logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 79 gości 
Sprawozdanie z działalności Delegatury DIL we Wrocławiu Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Delegatura DIL we Wrocławiu

Delegatura Wrocławska została powołana uchwałą nr 10/2001 XVII Zjazdu Delegatów DIL z dnia 17 listopada 2001 r. Za zgodą delegatów spotkania odbywały się tylko wtedy, gdy pojawiały się problemy dotyczące członków samorządu lekarskiego.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano jedno spotkanie, w którym uczestniczyło 21 delegatów i przewodniczących kół. Głównymi zagadnieniami poruszonymi na posiedzeniu były: projekt nowej strony internetowej, portal Młodych Lekarzy na Facebooku, rola izby w sytuacji wezwań do zapłaty związanych z refundacją leków, propozycje stanowisk i apeli na XXXIII Zjazd Delegatów DIL oraz kierunki strategii działania DIL.

 

Istotnym problemem delegatury jest niewielka frekwencja na zebraniach i w związku z tym brak bezpośredniej wymiany informacji. Rozważany jest pomysł komunikacji internetowej w ramach delegatury, a jedynie w przypadku istotnych zdarzeń spotkania bezpośrednie. Niezależnie od tego wszelkie bieżące informacje zamieszczane są na stronie internetowej.

 

Należy podkreślić, że strona internetowa DIL – zaprezentowana nam na spotkaniu 3 marca 2014 r. – nadal pozostawia wiele do życzenia w zakresie funkcjonalności. Prace nad koniecznymi zmianami są przewidziane na 2015 rok.

W czasie spotkania przedstawione zostały najważniejsze stanowiska zajmowane przez Dolnośląską Radę Lekarską w sprawach dotyczących aktualnej sytuacji w placówkach ochrony zdrowia na terenie Dolnego Śląska. Wszystkie trafiły do właściwych urzędów, w tym do wojewody dolnośląskiego oraz marszałka województwa dolnośląskiego.

Delegatura zajmowała się również sytuacjami konfliktowymi pomiędzy lekarzami a kierownictwem danego podmiotu leczniczego, np.: w Specjalistycznym Szpitalu im. Falkiewicza we Wrocławiu, w Dolnośląskim Centrum Onkologii i Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Na bieżąco delegatura interweniowała w indywidualnych sprawach kolegów lekarzy dotyczących stosunku pracy, umów kontraktowych oraz konfliktów na linii lekarz – pacjent. Sytuacje sporne dotyczyły między innymi kwestii: wizyty pacjenta w gabinecie lekarskim w asyście policjantów, medialnych ataków oraz agresji wobec lekarzy. Wskazane sprawy i problemy były rozwiązywane przy wsparciu zespołu radców prawnych DIL.

Działalność delegatury zdominowały dwie sprawy: roszczeń DOW NFZ wobec lekarzy związane z refundacją leków oraz protest lekarzy rodzinnych Porozumienia Zielonogórskiego.

Dolnośląska Rada Lekarska podjęła decyzję o objęciu ochroną prawną wszystkich lekarzy, którzy nie podpisali z DOW NFZ umów lub aneksów na refundację recept i otrzymali wezwania do zapłaty za wystawianie recept ubezpieczonym pacjentom. Wstępna pomoc prawna została udzielona lekarzom na poziomie Izby, a następnie sprawy lekarzy, którzy zgłosili się do DIL z prośbą o pomoc i reprezentowanie ich interesów przed DOW NFZ oraz w toku postępowania sądowego przekazano do kancelarii prawnej. Obecnie sprawy są w toku, część już została rozpatrzona przez sądy I instancji, niestety na niekorzyść lekarzy, w tych przypadkach została jednak wniesiona przez kancelarię apelacja. Jest jednak nadzieja na zmianę linii orzeczniczej sądów powszechnych, w związku z korzystnym dla lekarza emeryta wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2014 roku wydanym w związku z wypisywaniem leków refundowanych dla siebie i członków rodziny.

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu uczestniczyła w wydarzeniach związanych z pakietem antykolejkowym i pakietem onkologicznym. W obliczu protestu lekarzy rodzinnych Porozumienia Zielonogórskiego zabierała głos w kwestiach merytorycznych, a w sytuacji zaostrzenia konfliktu, którego wszyscy byliśmy świadkami, wyraziła poparcie dla postulatów lekarzy rodzinnych, organizując w siedzibie DIL konferencje prasowe, a także uczestnicząc w zebraniach lekarzy rodzinnych.

Pierwsza konferencja prasowa odbyła się 23 grudnia 2014 r. z udziałem prezesa DRL Jacka Chodorskiego, prezesa Federacji Porozumienia Zielonogórskiego Jacka Krajewskiego, przewodniczącego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska Wiktora Wolfsona i członka zarządu Bartosza Hajńcza pod hasłem: „Wszyscy chcemy pakietu onkologicznego, ale przygotowanego mądrze i z poszanowaniem prawa”. Podczas drugiej konferencji, zorganizowanej 5 stycznia 2015 r., odnieśliśmy się do zmanipulowanych, a wręcz wykoślawionych danych podawanych w mediach przez Ministerstwo Zdrowia.

Delegatura Wrocławska zajmowała się również kontaktami z: Ministerstwem Zdrowia, Uniwersytetem Medycznym, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim oraz DOW NFZ.

Warte podkreślenia jest także to, że Ministerstwo Zdrowia, na skutek podjętych przez DIL działań, przychyliło się do stanowiska Izby w zakresie zasad wydawania przez samorządy lekarskie zaświadczeń dla lekarzy chcących pracować w podstawowej opiece zdrowotnej. Tym samym wyraziło odmienne stanowisko niż DOW NFZ.

Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się usprawnić wymianę informacji pomiędzy delegatami.

Lek. dent. Małgorzata Nakraszewicz – wiceprezes DRL ds. Delegatury Wrocławskiej

 

Zaloguj się aby komentować.