logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 77 gości 
Wydarzyło się - PAKIET ONKOLOGICZNY I KOLEJKOWY ZASKARŻONY – NACZELNA RADA LEKARSKA ZŁOŻYŁA WNIOSEK DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

PAKIET ONKOLOGICZNY I KOLEJKOWY ZASKARŻONY
– NACZELNA RADA LEKARSKA ZŁOŻYŁA WNIOSEK DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przy al. Jana Christiana Szucha 12a w Warszawie. (Fot. NIL)

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz złożył 16 kwietnia 2015 r. wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów wprowadzających pakiet onkologiczny w zakresie dotyczącym wykonywania zawodu lekarza. Wniosek został złożony po jednogłośnie podjętej decyzji przez Naczelną Radę Lekarską na posiedzeniu 10 kwietnia 2015 r. NRL również jednogłośnie zdecydowała o skierowaniu do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosku z prośbą o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów wprowadzających pakiet onkologiczny dotyczących sytuacji pacjentów oraz trybu legislacyjnego, w jakim uchwalono przepisy.

 

Naczelna Rada Lekarska wystąpiła do TK z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją RP m.in. fragmentów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie: różnicowania uprawnień lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów do wydawania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego; sytuacji prawnej lekarzy POZ dotyczącej osiągania minimalnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów; zakazu lekarzom POZ wydawania kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wskutek nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów ustalonego przez oddział wojewódzki NFZ; karania finansowego lekarzy POZ za wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego pomimo nieosiągnięcia wymaganego wskaźnika rozpoznawania nowotworów; pozbawienia samorządu lekarskiego możliwości konsultacji zmian prawnych w ramach konstytucyjnej funkcji reprezentowania przez NRL osób wykonujących zawód zaufania publicznego.

 

Źródło NIL

Szanowni Czytelnicy!

Zachęcamy do zapoznania się z raportem regulacyjnym w sprawie oceny konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (wprowadzającej tzw. pakiet onkologiczny i kolejkowy) autorstwa dr. hab. Marcina Matczaka, dr. Tomasza Zalasińskiego i Michała Czarnucha. Raport dostępny na stronie „Gazety Lekarskiej” i „Medium”.

 

Zaloguj się aby komentować.