logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości 
Luty 2016
Komentarz aktualny Drukuj

Komentarz aktualny

Nowy Rok w ochronie zdrowia przywitał nas nowymi wyzwaniami: od 1 stycznia pojawiła się możliwość wystawiania druków ZUS ZLA w formie elektronicznej. Okres przejściowy, który będzie trwał dwa lata, to czas na dopracowanie projektu. Generalnie pracownicy ZUS zachwalają oszczędności i ułatwienia płynące z tej nowości, lekarze są ostrożniejsi, bo oczywiście praktyka mówi, że każda zmiana rodzi kłopoty. Niezależnie od osobistych opinii mamy czas na sprawdzenie systemu i jego udoskonalenie, tym bardziej że obecny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł stawia na informatyzację. Obecnie każdy z zainteresowanych lekarzy może udać się do placówki ZUS i z pomocą pracownika tej instytucji założyć niezbędne do internetowego wystawiania druków L4 własne konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, zamówić wizytę pracownika w swojej przychodni lub szpitalu, a wkrótce także skorzystać z dyżuru pracownika ZUS w siedzibie DIL.

 
Deficyt kadr medycznych a telemedycyna - Demograficzny problem w ochronie zdrowia Drukuj
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Demograficzny problem w ochronie zdrowia

Braki kadrowe w ochronie zdrowia to jeden z podstawowych objawów kryzysu w polskim systemie ochrony zdrowia. Są one odczuwalne nie tylko na poziomie całego systemu, ale również na poziomie poszczególnych podmiotów leczniczych. W Polsce od lat obserwuje się jedne z najniższych wskaźników liczby lekarzy i pielęgniarek przypadających na 10 000 mieszkańców w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej. Na koniec 2013 r., według danych Eurostatu, liczba praktykujących lekarzy w Polsce wynosiła 85 246. Warto podkreślić, że było to jedynie 63 proc. lekarzy uprawnionych do wykonywania zawodu. Analizując liczbę lekarzy przypadających na 10 000 mieszkańców, okazuje się, że Polska jest pod tym względem na ostatnim miejscu w całej Unii Europejskiej.

 
Deficyt kadr medycznych a telemedycyna - TELEMEDYCYNA W ŚWIETLE NOWYCH POLSKICH REGULACJI PRAWNYCH Drukuj
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

TELEMEDYCYNA W ŚWIETLE NOWYCH POLSKICH REGULACJI PRAWNYCH

Rozwój e-zdrowia w Polsce – dokumentacja medyczna i elektroniczna recepta

Rozwój e-zdrowia jest następstwem ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz niewystarczającej puli środków finansowych państw na usługi medyczne. E-zdrowie związane jest z wieloma profitami zarówno dla systemu zdrowotnego, jak i jego beneficjentów, czyli pacjentów. Jako przykład można podać wykorzystanie komunikacji na odległość, umożliwiające stałe monitorowanie stanu zdrowia pacjenta bez konieczności jego hospitalizacji (telemonitoring). E-zdrowia nie należy jednak postrzegać jako „panaceum na problemy systemu zdrowotnego”, a jedynie jako szansę na rozwiązanie części jego problemów.

 
Deficyt kadr medycznych a telemedycyna - OD TELEMEDYCYNY NIE MA ODWROTU Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

OD TELEMEDYCYNY NIE MA ODWROTU

Z ekspertami w dziedzinie telemedycyny rozmawia dr n. med. Małgorzata Piróg-Mulak

Postęp wiedzy medycznej powinien przyczyniać się do zmniejszenia liczby chorych. Tyle teoria. W praktyce dzieje się dokładnie odwrotnie. Wpływ mają na to: trendy demograficzne, postępujący proces geriatryzacji społeczeństwa, niedobór kadry medycznej, nacisk na jak najszybszą diagnostykę. Zgodnie z prawem Parkinsona im więcej środków przeznaczonych na leczenie, tym więcej pojawia się chorób wymagających leczenia. Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych polskich obywateli w obliczu deficytu medyków i pielęgniarek stanowi nie lada wyzwanie. By mu sprostać, trzeba sięgnąć po nowoczesne technologie informatyczne. Bo zdaje się, że od telemedycyny nie ma odwrotu.

 
Pacjent 65+ w codziennej praktyce lekarskiej - TELEMEDYCYNA WIEKU PODESZŁEGO: JAKI MAMY KLIMAT? Drukuj
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

TELEMEDYCYNA WIEKU PODESZŁEGO: JAKI MAMY KLIMAT?

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT – Information and Communication Technologies) zmieniają oblicze współczesnej praktyki klinicznej. Przykładem mogą być coraz liczniejsze zastosowania rozwiązań telemedycznych umożliwiających zdalny transfer danych medycznych oraz obrazowych pacjenta do centrów konsultacyjnych. Większe upowszechnienie telemedycyny ma szczególne znaczenie w kontekście szybko postępującego procesu starzenia się populacji europejskiej oraz zachodzących zmian w strukturze potrzeb zdrowotnych i wymaganiach wobec sektora zdrowia.

