logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 
Sprawozdanie z działalności Komisji Stomatologicznej DRL Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Komisja Stomatologiczna DRL

Komisja Stomatologiczna, która liczy obecnie 50 członków, w 2014 roku spotkała się 7 razy. Na pierwszym posiedzeniu uzupełniono regulamin Komisji, wybrano zarząd i powołano zespoły problemowe. Priorytetowym zadaniem Komisji była organizacja szkoleń dla lekarzy. W Delegaturze Wrocławskiej odbyło się 12 szkoleń o bardzo zróżnicowanej tematyce. Frekwencja na tych spotkaniach wynosiła od 100 do 270 osób. Zorganizowano również cenione przez lekarzy warsztaty praktyczne, w których uczestniczyło 50 osób. W ramach owocnej współpracy Komisji Stomatologicznej z Dolnośląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego zorganizowanych zostało 5 konferencji cieszących się dużym zainteresowaniem (średnia frekwencja – 244 osoby). Wśród nich wymienić należy Dolnośląskie Jesienne Dni Stomatologiczne (zorganizowane w tym roku po raz drugi), które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń edukacyjnych naszego regionu.

Na bieżąco informowałam na łamach „Medium” o zmieniających się przepisach prawnych dotyczących prowadzenia praktyk lekarskich oraz o wszelkich wydarzeniach istotnych dla środowiska lekarzy stomatologów.

Komisja Stomatologiczna kontynuowała ścisłą współpracę z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia. Wspólnie realizowaliśmy program profilaktyki próchnicy we wrocławskich przedszkolach poprzez konsultacje w przygotowaniu programu i jego monitorowanie. Niektórzy członkowie Komisji byli wykonawcami tego programu. Na bazie powyższej współpracy tradycyjnie członkowie naszej Komisji aktywnie uczestniczyli w Dniach Promocji Zdrowia.

Najmłodsi przedstawiciele Komisji Stomatologicznej współpracują ściśle z Komisją Młodych Lekarzy Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. Uczestniczyli oni też w spotkaniach wyjazdowych i konferencjach ogólnopolskich, gdzie mocno akcentowali potrzeby tej właśnie grupy lekarzy, dotyczące zwłaszcza nadmiaru obowiązków prawno-administracyjnych nałożonych na praktyki lekarskie.

W ramach działań Komisji zorganizowano dla lekarzy stomatologów gimnastykę rekreacyjną. Choć nasza oferta nie miała w środowisku szerokiego oddźwięku, to nadal tę ideę będziemy propagowali i pracowali nad tym, aby zachęcić większą liczbę osób do dbania o własne zdrowie.

We współpracy z Uniwersytetem Medycznym Komisja ufundowała tradycyjnie nagrody książkowe dla dwojga absolwentów, którzy uzyskali wysokie noty w okresie studiów.

W związku z jubileuszem 25-lecia Dolnośląskiej Izby Lekarskiej Komisja postanowiła uhonorować wszystkie osoby, które na początku ten samorząd organizowały, a w kolejnych kadencjach aktywnie uczestniczyły w jego pracach. Została opracowana tabela rankingowa obrazująca aktywność lekarzy w tym zakresie, na bazie której wystąpiono o odznaczenia. Finał tych działań został ukoronowany odznaczeniem wielu lekarzy stomatologów na uroczystości w Izbie. W przygotowanym z tej okazji wydawnictwie zamieszczone zostało wspomnienie mojego autorstwa pt.„Nasi Stomatolodzy”. Starałam się w nim przypomnieć wszystkie osoby aktywnie uczestniczące w życiu samorządu lekarskiego. W ramach jubileuszowych obchodów sfinalizowany został nasz zamysł upamiętnienia prof. Antoniego Cieszyńskiego, twórcy współczesnej polskiej stomatologii. Ku Jego czci Komisja ufundowała tablicę, którą uroczyście odsłonił wnuk profesora dr Jakub Cieszyński.

We wrześniu Komisja gościła członków Zespołu ds. szkoleń KS NRL, którego jestem przewodniczącą. Dyskutowaliśmy o kierunkach działań tego zespołu. Wszyscy byli zgodni, że dużym problemem jest utrudniona możliwość szkolenia specjalizacyjnego w stomatologii. Z tego powodu członkowie zespołu spotkali się zarówno z ministrem zdrowia jak i dr Jolantą Orłowską-Heitzman, dyrektorem departamentu w Ministerstwie Zdrowia, przedstawiając propozycję usprawnienia kształcenia podyplomowego stomatologów poprzez dokonanie zmian przepisów akredytacyjnych dla jednostek wyrażających wolę prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach lekarsko-dentystycznych, szczególnie z możliwością realizowania tego kształcenia w indywidualnych specjalistycznych i grupowych specjalistycznych praktykach lekarskich.

Członkowie Komisji uczestniczyli w wielu spotkaniach naukowych organizowanych przez inne izby lekarskie. Obszerne relacje z tych wydarzeń były publikowane w naszym „Medium”.

W ramach działań integracyjnych odbyły się dwa świąteczne posiedzenia Komisji, z których bożonarodzeniowe – tradycyjnie w Wałbrzychu.

Te wszystkie zadania zostały zrealizowane dzięki zaangażowaniu członków Komisji Stomatologicznej oraz współpracujących z nami pracownikami administracji biura DIL, za co im wszystkim bardzo dziękuję.

Lek. dent. Alicja Marczyk-Felba – przewodnicząca KS DRL

 

Zaloguj się aby komentować.