logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości 
Maj 2016
Komentarz aktualny Drukuj
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Komentarz aktualny

W sobotę, 16 kwietnia, XXXV Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej wyłonił ze swojego grona prezesa DRL, udzielił absolutorium Radzie za rok 2015, zatwierdził budżet na rok obecny i podjął wniesione pod jego obrady uchwały, apele i stanowiska. I choć założenia programowe zostały spełnione, trudno zaliczyć ten zjazd do udanych. Niestety po raz kolejny, biorąc pod uwagę poprzedni zjazd wyborczy, atmosferę naszego korporacyjnego spotkania zepsuły przepychanki formalne, z próbą zerwania zjazdu włącznie, nieeleganckie, delikatnie rzecz ujmując, wystąpienia i ataki personalne w wykonaniu byłego prezesa. A wszystko przez to, że po rezygnacji z tej funkcji w czerwcu ubiegłego roku nie uszanował faktu, iż żaden z członków Dolnośląskiej Rady Lekarskiej nie komentował owej rezygnacji, a jedyną podawaną wersją jej powodów były względy osobiste. Wszyscy uznaliśmy, że po niechlubnie zakończonej prezesurze dr. Igora Chęcińskiego nie należy narażać naszego samorządu na kolejne wstrząsy i rozwodzić się publicznie nad przyczynami decyzji byłego prezesa. Niestety, nasze nadzieje okazały się płonne, a osobiste, urażone najwyraźniej ambicje okazały się ważniejsze niż interes korporacji i jej dobre imię. Mam pełną świadomość, że znaczna część delegatów obserwująca utarczki słowne, pozbawiona wiedzy o szczegółach i chronologii przedstawianych faktów, nie miała możliwości wyrobienia sobie własnej opinii na temat tego, co się na zjeździe działo i ma prawo czuć się zniesmaczona tym, co usłyszała i zobaczyła. Dlatego postaram się nakreślić kulisy rezygnacji byłego prezesa, co z pewnością nieco wyjaśni przebieg wydarzeń na zjeździe.

 

 
Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego - ROLA HEALTH LITERACY W PROMOCJI ZDROWIA Drukuj

ROLA HEALTH LITERACY W PROMOCJI ZDROWIA

Zdrowie i jego uwarunkowania

Pojęcie „zdrowie” definiowane jest w literaturze na wiele sposobów. Najczęściej przywoływaną definicję opracowała Światowa Organizacja Zdrowia, określając zdrowie jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko całkowity brak choroby lub niepełnosprawności. Pomimo dużego rozpowszechnienia tej definicji, występuje w niej pewna nieścisłość: nie podkreśla ona dynamiki pojęcia. Ma to szczególne znaczenie w występowaniu i przebiegu chorób psychicznych. Warte podkreślenia jest natomiast uwzględnienie w wymienionej definicji składowej psychicznej, która stanowi immanentną część szeroko rozumianego zdrowia.[1]

 
Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego - PSYCHIATRIA MUSI ZOSTAĆ ZREFORMOWANA Drukuj

Wyniki badania EZOP, przeprowadzanego w Polsce w populacji ogólnej wśród losowo wybranych 10 081 osób w wieku 18-64 lata, według metodologii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), pokazują, że blisko jedna czwarta dorosłych Polaków (23.4 proc.) cierpi w ciągu życia na przynajmniej jedno zaburzenie psychiczne – z 18 zaburzeń zdefiniowanych wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 i Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-IV. Zaburzenie psychiczne kojarzy się w społeczeństwie najczęściej z ciężkimi problemami zdrowotnymi takimi jak schizofrenia, zaburzenia afektywne, których rozpowszechnienie nie jest wcale wysokie.

PSYCHIATRIA MUSI ZOSTAĆ ZREFORMOWANA

Z prof. dr. hab. n. med. Andrzejem Kiejną rozmawia Magdalena Orlicz-Benedycka

Magdalena Orlicz-Benedycka: Około pół miliarda osób na świecie leczonych jest z powodu zaburzeń psychicznych. Jednocześnie ogromną część mieszkańców globu dotykają różnego rodzaju problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Są to osoby, które nigdy nie trafiły i być może nie trafią, do lekarza. Jaka wygląda w tym względzie sytuacja w Polsce?

