logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 85 gości 
Warto wiedzieć: Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Narodowy Fundusz Zdrowia zdecydował się na powołanie zespołu ds. opracowania nowych rozwiązań systemowych dot. finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć. „Fundusz za najważniejsze zadania zespołu uznaje: 1. opracowanie zmian w algorytmie obliczania stawek ryczałtów dobowych w zakresie finansowania świadczeń w SOR-ach i izbach przyjęć; 2. stworzenie projektu nowelizującego Zarządzenie nr 89/2013/DSOZ prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, w części dotyczącej algorytmu obliczania stawki ryczałtu dobowego w zakresie finansowania świadczeń w SOR-ach i izbach przyjęć, z uwzględnieniem: kryteriów pozwalających na zróżnicowanie wysokości stawek ryczałtu dobowego, z uwagi na obsługę dużej liczby świadczeniobiorców, wykonywanie kosztochłonnych procedur oraz dysponowanie dużym potencjałem w postaci wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, kwalifikacje personelu medycznego i możliwości diagnostyczne; 3. zakresu danych sprawozdawczych stanowiących podstawę do określania wysokości ryczałtu; 4. określenia kryteriów finansowania świadczeń zapewniających równe traktowanie świadczeniodawców na terenie całego kraju; 5. opracowanie propozycji zmian w wykazie świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne oraz klasyfikacji ICD-9, w zakresie niezbędnym do wdrożenia nowych rozwiązań; 6. przeprowadzenie symulacji i ocena skutków wdrożenia opracowanych rozwiązań systemowych w zakresie finansowania świadczeń w SOR-ach i izbach przyjęć. Kierownictwo zespołu tworzą Joanna Startek z Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ, jako jego przewodniczący, oraz Arkadiusz Kosowski z Departamentu ds. Służb Mundurowych Funduszu, jako zastępca przewodniczącego zespołu” – informuje „Medexpress”.


5 kwietnia w Warszawie podpisano umowę między wydawnictwem „Medycyna Praktyczna” a Wydziałem Medycyny Uniwersytetu McMastera w Hamilton (Kanada) – jednym z najbardziej renomowanych ośrodków medycznych na świecie, kolebką evidence-based medicine (EBM) – na wspólne wydanie angielskojęzycznej wersji „Interny” Szczeklika – czytamy na stronie www.mp.pl


Centrum Badań DNA, firma „Medgenetix” we współpracy z lekarzami i naukowcami z całej Polski opracowali test badający predyspozycje do rozwoju różnych nowotworów (panel nowotworowy 172 Plus). Szczegóły na stronie: www.mp.pl


Jak czytamy w „Gazecie Prawnej”, średni personel medyczny będzie mógł ordynować pacjentom niektóre leki i wystawiać skierowanie na część badań. Takie rozwiązania znalazły się w projekcie nowelizacji Ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. nr 174, poz. 1039 ze zm.).


Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowane zostało Zarządzenie nr 15/2014/DGL Prezesa NFZ z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).


W rankingu obrazującym Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia, Polska zajęła 31. miejsce wśród badanych 34 krajów Europy. „W porównaniu z rokiem 2012 oznacza to spadek dostępności do leczenia i zmniejszenie jego skuteczności w naszym kraju aż o 4 miejsca! Większą od nas gehennę przeżywają jedynie pacjenci w Rumunii, na Łotwie oraz w Serbii” – donosi „Dziennik Polski”.


Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska zwróciła się do szefa resortu zdrowia z prośbą o podjęcie działań systemowych dotyczących leczenia najmłodszych. Chodzi o stomatologię, do której wiele dzieci nie ma w chwili obecnej dostępu. W szkołach brakuje gabinetów stomatologicznych, a coraz więcej polskich uczniów ma problem z próchnicą.


Jak informuje portal mp.pl Ministerstwo Zdrowia zamierza przenieść część świadczeń wykonywanych w szpitalach do przychodni przyszpitalnych. W ten sposób chce obniżyć koszty działania systemu. To część tzw. „pakietu antykolejkowego”.


