logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 73 gości 
Luty 2016
Co nowego w medycynie - Quo vadis HTA? Drukuj

Quo vadis HTA?

Wzorem innych krajów rozwiniętych Polska wprowadziła system oceny technologii medycznych (ang. health technology assessment (HTA) do refundacji leków. Celem HTA jest badanie wszystkich konsekwencji klinicznych, ekonomicznych, społecznych i etycznych wprowadzenia nowej metody leczenia do praktyki klinicznej. Rola HTA w procesach podejmowania decyzji w ochronie zdrowia rozwijała się stopniowo od 1976 roku, kiedy to amerykański senat poprosił Office of Technology Assessment o przygotowanie formuły do analizy korzyści i skutków refundacji kosztownych terapii lekowych. Obecnie HTA jest powszechnie stosowane na świecie. Według najnowszych badań, pośród 34 krajów OECD aż 22 z nich wprowadziło HTA do procesu refundacji. Pomimo tak szerokiego rozpowszechnienia systemu oceny technologii medycznych, w większości przypadków praktyczne zastosowanie HTA ogranicza się do oceny aspektów klinicznych oraz ekonomicznych. Podobnie dzieje się w Polsce. Zgodnie z wytycznymi prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) producent leku musi przygotować trzy typy analiz. Jest to analiza efektywności klinicznej, analiza ekonomiczna oraz analiza wpływu na system ochrony zdrowia. Podczas gdy pierwsza z wymienionych odpowiada na pytanie, jakie dodatkowe korzyści kliniczne przyniesie wprowadzenie nowej terapii, druga analizuje efektywność kosztową. Jest to odpowiedź na pytanie o opłacalność leczenia. Polski ustawodawca dokładnie precyzuje, w jakiej sytuacji refundacja nowej terapii jest efektywna kosztowo względem alternatywnej formy leczenia. Dzieje się tak wtedy, gdy tzw. współczynnik efektywności kosztowej nie przekracza progu opłacalności ustalonego na poziomie trzykrotności produktu krajowego brutto per capita. Oznacza to, że refundacja jest dozwolona tylko w sytuacji, gdy dodatkowy rok życia, skorygowany o jakość (ang. quality adjusted life year), nie kosztuje więcej niż niecałe 100 tys. zł. Ostatnia z wymienionych analiz dotyczy oceny wpływu wprowadzenia nowej technologii medycznej na budżet płatnika. Pozwala określić, jakie dodatkowe wydatki będzie musiał ponieść płatnik w konsekwencji wprowadzenia nowej terapii do praktyki klinicznej.

 
Słowo o książce - Cenny zapis zbiorowej pamięci Bogdana Kosa „Ocalić od zapomnienia” Drukuj

Cenny zapis zbiorowej pamięci Bogdana Kosa
„Ocalić od zapomnienia”

I znowu, jak zawsze, doktor Jerzy Bogdan Kos, szanowany i lubiany przez wszystkich lekarz (świadomie używam słowa wszystkich!), najlepszy lekarz wśród pisarzy oraz najlepszy pisarz wśród dolnośląskich lekarzy, zaskakuje nas niezwykle pozytywnie. Na półkach księgarskich ukazuje się tym razem książka pod Jego redakcją pt. „Ocalić od zapomnienia”, książka, która jest pokłosiem konkursu na pamiętnik, wspomnienie czy zapis dokumentalny, rozpisanego przez Stowarzyszenie Lekarzy Dolnośląskich i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej, przy współudziale Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, Rektoratu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji.

 
Pomruk salonów Drukuj

W atmosferę świąt Bożego Narodzenia wprowadziła nas imponująca wystawa betlejemskich szopek, pokazana w Pałacu Królewskim. Dyrektorowi Muzeum Miejskiego dr. Maciejowi Łagiewskiemu udało się zebrać szopki nie tylko z całego Dolnego Śląska, ale także z całego świata. Możemy oglądać szopki pochodzące z Meksyku, z Afryki, a nawet z dalekiej Japonii. Wszystkie wystawione szopki zostały zebrane w pięknym, kolorowym katalogu, opracowanym przez córkę byłego skarbnika DRL, Magdę Szmidę-Półbratek. Gratulacje.