Andrzej Kiejna: Powołam się na badanie epidemiologiczne EZOP, przeprowadzane w Polsce w populacji ogólnej, wśród losowo wybranych 10 081 osób w wieku 18-64 lata. Wyniki tego badania, które miałem przyjemność współkoordynować, przeprowadzonego według metodologii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), pokazują, że blisko jedna czwarta dorosłych Polaków (23.4 proc.) cierpi w ciągu życia na przynajmniej jedno zaburzenie psychiczne – z 18 zaburzeń zdefiniowanych wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 i Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-IV. Zaburzenie psychiczne kojarzy się w społeczeństwie najczęściej z ciężkimi problemami zdrowotnymi takimi jak schizofrenia, zaburzenia afektywne, których rozpowszechnienie nie jest wcale wysokie.

 
Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego - POZA RAMAMI „NORMALNOŚCI” Kompendium postępowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi Drukuj

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia ponad 350 milionów ludzi na świecie cierpi na depresję i zaburzenia psychiczne. W naszym kraju, jak wskazują wyniki badań opublikowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, 8 milionów Polaków cierpiało lub cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. Najczęstszym zaburzeniem, dotykającym 20-30 proc. osób w wieku 18–64 lat, jest obniżenie nastroju i spadek aktywności życiowej, drażliwość i przewlekły lęk. Część z nich cierpi na cięższe schorzenia: schizofrenię, ciężkie depresje i nerwice. Wielu pacjentów się leczy, nadal jednak wielu wymaga leczenia. A ponieważ problem narasta – wg prognoz WHO w ciągu najbliższych lat zaburzenia psychiczne staną się jednym z głównych problemów zdrowotnych powodujących niesprawność życiową ludzi – istnieje prawdopodobieństwo, że z „zaskakującymi zachowaniami” spotykać się będziemy coraz częściej.

POZA RAMAMI „NORMALNOŚCI”
Kompendium postępowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

Z pewnością zdarzyła się Państwu chociaż jedna sytuacja, podczas której zachowanie, wypowiedzi, gesty, oczekiwania pacjenta były dla Państwa zaskakujące, wprawiły w zakłopotanie, a może nawet stały się źródłem lęku. Ciekawe, co wtedy pomyśleli sobie Państwo o swoim rozmówcy: „dziwak”, „umysłowo chory”, „niespełna rozumu”? To, co nieprzewidywalne, wychodzące poza ramy konwenansów, zwyczajów wzbudza w nas niepokój. Czasami te atypowe zachowania związane są rzeczywiście z zaburzeniami.

 
Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego - PRAWA CHORYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI/OSOBOWOŚCI, a obowiązki i uprawnienia lekarzy w świetle obowiązujących regulacji prawnych Drukuj

PRAWA CHORYCH Z ZABURZENIAMI

PSYCHICZNYMI/OSOBOWOŚCI,

a obowiązki i uprawnienia lekarzy w świetle obowiązujących regulacji prawnych

Wstęp

Pojęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego1 i odnosi się to do osoby: a. chorej psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne), b. upośledzonej umysłowo, c. wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

 
Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego - DZIŚ TO NA PEWNO RAK, UDAR LUB ZAWAŁ… Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

DZIŚ TO NA PEWNO RAK, UDAR LUB ZAWAŁ…
Pacjenci z zaburzeniem polegającym na lęku przed chorobą

Istnieje grupa pacjentów, która bywa powodem szczególnej frustracji lekarzy. Chodzi o osoby, którym nic nie dolega, a które pomimo to uparcie wracają na konsultacje, z przerażeniem i przekonaniem, że na pewno są chorzy: zawał, udar, rak, stwardnienie rozsiane, arytmia serca… Ponawiane badania diagnostyczne nie potwierdzają tych rozpoznań, zresztą trudno mieć całymi latami zawał kilka razy w tygodniu. Albo nieustający ciąg bezobjawowych nowotworów o lokalizacji zmieniającej się w zależności od informacji w mediach. Tego typu pacjenci są obezwładnieni lękiem i wszelkie przekonywania, że objawy ani wyniki badań nie wskazują na rzeczywiste występowanie poważnej choroby, albo im nie pomagają, albo pomagają na krótko. Może to prowadzić zarówno do zniecierpliwienia, jak i do poczucia bezradności lekarzy. Dlatego pacjent – poszukujący potwierdzenia „wyroku” – wybiera coraz to nowych medyków. To trudna grupa pacjentów. Ich skuteczne leczenie nie jest łatwe, ale możliwe.

