logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 
Luty 2014
Wydarzyło się - RZECZ O OBCOKRAJOWCACH Drukuj

RZECZ O OBCOKRAJOWCACH,

czyli ogólnopolska konferencja „Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce – konteksty prawne, społeczne i ekonomiczne”

W trakcie spotkania szczególny nacisk został położony na kwestie studentów cudzoziemskich wchodzących na polski rynek pracy. (Fot. z archiwum ISP i SIP)

„Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce – konteksty prawne, społeczne i ekonomiczne”. Pod takim hasłem Instytut Spraw Publicznych i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zorganizowały konferencję, która stanowiła podsumowanie trzyletniego projektu poświęconego temu zagadnieniu. W trakcie spotkania, odbywającego się w Centrum Konferencyjnym „Zielna” w Warszawie, zaprezentowano m.in. wyniki kompleksowych badań w obszarze szykanowania imigrantów. Wiele czasu i uwagi poświęcono tematowi przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na narodowość oraz pochodzenie etniczne.

 

 
Prawo na co dzień Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

WYNAGRODZENIE ZA PEŁNIENIE DYŻURU MEDYCZNEGO

Zgodnie z przepisami Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 ze zmianami) czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 
Pasje lekarzy - Zakaukazie – 6300 km wrażeń Drukuj

Zakaukazie – 6300 km wrażeń

Marta i Michał Wiśniewscy oraz Michał Witek. W tle skalne miasto Wardzia (Gruzja), którego zbocza osunęły się z powodu trzęsienia ziemi w XIII wieku. (Fot. z archiwum autorów)

Trójka młodych adeptów sztuki lekarskiej, stażyści wrocławskich szpitali to my: Marta i Michał Wiśniewscy oraz Michał Witek. Tym razem postanowiliśmy wybrać się motocyklami poza Europę. Zamysł eskapady powstał ponad rok wcześniej, a decyzję przypieczętowały liczne medialne doniesienia z Gruzji i Armenii.

 
Wokół etyki lekarskiej: Z pamiętnika etyka Drukuj

Ratujmy się! – Rzeczypospolitą Babińską

Jedna z urzędniczek Ministerstwa Zdrowia orzekła, formułując przenikliwą diagnozę społeczną na temat biedy, że niedożywione dzieci „są jednocześnie otyłe”, ponieważ „zastępują posiłki słodyczami”, bo „słodycze można kupić za grosze”. A jednak nie śmieszy nas to, choć powinno. Może dlatego, jak pisał Seneka: „Ilość niewiarygodnych występków w naszej do tego tylko utalentowanej epoce wyrosła do tak wielkich rozmiarów, że śmiało możemy zarzucać błaznom niezdolność dowcipu”.

 
Echa XXXII Zjazdu Delegatów DIL - Naczelny Sąd Lekarski oddalił protesty Drukuj

Naczelny Sąd Lekarski oddalił protesty

ws. przeciwko ważności wyborów przeprowadzonych podczas
XXXII Zjazdu Delegatów DIL we Wrocławiu 23 listopada 2013 r
.

Kilka dni po XXXII zjeździe sześciu lekarzy zdecydowało się wnieść, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Wyborczej DIL we Wrocławiu, protest wyborczy ws. przeciwko ważności wyborów. Skarżący zarzucali OKW DIL m.in.: naruszenie regulaminowych i ustawowych przepisów (uniemożliwienie delegatom zadawania pytań osobom kandydującym do organów i na stanowiska funkcyjne; przeprowadzenie głosowań przy użyciu kart, na których nie zostały naniesione imiona i nazwiska kandydatów; niezapewnienie tajności przeprowadzonych wyborów). Po zapoznaniu się z opinią OKW DIL i przeanalizowaniu materiału dowodowego Naczelny Sąd Lekarski uznał protesty za bezzasadne. Postanowienia w tych sprawach wraz z uzasadnieniami wpłynęły do Izby 30 grudnia 2013 r. Z ich treścią można zapoznać się na stronie internetowej: www.dilnet.wroc.pl/ zakładka Wybory (dane osobowe skarżących zostały utajnione).

dr n. med. Andrzej Wojnar, przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej DIL

 
Echa XXXII Zjazdu Delegatów DIL - Ad vocem. Sprostowanie Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Ad vocem. Sprostowanie

W grudniowo-styczniowym numerze miesięcznika „Medium” ukazało się sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej DIL, dra Piotra Laski. Jeden z punktów ilustruje „nieprawidłowe działania” b. prezesa DRL dra Igora Chęcińskiego, za pomocą zamówienia u mnie dokumentu „Wizerunek DIL. Strategia zmian”. Sprawozdanie dra P. Laski w tym miejscu stwarza wrażenie o moim „współudziale” w jakiejś nielegalnej sytuacji i źle wpływa na mój, budowany przez lata, wizerunek.

