logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 
Sprawozdanie z działalności Delegatury DILw Legnicy Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Delegatura DIL w Legnicy

W Delegaturze Legnickiej zarejestrowanych jest aktualnie ok. 1370 lekarzy i lekarzy dentystów. W VII kadencji wybrano 23 delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy. Biorą oni udział w pracach organów DIL. W skład Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wchodzi obecnie 3 lekarzy i lekarz dentysta z delegatury. W Okręgowym Sądzie Lekarskim działa 5 lekarzy i lekarz dentysta, rolę zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełni 2 lekarzy i 2 lekarzy dentystów. Ponadto 3 lekarzy i lekarz dentysta reprezentują delegaturę na Krajowym Zjeździe Lekarzy. Utworzono 8 kół terenowych DIL.

 

Funkcję wiceprezesa DRL ds. Delegatury Legnickiej i pełnomocnika pełni lek. Ryszard Kępa. Jest on jednocześnie członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej i Komisji Etyki NRL. Jego zastępcą i pełnomocnikiem ds. stomatologii jest lek. dent. Ewa Zasławska. Działalność delegatury ukierunkowana była przede wszystkim na aktywności Koleżanek i Kolegów w kołach. Biurem delegatury kieruje p. Krystyna Krupa, która odpowiada za działalność administracyjną.

 

Działalność delegatury ma wielowymiarowy charakter. Obejmuje ona m.in.:

 1. działalność pomocowo-socjalną dla lekarzy i ich rodzin we współpracy z Komisją Socjalną;
 2. działalność doradczą
  • w zakresie działalności gospodarczej (sukcesywnie rejestrowane były indywidualne, specjalistyczne i  kontraktowe praktyki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego);
 3. działalność w zakresie przestrzegania praw lekarza
  • doradztwo i pomoc prawna, a także reprezentacja przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości,
  • stawiennictwo pełnomocnika delegatury w sądach powszechnych i prokuraturze, a także sądzie lekarskim;
 4. działalność polityczną
  • wiceprezes ds. Delegatury Legnickiej pełnił i pełni funkcję przewodniczącego/wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Legnicy, co ułatwia współpracę z samorządami gminnymi (radami, wójtami, burmistrzami, prezydentami) w Legnicy, Lubinie, Głogowie, Złotoryi, Jaworze, Polkowicach, Prochowicach, Miłkowicach, Krotoszycach, Legnickim Polu, Chojnowie. W wyborach samorządowych 2014 r. do rad miasta, gminy i powiatu w naszej delegaturze wybrano 9 lekarzy, którzy aktywnie uczestniczą w pracach na rzecz lokalnej społeczności;
 5. współpracę ze stowarzyszeniami i innymi izbami samorządowymi
  • Izba Pielęgniarek i Położnych, Izba Adwokacka, Izba Aptekarska, Lekarsko-Weterynaryjna i Analityków Medycznych;
 6. działalność kulturalno-rozrywkowo-sportową
  • organizacja zabaw tanecznych i balów w Legnicy, Lubinie, Jaworze;
  • organizacja zawodów i treningów sportowych. Wynajem pływalni, kortów tenisowych, sal gimnastycznych i boisk sportowych (szczególna aktywność kół lekarskich w Legnicy);
 7. działalność reprezentacyjną
  • reprezentowanie DIL na zjazdach, akademiach i uroczystościach lokalnych;
  • reprezentowanie interesów lekarzy i lekarzy dentystów przed pracodawcami i właścicielami NZSOZ;
 8. działalność rozjemczo-pojednawczą w zakresie niewymagającym dochodzenia przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej powodowaną skargami pacjentów i instytucji.
  • wiceprezes pełnił i pełni funkcję Rzecznika Praw Lekarza w delegaturze;
 9. działalność informacyjną oraz współpracę z mediami z dbałością o wizerunek DIL i godność zawodu lekarskiego;
 10. współpracę z powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, z pogotowiem ratunkowym, komendami policji, strażami pożarnymi i strażą miejską;
 11. udział w konkursach na stanowiska kierownika w opiece zdrowotnej oraz w posiedzeniach rad nadzorczych spółek zdrowotnych.

Za pracę na rzecz środowiska lekarskiego pragnę szczególnie podziękować Koleżankom i Kolegom oraz przewodniczącym kół terenowych DIL. Dziękuję również p. Krystynie Krupie za pełną zaangażowania postawę, profesjonalizm w działaniu i stworzenie przyjaznej atmosfery w biurze delegatury.

Lek. Ryszard Kępa – wiceprezes DRL ds. Delegatury Legnickiej

 

Zaloguj się aby komentować.