 
Po XXXV Zjeździe Delegatów DIL Drukuj

Głosowanie ws. udzielenia Radzie absolutorium. (Fot. M.J.)

Po XXXV Zjeździe Delegatów DIL

Do końca VII kadencji funkcję prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej pełnić będzie dr n. med. Paweł Wróblewski, który przez ostatnie 9 miesięcy przewodził samorządowi w roli pełniącego obowiązki. Tak 16 kwietnia 2016 r. zdecydowali delegaci. Wybór szefa korporacji lekarskiej poprzedziła burzliwa dyskusja – jak na zjazd budżetowy przystało – dotycząca przede wszystkim finansów. Rok 2015 Izba zakończyła na plusie. Zysk sięgający kwoty 1 646 117,40 zł ma być przeznaczony na działalność statutową. Medycy, biorący udział w XXXV Zjeździe Delegatów DIL, udzielili Radzie absolutorium i bez poprawek przegłosowali budżet na 2016 rok.

 
Sprawozdanie z działalności Dolnośląskiej Rady Lekarskiej za rok 2015 Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Sprawozdanie z działalności Dolnośląskiej Rady Lekarskiej za rok 2015

Decyzją Dolnośląskiej Rady Lekarskiej i wzorem innych izb z treścią sprawozdania zapoznani zostali najpierw delegaci. 16 kwietnia 2016 r. najwyższa władza naszej korporacji – Okręgowy Zjazd Lekarzy – zatwierdziła wszystkie prezentowane sprawozdania i udzieliła Radzie absolutorium, czyniąc ww. sprawozdanie pełnoprawnym dokumentem podsumowującym i zamykającym miniony rok.

Dla przypomnienia: działalność administracyjna Izby prowadzona jest w 4 Delegaturach: Wrocławskiej, Wałbrzyskiej, Legnickiej i Jeleniogórskiej. Na terenie Dolnego Śląska zarejestrowanych jest ogółem 14 927 lekarzy, w tym 11 455 lekarzy oraz 3 499 lekarzy dentystów, najwięcej we Wrocławiu: 10 418 (lekarzy – 8 019, lekarzy dentystów – 2 420), następnie w Delegaturze Wałbrzyskiej: 1 871 (lekarzy – 1 432, lekarzy dentystów – 441), Legnickiej: 1 338 (lekarzy – 1 006, lekarzy dentystów – 333) i Jeleniogórskiej: 1 300 (lekarzy – 998, lekarzy dentystów – 305). W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., odbyło się 10 posiedzeń Rady DIL, na których podjęto 150 uchwał, oraz 11 posiedzeń Prezydium DRL, które zaowocowały podjęciem 42 uchwał. Dotyczyły one szerokiego wachlarzu spraw, którymi zajmujemy się z racji kompetencji i obowiązków ustawowych: wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, opinii dotyczących kandydatów na konsultantów wojewódzkich, udzielania różnego rodzaju dotacji, zapomóg i dofinansowań dla naszych Koleżanek i Kolegów oraz decyzji organizacyjnych, finansowych, w zakresie działań inwestycyjnych i wszelkich innych ważnych dla naszego samorządu kwestii. Dolnośląska Rada Lekarska realizuje swoje zadania, opierając się na działalności komisji problemowych: Komisji Etyki, Finansowej, Kształcenia, Legislacyjnej, Młodych Lekarzy, ds. Rejestracji Lekarzy i Stażu Podyplomowego, Socjalnej i ds. Lekarzy Seniorów, Sportu, Historycznej i Kultury, Stomatologicznej, Współpracy z Zagranicą i Lekarzy Cudzoziemców, Wyborczej, Specjalnej oraz kolegium redakcyjnego „Medium”.

 
Sprawozdanie skarbnika DRL za 2015 r. Drukuj

Sprawozdanie skarbnika DRL za 2015 r.

Rok 2015 to trudny czas dla Dolnośląskiej Izby Lekarskiej ze względu na niespodziewaną rezygnację lek. Jacka Chodorskiego z funkcji prezesa DRL. Ta decyzja mogła wpłynąć negatywnie na gospodarkę finansową DIL.