 
Zapiski emeryta - „Straszenije” Drukuj

„Straszenije”

Kiedyś w przepięknym, wiekowym miasteczku w Czechach kupiłem bilet za 10 koron na „Straszenije” – zwiedzanie starego zamczyska nocą. Chodziliśmy po kolejnych komnatach i ciemnych korytarzach, słychać było jęki duchów. Mijane średniowieczne zbroje niespodziewanie zaczynały się poruszać… Turyści byli zachwyceni. Oglądając współczesne premiery kinowe, można odnieść wrażenie, że ludzie uwielbiają być straszeni, za bilet płacą nawet więcej niż 10 koron.

Który lekarz jest lepszy? – taki, który rozmawia z pacjentem subtelnie, przedstawia mu dobre strony terapii i rokowania, czy taki który bez ogródek powie: jest bardzo źle, szanse na wyleczenie są niewielkie, śmierć nadchodzi.

 
Deficyt kadr medycznych a telemedycyna - e-Zdrowie dedykowane pacjentom – korzyści i ograniczeni Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

e-Zdrowie dedykowane pacjentom – korzyści i ograniczeni

BUKOWSKA-PIESTRZYŃSKA Agnieszka1

WPROWADZENIE

Przemiany społeczne, zachodzące w Polsce od 25 lat, kreują rosnące oczekiwania Polaków wobec jakości codziennego życia. Przekłada się to m.in. na oczekiwanie dostępnej i efektywniejszej kosztowo opieki zdrowotnej, a także dążenie do zdrowego stylu życia. Sposobem na zaspokojenie – przynajmniej części – potrzeb w tym zakresie mogą być usługi elektroniczne w obszarze zdrowia. Celem artykułu jest przedstawienie telemedycyny, jako sposobu na poprawę dostępności wybranych usług medycznych, a także zwrócenie uwagi na przeszkody w jej praktycznej realizacji.

 
Deficyt kadr medycznych a telemedycyna - Kadry lekarskie polskiego systemu zdrowotnego Drukuj
Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 

Dr Alicja Domagała Adiunkt w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Zainteresowania badawcze: zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach ochrony zdrowia i kadry systemu zdrowotnego (Fot. z archiwum autorki)

Kadry lekarskie polskiego systemu zdrowotnego

Wprowadzenie

Organizacje międzynarodowe zajmujące się problematyką zdrowia od lat dużą wagę przypisują problemom pracowników medycznych, gdyż są oni podstawą każdego systemu zdrowotnego i stanowią kluczowe zasoby warunkujące poziom dostępności i jakości usług medycznych. Analizy stanu zdrowia populacji wskazują na bezpośrednią zależność pomiędzy stanem zdrowia populacji, a liczebnością kadry medycznej. Postępujący aktualnie proces starzenia się populacji oraz wzrost zachorowań na choroby przewlekłe, prognozują zwiększenie zapotrzebowania na usługi medyczne, a tym samym zwiększenie zapotrzebowania na personel medyczny1. Z drugiej strony ograniczenia ekonomiczne wymuszają racjonalizację wydatków finansowych na opiekę zdrowotną, co skutkuje koniecznością racjonalizacji zatrudnienia2. W ostatnich latach zagadnienia dotyczące niedoborów kadry medycznej, luki pokoleniowej w grupie lekarzy i pielęgniarek oraz prognoz w tym zakresie, są więc tematami bardzo aktualnymi i ważnymi. Dokumentem, który zainicjował debatę międzynarodową o problemach kadr medycznych w Europie był raport WHO pt. „Human resources for health in the WHO European Region”, w którym problemy te określono jako „światowy kryzys zasobów kadr medycznych”, podkreślając, że zjawisko to dotyczy zarówno krajów biednych, jak i bogatych.3 O aktualnym kryzysie sytuacji kadr medycznych zadecydowało wiele czynników, z których najważniejsze to: nieefektywne zarządzanie zasobami ludzkimi (w tym brak racjonalnej polityki kadrowej), niedostosowanie struktury zatrudnienia do profilu i zakresu świadczonych usług, brak planowania w systemie edukacji oraz w wielu krajach – niedofinansowania ochrony zdrowia. Aktualnymi problemami większości krajów są problemy dotyczące kształcenia i szkoleń zawodowych, zapewnienia satysfakcjonującego poziomu wynagrodzenia oraz utrzymania pracowników na stanowiskach pracy4.

Według szacunków Unii Europejskiej przedstawionych w dokumencie „EU level Collaboration on Forecasting Health Workforce Needs, Workforce Planning and Health Workforce Trends” braki zasobów ludzkich w systemie zdrowotnym na poziomie UE już w 2020 roku będą wynosić ok. 1 mln pracowników, w tym niedobory lekarzy szacowane są na poziomie ok. 230 000.5

 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 3 z 3