logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 
Wydarzyło się - Niech żyje nestorka polskiej neonatologii! Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Konferencja zorganizowana została z okazji 85. urodzin prof. Elżbiety Gajewskiej, nestorki polskiej neonatologii. Nie mogło na niej zabraknąć Jerzego Owsiaka, przyjaciela Jubilatki. (Fot. Z archiwum autorek)

Niech żyje nestorka polskiej neonatologii!

W dniach 25-26 maja 2018 r. w zamku Moszna odbyła się Jubileuszowa Konferencja Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Spotkanie neonatologów zostało zorganizowane w związku z jubileuszem 85. urodzin pani prof. Elżbiety Gajewskiej, nestorki polskiej neonatologii.

Środowisko neonatologiczne województwa dolnośląskiego może czuć się uprzywilejowane, ponieważ pani profesor całe życie zawodowe związała z  naszym regionem.

Pani profesor urodziła się 25 maja 1933 roku w Warszawie. Studia medyczne ukończyła na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, uzyskując w 1959 roku dyplom lekarza. W roku 1962 rozpoczęła pracę w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, przechodząc kolejne stopnie awansu zawodowego, aby od 1 lipca 1988 roku pełnić funkcję kierownika utworzonej w tym samym roku Kliniki Neonatologii.

Profesor Elżbieta Gajewska w 1962 roku uzyskała specjalizację z pediatrii I stopnia, II stopnia w 1965 roku, a 1 stycznia 1989 roku została nominowana przez ministra zdrowia i opieki społecznej na specjalistę II stopnia z neonatologii. Na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Ocena skuteczności profilaktycznego stosowania immunoglobuliny anty Rh (D), opartej na badaniach immunofluorescencyjnych i cytochemicznym oznaczaniu hemoglobiny płodowej” w 1971 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych. W 1976 roku, w wyniku starań Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Neonatologii pod przewodnictwem prof. Gajewskiej, minister zdrowia i opieki społecznej wydał ustawę o obowiązkowym stosowaniu kobietom Rh ujemnym po porodzie immunoglobuliny anty Rh (D) w celu zapobiegania konfliktowi serologicznemu.

W 1980 roku pani profesor uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Udział limfocytów T i B w zakażeniach wewnątrzmacicznych noworodków”. Tytuł naukowy profesora uzyskała 14 stycznia 1992 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego 16 kwietnia 1999 roku.

Na podstawie autorskiego projektu prof. Gajewskiej nt. organizacji opieki nad noworodkiem w Polsce Ministerstwo Zdrowia wydało pierwszy „Projekt poprawy opieki nad ciężarną i noworodkiem”, który stał się podstawą organizacji tej opieki w systemie trójstopniowym.

Pani profesor przez 17 lat pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Neonatologii Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, była także zastępcą ds. neonatologii konsultanta krajowego ds. pediatrii, została też powołana na stanowisko konsultanta wojewódzkiego województwa dolnośląskiego. W 1989 roku, w wyniku starań przewodniczącej i członków zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Neonatologii, minister zdrowia i opieki społecznej powołał specjalizację II stopnia z zakresu neonatologii, przyznając ją kilkunastu pediatrom kierującym wiodącymi oddziałami noworodkowymi w kraju.

W 1995 roku minister zdrowia i opieki społecznej powierzył prof. Gajewskiej funkcję przewodniczącej po raz pierwszy powołanego w Polsce nadzoru krajowego z zakresu neonatologii, którą pełniła do 1998 roku.

Wieloletnia współpraca pani profesor z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci i Fundacją ,,Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” zaowocowała zakupem sprzętu dla oddziałów noworodkowych, organizacją zagranicznego szkolenia dla polskich lekarzy i sponsorowaniem programów naukowo-klinicznych. Bardzo duże znaczenie miało opracowanie wraz z wiodącymi neonatologami w kraju ,,Wytycznych konsultanta krajowego w dziedzinie neonatologii”, które zostały zaakceptowane przez ministra zdrowia i wdrożone do działania w oddziałach noworodkowych.