Preliminarz budżetowy, sporządzony przez skarbnika DRL i Dolnośląską Radę Lekarską we Wrocławiu, zatwierdzony przez delegatów 7 marca 2015 r. na XXXIV Okręgowym Zjeździe Lekarzy DIL, stanowił bazę gospodarki finansowej Izby w minionym roku. Sprawozdanie zostało oparte na dokumentach księgowych za rok 2015, które wpłynęły do DIL. Pomimo planowanego deficytu w wysokości 129 122 tys. zł, rok 2015 zakończył się dodatnim wynikiem finansowym – 2 250 741,71 zł. Od tej kwoty musimy jednak odjąć raty kredytu w wysokości 556 520,72 zł.

W 2014 r. Dolnośląska Izba Lekarska otrzymała z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT, wynikający z inwestycji dokonanych w latach 2010-2013. Kwota w wysokości 1 200 000 zł została zdeponowana na lokacie w PKO BP.

 
Sprawozdania - Komisja Rewizyjna DIL Drukuj

Komisja Rewizyjna DIL

Komisja Rewizyjna DIL działała w składzie: Piotr Laska – przewodniczący, Irena Kowalska – wiceprzewodnicząca, Ewa Krawiecka-Jaworska, Julian Pyrzanowski, Halina Nawrocka – sekretarz, Andrzej Banaszak.

W roku 2015 Komisja spotkała się 9 razy. Jej przedstawiciel, a czasem cała komisja, był obecny na posiedzeniach Prezydium DRL i Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. Dziękuję obu tym organom za zawsze pozytywne nastawienie do opinii Komisji Rewizyjnej i podkreślanie jej znaczenia, pomimo krytycznego nieraz stanowiska w wielu kwestiach finansowych i nie tylko.

Komisja pozytywnie przyjęła sprawozdanie finansowe z VI Niemiecko-Polskiego Sympozjum „Zrozumieć przeszłość – kształtować przyszłość”. Spotkania z Saksońską Izbą Lekarską powinny być kontynuowane, ale ich formułę należy dostosować do potrzeb współczesności.

 
Sprawozdania - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DIL Drukuj

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DIL

Najkrótsze wyrazy „tak” i „nie” wymagają najdłuższego zastanowienia.
Pitagoras

W roku 2015 do biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL we Wrocławiu wpłynęło 360 skarg. Jednocześnie z poprzedniego okresu, tj. z roku 2014, pozostało niezakończonych 207 postępowań. Z przytoczonych danych statystycznych wynika, że w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem prowadzono czynności w 567 sprawach.

 
Sprawozdania - Okręgowy Sąd Lekarski DIL Drukuj

Okręgowy Sąd Lekarski DIL

Postępowań prowadzonych w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jest coraz więcej. W roku sprawozdawczym ilość spraw, z którymi przyszło nam się zetknąć, również była znacząca. Z moich obserwacji wynika, że zarzuty stawiane obwinionym lekarzom, stanowiące przedmiot niniejszych postępowań, są z roku na rok coraz cięższe, poważniejsze, niejednokrotnie wiążą się z odległymi skutkami dla zdrowia i życia pacjentów.

 
Sprawozdania - Komisja Finansowa Drukuj

Komisja Finansowa

Od ostatniego zjazdu budżetowego Komisja Finansowa, podobnie jak w latach ubiegłych, pracowała w składzie: dr Piotr Knast, dr Krystyna Gniatkowska-Gładysz, dr Jacek Kubicki, dr Marek Skoczylas i dr Andrzej Stawarski.

 
Sprawozdania - Komisja Stomatologiczna Drukuj

Komisja Stomatologiczna

W 2015 r. odbyło się 6 posiedzeń Komisji Stomatologicznej. W trakcie spotkań poruszane były problemy istotne dla środowiska dolnośląskich stomatologów. Najważniejsze informacje ukazywały się na łamach „Medium”, aby ta wiedza docierała do jak najszerszego kręgu lekarzy dentystów. Temu zamierzeniu sprzyjały także posiedzenia Komisji w delegaturach, co umożliwiało bezpośredni kontakt z koleżankami i kolegami z regionu i wzajemną wymianę poglądów. Trzy takie spotkania odbyły się kolejno: w pałacu Paladinum w Jeleniej Górze, w Krotoszycach (Delegatura Legnicka) i tradycyjnie świąteczne grudniowe spotkanie w Wałbrzychu, przy średniej frekwencji 40 osób.

