logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 
Maj 2014
Nasi stomatolodzy Drukuj
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej DRL, 09.04.2014 r. (Fot. MŁ)

Koleżanki i Koledzy!

11 kwietnia w sali konferencyjnej DIL przy al. Matejki 6 odbyło się szkolenie dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej, które przygotowała dla lekarzy stomatologów dr prawa Agata Wnukiewicz-Kozłowska. Temat niezwykle dla nas ważny, o czym świadczyło duże zainteresowanie – na szkoleniu było ponad 200 osób. W ramach wprowadzenia dr Wnukiewicz przedstawiła akty prawne regulujące sposób prowadzenia dokumentacji medycznej i po kolei mówiła, co ta dokumentacja musi zawierać, aby sprostać wszelkim wymogom. Dzięki uprzejmości wykładowcy istotne elementy tego wykładu znajdą się na stronie internetowej Komisji Stomatologicznej.

 
Prawo na co dzień Drukuj

25 listopada 2013 r. weszła w życie ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dz. U. z 2013 r., poz. 1245.

System EudraVigilance jest system wymiany informacji o działaniach niepożądanych, o których mowa w art. 24 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków (Dz. Urz. UE L 136 z 30.04.2004).

 
Warto wiedzieć: Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Narodowy Fundusz Zdrowia zdecydował się na powołanie zespołu ds. opracowania nowych rozwiązań systemowych dot. finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć. „Fundusz za najważniejsze zadania zespołu uznaje: 1. opracowanie zmian w algorytmie obliczania stawek ryczałtów dobowych w zakresie finansowania świadczeń w SOR-ach i izbach przyjęć; 2. stworzenie projektu nowelizującego Zarządzenie nr 89/2013/DSOZ prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, w części dotyczącej algorytmu obliczania stawki ryczałtu dobowego w zakresie finansowania świadczeń w SOR-ach i izbach przyjęć, z uwzględnieniem: kryteriów pozwalających na zróżnicowanie wysokości stawek ryczałtu dobowego, z uwagi na obsługę dużej liczby świadczeniobiorców, wykonywanie kosztochłonnych procedur oraz dysponowanie dużym potencjałem w postaci wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, kwalifikacje personelu medycznego i możliwości diagnostyczne; 3. zakresu danych sprawozdawczych stanowiących podstawę do określania wysokości ryczałtu; 4. określenia kryteriów finansowania świadczeń zapewniających równe traktowanie świadczeniodawców na terenie całego kraju; 5. opracowanie propozycji zmian w wykazie świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne oraz klasyfikacji ICD-9, w zakresie niezbędnym do wdrożenia nowych rozwiązań; 6. przeprowadzenie symulacji i ocena skutków wdrożenia opracowanych rozwiązań systemowych w zakresie finansowania świadczeń w SOR-ach i izbach przyjęć. Kierownictwo zespołu tworzą Joanna Startek z Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ, jako jego przewodniczący, oraz Arkadiusz Kosowski z Departamentu ds. Służb Mundurowych Funduszu, jako zastępca przewodniczącego zespołu” – informuje „Medexpress”.

 
Pomrók salonów Drukuj

Dwoje znakomitych, wrocławskich dziennikarzy – Jolanta Krysowata i Mariusz Marks – nakręcili film dokumentalny pt. „Szczęściarz”. Jest on poświęcony wybitnemu fotografikowi Stefanowi Arczyńskiemu pochodzącemu ze stolicy Dolnego Śląska. To prawdziwa legenda polskiej sztuki fotograficznej. Pierwsze swoje zdjęcia wykonał na olimpiadzie w Berlinie. Uwiecznił wówczas na fotografiach zdobywcę czterech medali Jessego Owensa, a także hitlerowskich dygnitarzy. W czasach słusznie minionych fotografował cały Dolny Śląsk. Prawie wszystkie widokówki z tego okresu są jego autorstwa. Jest też autorem kilkudziesięciu okładek najpopularniejszego w tamtych czasach tygodnika „Przyjaciółka”, który osiągał milionowe nakłady. Towarzyszył we Wrocławiu początkom „Pantomimy” i uwiecznił jej głównych bohaterów na pełnych ekspresji zdjęciach. Pokaz odbył się w połowie marca w Dolnośląskim Centrum Filmowym, a obecny na nim bohater nie krył wzruszenia i zadowolenia. Zapowiedział też swoją kolejną, wielką wystawę za dwa lata, kiedy Wrocław będzie europejską stolicą kultury, a on sam będzie świętował 100-lecie urodzin. Wierzymy, że swoje plany zrealizuje i trzymamy za to mocno kciuki.

 
Zapiski emeryta Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Na zdrowie

Kicham, a… psik! Aa… psik!! Aaa… psik!!!

– Na zdrowie dziadku! – rozlega radosny okrzyk wnuczki. Tak, u Moniuszki kichało się po zażyciu tabaki, niestety moje „apsiki” nie są objawem zdrowia.

 
Wokół etyki lekarskiej - Z pamiętnika etyka Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Z pamiętnika etyka

O PIĘKNIE I SZPETOCIE, MORALNIE

W Eneidzie Wergili taki wers odnaleźć można: „Bo cnotę większym wdziękiem darzy piękność ciała”. Zapewne, lecz to jedyny sposób, aby cnota w cielesności swój wyraz odszukała. Jeśli jednak cnoty zabraknie, żadna uroda nie sprawi człowieka pięknym, choćby wzbudzał namiętności i rozpalał pożądanie, roztaczał podziw i urokiem zniewalał. Tak jak rymy – mądrości wersom nie przydają, tak uroda – szlachetności charakteru nie gwarantuje. J. Ochorowicz wypowiedział to prosto: „Wiemy bowiem, że chociaż twarz jest pospolicie odbiciem duszy, nie mniej jednak, bardzo piękne rysy mogą należeć do osoby najbrzydszego charakteru”.

 
Wspomnienie pośmiertne - Lek. Danuta Horbaczyńska-Szelachowska Drukuj

Lek. Danuta Horbaczyńska-Szelachowska

Lekarz pediatra, wieloletni dyrektor Szpitala Rejonowego w Oławie,
kierownik Powiatowego Wydziału Zdrowia i ordynator Oddziału Dziecięcego

07.08.1934-22.04.2012 r.

Dewizę życiową Pani Doktor najpełniej wyrażają słowa P. Bosmansa:
„Żyć to znaczy kochać swoją pracę, wykorzystywać swoje
zdolności, mieć swoje miejsce w społeczeństwie.
Jakie piękne jest wtedy życie”.

Lek. Danuta Horbaczyńska-Szelachowska jest legendą oławskiej służby zdrowia, była wieloletnim dyrektorem ZOZ-u,
twórczynią obecnego Szpitala Rejonowego w Oławie, kierownikiem Powiatowego Wydziału Zdrowia, ordynatorem Oddziału Dziecięcego, lekarzem pediatrą, społecznikiem, osobą uhonorowaną wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, szlachetnym człowiekiem o wielkim sercu, wyjątkowej skromności, życzliwości i niepowtarzalnej osobowości, kobietą o wysokiej kulturze osobistej, ukochaną mamą i żoną.

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 2 z 2