logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 
Luty 2015
WIDZIANE Z KAZIMIERZA 45 - Lekarz czy biznesmen?, czyli krajobraz po bitwie Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Lekarz czy biznesmen?,
czyli krajobraz po bitwie

Jesteście lekarzami czy biznesmenami? – pytał nas publicznie minister zdrowia. A właśnie od 1 stycznia wprowadzono w końcu obowiązek posiadania przez lekarzy (obok fryzjerów i adwokatów) kas fiskalnych. Wygląda na to, że minister finansów traktuje nas jak biznesmenów, a minister zdrowia chce traktować nas jak lekarzy. Hmm… może najpierw niech panowie ministrowie z tego samego rządu ustalą między sobą, czy mamy być lekarzami czy biznesmenami, a my się wtedy ustosunkujemy do tego. Wychodzi na to, po szkoleniu z przedstawicielami izby skarbowej, że możemy zapomnieć o dobrosąsiedzkich przysługach medycznych, nie mówiąc już o leczeniu własnej rodziny… Nie wiemy tylko, czy kasa fiskalna przyjmie za wizytę 0 zł?

 
Echa protestu lekarzy rodzinnych - W tym konflikcie nie ma wygranych Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Ostatnie w 2014 r. negocjacje (29 grudnia) pomiędzy Porozumieniem Zielonogórskim a ministrem zdrowia zakończyły się fiaskiem. O kulisach rozmów z ministrem Arłukowiczem mówili na konferencji prasowej: lek. Jacek Krajewski i lek. Marek Twardowski. (Fot. z archiwum Porozumienia Zielonogórskiego)

W tym konflikcie nie ma wygranych

Kiedy w latach dziewięćdziesiątych decydowaliśmy się na kształcenie w nowej specjalizacji, kokietowano nas, że będziemy strażnikami systemu ochrony zdrowia (gatekeeper) oraz przewodnikami pacjenta po tym systemie. W miarę upływu czasu kolejne regulacje i przepisy wprowadzane na oślep i w pośpiechu, bez uwzględnienia pierwotnych założeń dla medycyny rodzinnej, spowodowały obarczanie lekarzy rodzinnych coraz większymi obciążeniami. Niestety na ich realizację nie przeznaczano dodatkowych środków finansowych.

 
Echa protestu lekarzy rodzinnych - MINISTER ZDROWIA CZY PROPAGANDY? Drukuj

23 grudnia 2014 r., konferencja prasowa w siedzibie DIL. W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział (od lewej): lek. Wiktor Wolfson – przewodniczący Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, lek. Jacek Krajewski – prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, lek. Jacek Chodorski – prezes DRL, dr hab. n. med. Marek Bębenek – konsultant wojewódzki ds. chirurgii onkologicznej, ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej I Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Bartosz Hajńcz – członek Zarządu Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska. (Fot. Wiktor Wołodkowicz)

MINISTER ZDROWIA CZY PROPAGANDY?

Aby ocenić to, co tak naprawdę wydarzyło się w trakcie protestu lekarzy rodzinnych zrzeszonych w PZ, trzeba najpierw sięgnąć po kilka definicji encyklopedycznych. Odwołanie się do teorii jest o tyle ważne, że „negocjacje” ministra zdrowia z Federacją przyjęły formę osobistego konfliktu, a skala i gatunek używanych publicznie przez szefa resortu zdrowia argumentów jednych mocno zadziwia, innych oburza, niektórym zaś przypomina o minionym, na szczęście, okresie historii naszego państwa.

 
Echa protestu lekarzy rodzinnych - WSZYSTKO DLA WŁADZY, czyli jak minister Arłukowicz naraził tysiące Polaków, by zachować fotel Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

WSZYSTKO DLA WŁADZY,
czyli jak minister Arłukowicz naraził tysiące
Polaków, by zachować fotel