Hematolodzy i pacjenci krytykują decyzję Ministerstwa Zdrowia, które w bieżącym roku zamierza ograniczyć o połowę nakłady na leczenie hemofilii. Resort zdrowia potwierdza cięcia, zastrzega jednak przy tym, że plan finansowy może być zmieniony w „miarę obserwowanych potrzeb”.


4 kwietnia Prezydium NRL podjęło stanowisko ws. projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. O zgłoszonych do przedstawionego projektu uwagach przeczytasz na stronie: nil.org.pl


Śląski Uniwersytet Medyczny uruchomił nowy kierunek studiów podyplomowych: homeopatia w medycynie niekonwencjonalnej i farmacji. Prezes NRL – podobnie jak większość środowiska lekarskiego – jest tym faktem mocno zbulwersowany. „Aktualna wiedza medyczna nie jest w stanie potwierdzić terapeutycznej skuteczności stosowania homeopatii. Powyższe oznacza, że na uczelni kształcącej lekarzy i lekarzy dentystów nauczać się będzie stosowania metod leczenia o niepotwierdzonej skuteczności. Podkreślenia wymaga przy tym, że obowiązujące lekarzy i lekarzy dentystów przepisy art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 57 Kodeksu etyki lekarskiej nie pozwalają na stosowanie metod niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną, bezwartościowych lub o niepotwierdzonej skuteczności. Nauczanie na renomowanej, wyższej uczelni medycznej o metodach postępowania leczniczego, które nie posiadają naukowo potwierdzonej skuteczności, jest w mojej ocenie działaniem na szkodę nie tyko potencjalnych słuchaczy takich studiów, ale także na rzecz wizerunku szkolnictwa wyższego w ogóle” – czytamy w liście prezesa NRL do minister szkolnictwa, od której dr Hamankiewicz oczekuje wnikliwego zbadania sprawy. List o podobnym wydźwięku otrzymał również rektor ŚUM.


Lekarze rezydenci specjalizujący się w radiologii zawiadomili Zarząd Krajowy OZZL o tym, że urzędnik z Działu Spraw Rezydenckich MZ informuje ich ustnie, iż będą mieli obniżoną pensję zasadniczą, jeżeli po 1 lipca br. ich dzienna norma czasu pracy pozostanie – jak dotychczas – w wymiarze 5 godzin (taką normę przewiduje regulamin pracy danego szpitala i nie został on jeszcze zmieniony). W związku z powyższym ZK OZZL wystosował do MZ pismo z żądaniem, by resort upomniał odpowiednich urzędników, którzy wprowadzają lekarzy rezydentów w błąd. Wynagrodzenie lekarza rezydenta jest ustalone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sposób jednoznaczny i nie może być modyfikowane w inny sposób niż w drodze nowelizacji rozporządzenia.


Jak donosi „Medexpress” najstarszym pracującym lekarzem w Polsce jest… Władysław Przybył. Medyk pełniący dyżury w pogotowiu ratunkowym w Ustce ma 94 lata, jak twierdzą jednak jego współpracownicy – wciąż tryska energią godną pozazdroszczenia.


Na zorganizowanej przez PiS debacie o zdrowiu (7 kwietnia, Senat) nie pojawił się – zgodnie z przewidywaniami – premier Donald Tusk. Jarosław Kaczyński dał wyraz swojemu niezadowoleniu i po kilku minutach od rozpoczęcia eksperckiego spotkania ostentacyjnie opuścił salę. Wcześniej jednak potraktował ministra Arłukowicza gorzkim zdaniem: „Jedyne oczekiwanie, które można dzisiaj zgłosić z pełnym poparciem społecznym wobec pana ministra, to oczekiwanie dymisji”. Czytaj więcej na stronie: wyborcza.pl