 
Sprawozdania - Komisja Kształcenia Drukuj

Komisja Kształcenia

W roku 2015 Komisja Kształcenia DRL odbyła 6 posiedzeń. W pracach Komisji brało udział średnio 8 osób.

W okresie sprawozdawczym Komisja zorganizowała 15 konferencji naukowo-szkoleniowych, w których średnio uczestniczyły 82 osoby, o różnorodnej tematyce: niedożywienie w praktyce ambulatoryjnej, rak płuca, nefrologia, neonatologia, leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych, mikrobiologia, dziecko, jego zdrowie i środowisko. Wydano 5 publikacji naukowych cieszących się dużym zainteresowaniem uczestników, zawierających streszczenia referatów wygłoszonych podczas szkoleń.

 
Sprawozdania - Delegatura DIL w Jeleniej Górze Drukuj

Delegatura DIL w Jeleniej Górze

AKTYWNOŚĆ KÓŁ W 2015 ROKU

 
Sprawozdania - Delegatura DIL w Legnicy Drukuj

Delegatura DIL w Legnicy

W Delegaturze Legnickiej zarejestrowanych jest aktualnie ok. 1370 lekarzy i lekarzy dentystów. W VII kadencji wybrano 23 delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy. Biorą oni udział w pracach organów DIL. W skład Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wchodzi obecnie 3 lekarzy i lekarz dentysta. W Okręgowym Sądzie Lekarskim działa 5 lekarzy i lekarz dentysta, rolę zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełni 2 lekarzy i 2 lekarzy dentystów. Ponadto 3 lekarzy i lekarz dentysta reprezentują delegaturę na Krajowym Zjeździe Lekarzy. Działa 8 Kół terenowych DIL.

 
Sprawozdania - Delegatura DIL w Wałbrzychu Drukuj

Delegatura DIL w Wałbrzychu

Sprawozdanie z działalności Delegatury DIL w Wałbrzychu zostanie opublikowane w nr 6-7 „Medium”. Zainteresowanych tematem odsyłamy do tekstu lek. Doroty Radziszewskiej pt. „Podsumowanie 2015 roku”, zamieszczonego w wydaniu 12-1/2015-2016, stanowiącego częściowe sprawozdanie z funkcjonowania tego organu.

 
Sprawozdania - Delegatura DIL we Wrocławiu Drukuj

Delegatura DIL we Wrocławiu

W roku 2015 odbyło się jedno spotkanie delegatów Delegatury Wrocławskiej oraz przewodniczących kół terenowych, w którym uczestniczyło 25 delegatów oraz przewodniczących kół. W związku ze zmianą rządu, mianowaniem na stanowisko ministra zdrowia dr. Konstantego Radziwiłła i mnogością spotkań z tym związanych, spotkanie z delegatami zamykające rok zostało przeniesione na styczeń 2016.

 
Sprawozdania - Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów Drukuj

Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów

W roku 2015 Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów DRL odbyła 10 posiedzeń. W każdym z nich uczestniczyło nie mniej niż 8 lekarzy, dobrze wywiązujących się z powierzonych im czynności.

Do priorytetowych zadań Komisji należy przede wszystkim pomoc finansowa Koleżankom i Kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Zgodnie z uchwałą DRL nr 84/2002 z dnia 12.09.2002 r. oraz uchwałą nr 135/2010 DRL z dnia 27.05.2010 r. przyznawane są również odprawy pośmiertne przysługujące rodzinie zmarłego lekarza, członka DIL, tj. małżonkowi lub innemu członkowi rodziny spełniającemu warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, w myśl przepisów Ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz.1118 ze zm.).

 
Sprawozdania - Komisja Etyki Drukuj

Komisja Etyki

Komisja Etyki DRL VII kadencji pracuje w następującym składzie: dr n. med. Jakub Trnka – przewodniczący, prof. dr hab. Michał Jeleń – zastępca przewodniczącego, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki – zastępca przewodniczącego, dr n. med. Urszula Kanaffa-Kilijańska – sekretarz, dr n. med. Marta Pilak, dr n. med. Franciszek Zawiślak, lek. Elżbieta Szwarc, lek. Rafał Ślusarz, lek. Ryszard Jadach, dr n. med. Robert Susło, lek. dent. Iwona Świętkowska.

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2