Wydarzenia, jakie miały miejsce na przełomie roku odcisnęły głębokie piętno w psychice wielu lekarzy rodzinnych. Były one dotkliwe, bo odgrodziły nas od pacjentów, praktyki i wykonywanej profesji. Wierzę, że każdy lekarz rodzinny bardzo lubi i ceni swoją pracę, pomimo ogromu niepotrzebnych uciążliwości i utrudnień nakładanych na nas przez administrację różnorakiego szczebla. Sądzę, że wszyscy protestujący lekarze w Polsce, a na pewno ci na Dolnym Śląsku, mocno przeżywali fakt zamknięcia swoich praktyk, oszczerstwa rzucane pod naszym adresem przez Bartosza Arłukowicza, Rzecznika Praw Pacjenta, niewielu dziennikarzy, a także, na szczęście, pojedynczych pacjentów. Wzajemnie podtrzymywaliśmy się na duchu, były telefony, e-maile, spotkania szkolenia. Wszyscy bez wyjątku podjęliśmy dramatyczne decyzje niepozostające bez wpływu na naszą przyszłość. Podejmowaliśmy je świadomie, indywidualnie, często walcząc sami ze sobą i bardzo cierpiąc. Nie mogliśmy się jednak zgodzić na pogorszenie i tak źle funkcjonującego systemu, systemu łamiącego podstawowe wolności człowieka, lekarza, pracownika i przedsiębiorcy, w imię odpowiedzialności za kraj, za system ochrony zdrowia, za naszych współpracowników i pracowników, ale także za los naszych pacjentów. Tak w historii już bywało, były różne powstania, np. powstania śląskie, w których brał udział mój Dziadek – też lekarz. Ci, którzy walczyli wraz z nim, nie zgadzali się na rozwiązania proponowane przez nieludzką władzę. Nie baczyli wyłącznie na własny los. Chodziło bowiem o wspólne dobro.

 
Echa protestu lekarzy rodzinnych - KONFRONTACJA ZAMIAST DIALOGU Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

KONFRONTACJA ZAMIAST DIALOGU

Przełom roku był trudnym okresem dla lekarzy pracujących na własny rachunek. Wielu z nich poświęciło oszczędności całego życia oraz wzięło kredyty, aby stworzyć przyjazne warunki swoim pacjentom. Ci wszyscy stanęli przed trudnym wyborem – podpisać źle przygotowaną umowę, nieuwzględniającą sugestii lekarzy rodzinnych, onkologów, ekspertów, konsultanta krajowego i samorządu lekarskiego, czy odżegnać się od czegoś, co wprowadza chaos, niepewność finansową i w znacznej mierze dezorganizuje pracę dość dobrze funkcjonujących praktyk lekarzy rodzinnych oraz większości jednostek poz w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

 
Echa protestu lekarzy rodzinnych - Medycyna rodzinna na zakręcie. Zamieszanie w onkologii, czyli plusy i minusy nowej ustawy Drukuj

Medycyna rodzinna na zakręcie.
Zamieszanie w onkologii, czyli plusy i minusy nowej ustawy

Początki medycyny rodzinnej w kraju były optymistyczne. Lekarz rodzinny miał leczyć kompleksowo, holistycznie, mówiono, że będzie ukierunkowany na pacjenta i jego rodzinę. Faktycznie wielu wchodzących na rynek świadczeń lekarzy tak postępowało, ale w momencie, kiedy sprowadzono ochronę zdrowia do roli produktu, za którym stoją pieniądze, ten model nie do końca się sprawdza. Holistyczna opieka nad pacjentem nie jest dodatkowo premiowana. Nigdy nie było promocji medycyny rodzinnej i chyba też nigdy systemowo nie było oczekiwania od lekarzy rodzinnych sprawowania modelowej formy opieki nad pacjentem. O problemach i potrzebach lekarzy rodzinnych i onkologów rozmawiam z prezesem PTMR prof. Jarosławem Drobnikiem i dyrektorem DCO we Wrocławiu dr. Adamem Maciejczykiem.

 

 
Komunikat organizacyjny Mistrzostw Polski Lekarzy w piłce siatkowej Wieluń, 26-28.03.2015r. Drukuj

Komunikat organizacyjny
Mistrzostw Polski Lekarzy w piłce siatkowej
Wieluń, 26-28.03.2015r.

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ ZA 2014 ROK Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ ZA 2014 ROK

Koleżanki i Koledzy!