Naczelna Rada Lekarska poddała ostrej krytyce pakiet antykolejkowy przedstawiony przez ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. NRL najbardziej nie podoba się ograniczony zakres konsultacji prowadzonych przed zaprezentowaniem zmian mających uzdrowić system ochrony zdrowia. Przedstawiciele centralnego samorządu lekarskiego podkreślają, że same zmiany organizacyjne, bez dodatkowych funduszy, nie mogą poprawić sytuacji pacjentów i pracowników ochrony zdrowia. Z tego powodu Rada NIL wezwała rządzących do jak najszybszego zorganizowania debaty nad priorytetami i sposobami rozwiązania problemów ochrony zdrowia.


Facebook otworzył przed pacjentami nowe możliwości. Teraz na jednym z fanpage’y zamieszczają zdjęcia… posiłków szpitalnych i komentują: „Owszem, szpital to nie restauracja, ale jak sobie nie radzi z żywieniem, to niech zatrudni firmę zewnętrzną, która zaserwuje posiłki na przyzwoitym poziomie. Tylko jak zwykle wszystko rozbija się o kasę. Może zamiast krytykować, powinniśmy podziwiać kreatywność szpitalnych kucharek, że potrafią stworzyć coś z niczego. Już widzę, jakie marne grosze mają na wyżywienie jednego pacjenta”. Co zdaniem pacjentów króluje na szpitalnych talerzach najczęściej?: nieśmiertelne parówki, jajka, pasztet i salceson, które w ich odczuciu z lekką dietą mają niewiele wspólnego.


Jak informuje „Gazeta Wyborcza” NFZ przymierza się do ograniczenia pacjentom dostępu do leczenia na chirurgii naczyniowej. GW ostrzega także, że chorzy z najgroźniejszymi tętniakami aorty będą mogli leczyć się tylko w jednym szpitalu w Polsce. Dlaczego? W projekcie nowych przepisów, które mają wejść w życie od maja, o kontrakt na wszczepienia najdroższych stentgraftów z odnóżkami będą się mogły starać tylko te placówki, które zatrudniają chirurga z odpowiednim doświadczeniem. Czyli takiego, który wszczepia co najmniej sto stentgraftów rocznie. Według specjalistów jest tylko jeden taki szpital w Polsce (klinika na Banacha w Warszawie). Kontrakty na wszczepianie chorym tańszych stentgraftów prawdopodobnie dostanie mniejsza niż dotąd liczba szpitali. Powód – wyśrubowane warunki. Oddział Chirurgii Naczyniowej w takiej jednostce musi bowiem robić rocznie co najmniej 450 tradycyjnych operacji tętniaków i 300 innego rodzaju zabiegów, w tym 40 wszczepień stentgraftów.


W Polsce na choroby rzadkie cierpi od 6 do 8 proc. społeczeństwa. Lekarze odkryli 6 tys. rodzajów tych schorzeń, m.in. chorobę Gauchera, fenyloketonurię czy chorobę Huntera – takie dane zaprezentował 3 kwietnia na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki.


Ile Narodowy Fundusz Zdrowia wydał na refundację w styczniu i lutym 2014 r.? NFZ opublikował na swojej stronie dane o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację. Do marca wykorzystano 14,29 proc. zaplanowanych na ten rok środków. Czytaj więcej na stronie: nfz.gov.pl


3 kwietnia senacka Komisja Zdrowia pozytywnie oceniła nowelę ustawy umożliwiającą otwieranie młodym pediatrom i internistom praktyk podstawowej opieki zdrowotnej i podpisywanie umowy z NFZ. Senatorowie nie wnieśli do aktu prawnego ani jednej poprawki. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została uchwalona przez sejm 21 marca.


Jak donosi „Gazeta Wyborcza” Marcin Pakulski nie wróci na stanowisko prezesa NFZ, bo ABW nie jest w stanie odszyfrować maila, który potwierdziłby ostatecznie mataczenie b. szefa Funduszu w sprawie szpitala EuroMedic w Katowicach. Ministerstwo Zdrowia musi w tej sytuacji ogłosić nowy konkurs. Na powołanie nowego prezesa Funduszu ma czas do 20 czerwca 2014 r.


