logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 105 gości 
Sprawozdanie z działalności Delegatury DILw Jeleniej Górze Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Delegatura DIL w Jeleniej Górze

Wiceprezesem DRL ds. Delegatury Jeleniogórskiej jest lek. dent. Barbara Polek. Biuro delegatury prowadzi zatrudniona na ½ etatu p. Eugenia Serba – starszy referent. Na terenie działania delegatury pracuje 27 delegatów wybranych na zjeździe w roku 2013. Ponadto działa 8 kół lekarzy, w tym Koło Lekarzy Dentystów.

W roku sprawozdawczym w biurze delegatury przyjęto 310 interesantów w następujących sprawach: rejestracja działalności lekarskiej (gabinety – w miejscu wezwania oraz w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego); wydanie legitymacji lekarskiej, zmiana adresu zamieszkania, przeniesienie lekarza z innej okręgowej izby lekarskiej do DIL, przyjmowanie skarg i kierowanie ich do kancelarii Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą uzyskało łącznie 51 lekarzy z Delegatury Jeleniogórskiej.

W 2014 roku wnioskowano wielokrotnie o przyznanie bezzwrotnych zapomóg lekarzom w związku z chorobą lub trudną sytuacją życiową. Szefowa delegatury brała udział w posiedzeniach rad społecznych, spotkaniach w Wydziale Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, uroczystościach związanych z 25-leciem DIL i innych spotkaniach na zaproszenia różnych instytucji i biur poselskich. Także delegaci uczestniczyli w różnego rodzaju spotkaniach i konkursach na terenie naszej delegatury. Oprócz spotkań integracyjnych, organizowanych przez koła, odbywały się także szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów. Ich uczestnicy otrzymywali punkty edukacyjne.

Spośród kół działających na terenie delegatury najbardziej aktywne są: Koło Seniorów i Koło Stomatologów. W roku 2014 Zarząd Koła Seniorów zorganizował 6 posiedzeń. Na zebraniach dyskutowano m.in. o wyjazdach i spotkaniach integracyjnych. Wiodącymi tematami były jednak: zaburzenia pamięci i koncentracji w wieku dojrzałym, cukrzyca w wieku dojrzałym, odporności w podeszłym wieku, preparaty wzmacniające odporność. W spotkaniach poświęconym ww. zagadnieniom brali udział przedstawiciele firmy GlaxoSmithKline, którzy chętnie odpowiadali na pytania lekarzy seniorów. W roku sprawozdawczym Koło Seniorów zorganizowało 2 wycieczki: do Czech i Wiednia (22.08.-24.08.2014 r.) oraz do Krzeszowa, Broumova w Czechach i Wambierzyc (27.09.2014 r.). 13 grudnia 2014 r. odbyła się w Jeleniej Górze uroczysta kolacja wigilijna, w której wzięło udział 51 osób. Wśród zaproszonych gości były: wiceprezes DRL Barbara Polek i szefowa biura delegatury Eugenia Serba. Członkowie Koła Seniorów przy Delegaturze DIL w Jeleniej Górze zaproponowali, by niektóre spotkania w 2015 r. organizować wspólnie z Kołem Nauczycieli Emerytów. To pozwoli na poszerzenie zakresu tematycznego posiedzeń.

Lekarze i stomatolodzy wzięli udział w warsztatach z zakresu ratownictwa medycznego. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem, przeprowadzono je w trzech turach. Koło Stomatologów zorganizowało ponadto wiele szkoleń o zróżnicowanej tematyce. Działalność edukacyjna finansowana była ze środków Koła. O szkoleniowym sukcesie zadecydowała też współpraca z Kołem Terenowym PTS w Jeleniej Górze.

Lek. dent. Barbara Polek – wiceprezes DRL ds. Delegatury Jeleniogórskiej

 

Zaloguj się aby komentować.