To nie był łatwy rok. Kiedy podejmowałem się funkcji prezesa, nie myślałem, że tyle spraw będzie do załatwienia. Nie ukrywam, że i przekazanie stanowiska przez poprzedniego prezesa nie odbyło się w sposób właściwy. Ale na to nie miałem już żadnego wpływu. Chciałbym uniknąć w swoim sprawozdaniu samej statystyki, czyli ile odbyło się posiedzeń Rady, Prezydium, ile podjęto uchwał i stanowisk. Z jednej strony mamy ustawowy obowiązek wypełniania nałożonych na nas zadań, z drugiej strony chcemy być aktywnymi uczestnikami zdarzeń, jakie dotyczą ogólnie rozumianej ochrony zdrowia. Czy nam się to udało? – ocenią delegaci na XXXIV okręgowym zjeździe, który odbędzie się 7 marca 2015 r. w siedzibie DIL we Wrocławiu.

 
Sprawozdanie z działalności Komisji Stomatologicznej DRL Drukuj

Komisja Stomatologiczna DRL

Komisja Stomatologiczna, która liczy obecnie 50 członków, w 2014 roku spotkała się 7 razy. Na pierwszym posiedzeniu uzupełniono regulamin Komisji, wybrano zarząd i powołano zespoły problemowe. Priorytetowym zadaniem Komisji była organizacja szkoleń dla lekarzy. W Delegaturze Wrocławskiej odbyło się 12 szkoleń o bardzo zróżnicowanej tematyce. Frekwencja na tych spotkaniach wynosiła od 100 do 270 osób. Zorganizowano również cenione przez lekarzy warsztaty praktyczne, w których uczestniczyło 50 osób. W ramach owocnej współpracy Komisji Stomatologicznej z Dolnośląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego zorganizowanych zostało 5 konferencji cieszących się dużym zainteresowaniem (średnia frekwencja – 244 osoby). Wśród nich wymienić należy Dolnośląskie Jesienne Dni Stomatologiczne (zorganizowane w tym roku po raz drugi), które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń edukacyjnych naszego regionu.

 
Sprawozdanie finansowe Drukuj

Sprawozdanie finansowe

Gospodarka finansowa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w 2014 r. opierała się na preliminarzu budżetowym sporządzonym przez skarbnika DRL i Dolnośląską Radę Lekarską we Wrocławiu. Został on zatwierdzony przez delegatów na XXXIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy DIL, który odbył się we Wrocławiu 8 marca 2014 r.

Sprawozdanie opracowane zostało na podstawie dokumentów księgowych za 2014 rok, które wpłynęły do DIL. Nie obejmuje ono jednak wszystkich dokumentów za miniony rok, albowiem nadal wpływają one do Izby. Z tego powodu główny księgowy DIL nie mógł zamknąć całego roku 2014. W sprawozdaniu finansowym, przygotowanym na 31 listopada 2014 r., wynik finansowy kształtował się na poziomie ok. 50 tys. zł zysku. Pomimo planowanego deficytu w wysokości 156 tys. zł, rok 2014 powinien zakończyć się dodatnim wynikiem finansowym. Dodatkowe wydatki, niezawarte w preliminarzu, były akceptowane na bieżąco przez Dolnośląską Radę Lekarską oraz Prezydium DRL. Takim nieplanowanym zdarzeniem był wyjazd naszej delegacji na obchody 25-lecia NIL do Warszawy.

 
Sprawozdanie z działalności Komisji Socjalnej i ds. Lekarzy Seniorów DRL Drukuj

Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów DRL

2014 roku, pod przewodnictwem lek. Bożeny Kaniak, Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów DRL odbyła 10 posiedzeń. W pracach Komisji brało udział średnio 8 osób, dobrze wywiązujących się z powierzonych czynności.

Do priorytetowych zadań Komisji należy przede wszystkim pomoc finansowa Koleżankom i Kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Zgodnie z uchwałą nr 84/2002 DRL z dnia 12.09.2002 r. oraz uchwałą nr 135/2010 DRL z dnia 27.05.2010 r. przyznawane są również odprawy pośmiertne przysługujące rodzinie zmarłego lekarza – członka DIL, tj. małżonkowi lub innemu członkowi rodziny spełniającemu warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, w myśl przepisów ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz.1118 ze zm.).

 
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 1 z 4