Zarząd Krajowy OZZL wystąpił o opinię prawną, by ustalić, czy kontrolerzy NFZ wykonujący kontrolę prawidłowości wystawiania recept mogą kwestionować dokonane przez lekarza rozpoznanie kliniczne. „Kontrolerzy NFZ wykonujący kontrolę prawidłowości wystawiania recept nie mogą kwestionować dokonanego przez lekarza rozpoznania klinicznego. Wiązałoby się to z wykroczeniem poza zakreślony przez prawodawcę przedmiot kontroli (prawidłowość wystawienia recepty) i dokonaniem merytorycznej oceny rozpoznania klinicznego. Punktem wyjścia dla kontrolera NFZ w przedmiocie prawidłowości wystawienia recepty powinno być założenie, że rozpoznanie kliniczne jest dokonane prawidłowo” – czytamy na oficjalnej stronie Związku.


Chirurdzy z Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku zrekonstruowali pacjentowi kości żuchwy przy użyciu tytanowego implantu, który powstał… w drukarce 3D. Jest to pierwszy implant w naszym kraju wykonany tą technologią.


Prezes NRL Maciej Hamankiewicz, nie otrzymawszy od premiera odpowiedzi na list z 11 marca br. dotyczący sytuacji Polaków studiujących medycynę na Ukrainie, ponownie zwrócił się do Donalda Tuska w tej sprawie: „Wszyscy jesteśmy pełni obaw o rozwój wydarzeń za naszą wschodnią granicą, co także Pan wielokrotnie podkreśla. Przestraszeni są także rodzice studentów, którzy proszą nas o wsparcie dla swoich dzieci uczących się na Ukrainie. Jako przedstawiciel samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, ponownie apeluję o podjęcie przez polski rząd stosownych decyzji, które w sytuacji realnego zagrożenia umożliwią polskim studentom medycyny powrót do ojczyzny i kontynuację studiów w naszym kraju. W tym celu niezbędne jest pilne zwiększenie limitów przyjęć na uczelniach medycznych, aby w trudnej sytuacji polscy studenci medycyny mogli podjąć naukę na polskich uniwersytetach medycznych. Proszę także wziąć pod uwagę urealnienie opłat za studia dla tych osób, które obecnie na Ukrainie samodzielnie lub z rodzicami ponoszą koszty studiów, a te są niższe niż w Polsce” – czytamy na stronie NIL.


Ministerstwo Zdrowia rozważa zablokowanie sprzedaży leków z Polski za granicę za pomocą specjalnych zezwoleń dla hurtowni – donosi „Gazeta Wyborcza”, w której możemy m.in. przeczytać: „Ceny leków w Polsce są najniższe w Europie, dlatego na coraz szerszą skalę wywozi się je za granicę. Cierpią pacjenci, więc resort chce ten handel powstrzymać i zmienić tak ustawę refundacyjną, by każda hurtownia musiała mieć zgodę Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego na taką transakcję. – Za wywóz leków wbrew sprzeciwowi będzie kara finansowa nawet do 5 proc. rocznego obrotu netto – zapowiada Krzysztof Bąk, rzecznik MZ”.


27 marca eksperci debatowali w Ministerstwie Zdrowia na temat stosowania opioidowych terapii przeciwbólowych w Polsce. W spotkaniu wzięli m.in. udział wiceminister Igor Radziewicz-Winnicki, przedstawiciele resortu, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, a także przedstawiciele: NFZ, Agencji Oceny Technologii Medycznych, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Koalicji na Rzecz Walki z Bólem, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przedstawiciel organizacji pacjentów. Szczegóły na stronie: www.mp.pl

Opracowała Magdalena Łachut.

 

Zaloguj się aby komentować.