 
Pacjent 65+ w codziennej praktyce lekarskiej - PSYCHOGERIATRIA KOLEJNE WYZWANIE DLA MEDYCYNY Drukuj

Choroba Alzheimera budzi powszechnie lęk społeczny, dlatego tak ważne było wskazanie pozytywnych aspektów wieku senioralnego. Trzeba pamiętać, że choroba Alzheimera może dotyczyć nawet połowy populacji tych osób, które przekroczą 90. rok życia. To jest wielki problem.

prof. Andrzej Kiejna

PSYCHOGERIATRIA
KOLEJNE WYZWANIE DLA MEDYCYNY

Z ekspertami w dziedzinie psychogeriatrii rozmawia Magdalena Orlicz-Benedycka

Postęp technologiczny i możliwości jego wykorzystania dla poprawy diagnostyki, terapii, rehabilitacji i funkcjonowania społecznego pacjentów z problemami psychicznymi wieku podeszłego – tym zagadnieniom poświęcony był XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, który odbył się w grudniu. Spotkanie przypadło w roku 100. rocznicy śmierci A. Alzheimera. O chorobie odkrytej przez naukowca, możliwościach terapeutyczno-diagnostycznych w tym zakresie rozmawiam z prof. Andrzejem Kiejną i prof. Tadeuszem Parnowskim. Swoimi spostrzeżeniami dzielą się również goście honorowi kongresu prof. Michael Davidson i prof. Shlomo Noy z Sackler School of Medicine (Tel Aviv University).

 
Nasi stomatolodzy - Jesienne spotkanie stomatologów po raz trzeci we Wrocławiu Drukuj

Na zdjęciu prf. Tomasz Gedrange (Fot. z archiwum OD PTS)

Jesienne spotkanie stomatologów po raz trzeci we Wrocławiu

III Dolnośląskie Jesienne Dni Stomatologiczne i odbywające się równolegle polsko-niemieckie spotkanie stomatologów przyciągnęły do Wrocławia specjalistów z wielu dziedzin. 21 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej mieli okazję podzielić się swoim zawodowym doświadczeniem. Wydarzenie, które z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zorganizował Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego przy współpracy z Dolnośląską Radą Lekarską.

 
Prawo a medycyna - DOKUMENTACJA MEDYCZNA W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW Drukuj
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW

Słowo „dokument” pochodzi od łacińskiego określenia „documentum”, co oznacza dowód, świadectwo, wzór czy przykład.1 W przepisach prawa ochrony zdrowia nie ma obecnie, niestety, definicji dokumentacji medycznej. Określenie tego terminu znajdowało się natomiast w nieobowiązującej już ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, gdzie za dokumentację medyczną uznawano dane i informacje medyczne odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu w zakładzie opieki zdrowotnej świadczeń zdrowotnych, gromadzone i udostępniane na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.2 Aktualne przepisy, a przede wszystkim ustawa o prawach pacjenta, stanowią, iż pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Należy przyjąć, że dokumentacja medyczna to zbiór danych i informacji opisujących stan zdrowia pacjenta i zawierających zakres wszystkich udzielanych mu świadczeń.

 
PRAWO NA CO DZIEŃ Drukuj

System informacji w ochronie zdrowia

12 grudnia 2015 r. weszło w życie część przepisów Ustawy z 9 października 2015 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dz. U. z 2015 r., poz. 1991.

Usługodawcy prowadzą elektroniczną dokumentację medyczną, w formatach zamieszczonych w portalu edukacyjno-informacyjnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra zdrowia.

Dane, w tym dane osobowe i jednostkowe dane medyczne, zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej usługobiorcy, zgromadzone w systemie teleinformatycznym usługodawcy, są udostępniane za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej. Udostępnianie danych następuje za zgodą usługobiorcy.

 
INFORMACJA NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ O KONSEKWENCJACH WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY NOWELIZUJĄCEJ USTAWĘ O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ORAZ USTAWĘ O IZBACH LEKARSKICH Drukuj

INFORMACJA NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ
O KONSEKWENCJACH WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY
NOWELIZUJĄCEJ USTAWĘ O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY
ORAZ USTAWĘ O IZBACH LEKARSKICH

18 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r., poz. 65), która wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w ustawie o izbach lekarskich.

 
Wydarzyło się - Prof. Andrzej Kierzek uhonorowany medalem Gloria Medicinae Drukuj
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Prof. W. Noszczyk gratuluje prof. A. Kierzkowi. (Fot. z archiwum NIL)

Prof. Andrzej Kierzek uhonorowany medalem Gloria Medicinae

W 210. rocznicę powstania pierwszego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Wilnie, 3 października 2015 r. na Zamku Królewskim w Warszawie zasłużeni w dziedzinie medycyny otrzymali medal Gloria Medicinae. W tym dniu odznaczeniem tym uhonorowany został także prof. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek, b. kierownik Zakładu Klinicznych Podstaw Fizjoterapii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Dekoracji dokonali: prof. dr hab. med. Wojciech Noszczyk – kanclerz Kapituły, prof. dr hab. med. Tadeusz Tołłoczko – sekretarz Kapituły oraz prof. Jerzy Woy-Wojciechowski – honorowy prezes PTL.

 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3