Bardzo istotny był udział pani profesor w programach naukowo-badawczych i profilaktycznych o dużym znaczeniu, m.in. w Programie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych, który jest częścią Europejskiego Rejestru Wad Wrodzonych „Eurocat” oraz w Programie Profilaktyki Zakażeń Wirusem RS.

Pani profesor Elżbieta Gajewska jest twórcą programu „Nieinwazyjne wspomaganie oddychania u noworodków", który zrewolucjonizował sposób leczenia noworodków z niewydolnością oddechową w Polsce. Program stworzono w celu zmniejszenia częstości występowania ostrych i przewlekłych powikłań wentylacji mechanicznej u wcześniaków i noworodków – do tej pory uczestniczyło w nim ok. 52 000 noworodków, 83% z nich uniknęło intubacji. Te wyniki stawiają Polskę na pierwszym miejscu na świecie w leczeniu nieinwazyjnym zespołu zaburzeń oddychania u noworodków

W 2000 roku pani profesor była inicjatorem organizacji Ośrodka Leczenia Retinopatii Wcześniaków na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu o zasięgu wojewódzkim. Do dzisiaj zbadanych zostało ok. 17 000 noworodków, a 1404 operowanych. W 2003 roku zakończyła działalność jako kierownik Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, okazało się jednak, że emerytura to nie pożegnanie z pracą organizacyjną i naukową.

Dorobek naukowy pani profesor obejmuje 320 prac naukowych, 30 prac zostało opublikowanych już po jej przejściu na emeryturę. Nurty zainteresowań to:

  • problematyka konfliktu serologicznego między matką a płodem,
  • skuteczność profilaktycznego stosowania immunoglobuliny anty Rh (D) w zagrażającym konflikcie serologicznym,
  • zakażenie wewnątrzmaciczne płodu i noworodka oraz swoista i nieswoista odporność płodu i noworodka na zakażenie,
  • problemy związane z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu,
  • problemy dotyczące zaburzeń narządu wzroku i słuchu u noworodków.,

Pani profesor była promotorem 15 dysertacji doktorskich, recenzentem 12 prac habilitacyjnych, 60 prac doktorskich oraz 14 prac magisterskich absolwentów Wyższej Szkoły Pielęgniarskiej. Przeprowadziła też ocenę dorobku naukowego 7 osób starających się o tytuł profesora oraz 3 osób starających się o stanowisko profesora zwyczajnego.

Pani profesor została uhonorowana licznymi odznaczeniami i nagrodami, m.in.:

  • Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Radę Państwa 28 września 1983 roku,
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez prezydenta RP 6 sierpnia 2001 roku,
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez ministra edukacji narodowej

Pani profesor Elżbieta Gajewska to nauczyciel rzesz neonatologów z obszaru całej Polski, niepodważalny autorytet naukowy i moralny, szanowana przez środowisko, do tej pory pozostaje czynna zawodowo.

Majowa konferencja zgromadziła grono 130 osób, uczniów, współpracowników i przyjaciół dostojnej Jubilatki. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii prof. dr hab. Ewa Helwich, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, prof. dr hab. Katarzyna Borszewska-Kornacka, Lidia i Jerzy Owsiakowie, kierownicy wiodących ośrodków neonatologicznych w Polsce.

Jubileuszowa Konferencja Oddziału Dolnośląskiego PTN odbyła się w pięknym, zabytkowym miejscu, co nadało jej wyjątkowego charakteru i pozwoliło w szczególny sposób uhonorować panią profesor. Spotkanie dostarczyło zarówno Jubilatce, jak i wszystkim uczestnikom, wielu wspaniałych wrażeń, dzięki czemu pozostanie na długo w pamięci nas wszystkich.

dr Małgorzata Czyżewska, przewodnicząca OD PTN
Małgorzata Rudnicka, zastępca przewodniczącej OD PTN

Jubileuszowa Konferencja Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego odbyła się w zamku Moszna.