 
Echa XXXII Zjazdu Delegatów DIL - Ad rem Drukuj
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Ad rem

Uwagi dr. Igora Chęcińskiego do sprawozdania
Komisji Rewizyjnej VI kadencji opublikowanego
w grudniowo-styczniowym wydaniu „Medium”

Komisja Rewizyjna wyraziła dezaprobatę z faktu zmiany na stanowisku skarbnika. Wyjaśniam – zmiana ta była konieczna i spowodował ją brak czasu dr. Luli na pełnienie tej funkcji. DRL podjęła demokratycznie uchwałę o zmianie skarbnika po wysłuchaniu mojego uzasadnienia (dowód – uchwała DRL o zmianie skarbnika).

Niezgodne z prawdą jest stwierdzenie Komisji Rewizyjnej o przyznaniu samemu sobie nagród rocznych za lata 2010 i 2012. Przyznanie nagród rocznych, o które wobec nadwyżki finansowej w funduszu płac wnioskował wiceprezes ds. organizacyjnych, było całkowicie transparentne i znane Radzie. Sprawę nagród rocznych dla wszystkich etatowych pracowników DIL (a więc i mnie zatrudnionego na etacie) przedstawił wiceprezes ds. finansowych dr Wróblewski na posiedzeniu DRL. Nikt z członków Rady oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie wniósł wtedy żadnych zastrzeżeń do sposobu przyznania nagród. Co ważne kolejne zjazdy budżetowe udzielały Radzie absolutoriów na wniosek Komisji Rewizyjnej, która w swoich sprawozdaniach za lata 2010 i 2011 nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń w sprawie nagród (dowody – protokół z posiedzenia DRL z informacją, że wiceprezes ds. finansowych dr Wróblewski wiedział o wypłacie nagród dla pracowników DIL, uchwały zjazdów o udzielenie absolutorium).

 
Zapiski emeryta Drukuj

Kiedy chorować?

Co to za pytanie – oczywiście nigdy! Ale… czasem można zaplanować termin zabiegu albo też gigantyczną siłą woli przesunąć objawy, choćby o kilka dni, np. ostrego zapalenia woreczka, wyrostka, albo czegoś podobnego (trzeba oczywiście mieć tę wewnętrzną moc). Nikt przy zdrowych zmysłach nie powinien zachorować albo planować leczenia pod koniec roku – często brak już punktów NFZ w placówkach medycznych.

 
Pomrók salonów Drukuj

Jeszcze w ubiegłym roku Muzeum Narodowe świętowało swoje 65-lecie. Wraz z nim z pełnioną przez ponad trzy dekady funkcją dyrektora pożegnał się Mariusz Hermansdorfer, twórca jednego z najważniejszych zbiorów muzealnych polskiej sztuki współczesnej. Odchodząc, przekazał muzeum dużą część swojej kolekcji prywatnej. Powstała w ten sposób imponująca „Kolekcja Hemansdorferów”, która składa się z najbardziej reprezentatywnych dzieł najważniejszych powojennych polskich twórców. Liczy ona ponad trzysta obrazów, rysunków, grafik, rzeźb i kompozycji przestrzennych. Połowa z nich stała się własnością muzeum, a duża część stanowi depozyt. Nazwiska autorów mówią same za siebie: Abakanowicz, Stażewski, Nowosielski, Hasior, Lebenstein. Są też artyści wrocławscy: Geppert, Mazurkiewicz, Get-Stankiewicz, Rosołowicz. W przyszłości dzieła te wzbogacą stałą ekspozycję w Galerii Sztuki Współczesnej. Ekspozycja jest spójnym i ciekawym spojrzeniem na sztukę powojennej Polski, mówi też o zmianach stylistycznych i najważniejszych postaciach, ale także o guście dyrektora muzeum. Następcą M. Hermansdorfera został prof.Piotr Oszczanowski, także historyk sztuki, który zasłynął z zakupu słynnej kolekcji sreber wrocławskich dla wrocławskiego Ratusza. W Muzeum Narodowym równolegle ze sztuką współczesną udostępniona została ostatnio zmodernizowana Galeria Sztuki Polskiej XVII-XIX wieku. Po kilkumiesięcznej przerwie ponownie możemy oglądać dzieła naszych mistrzów, między innymi: Bacciarellego, Matejki, Gierymskiego, Wyspiańskiego, Malczewskiego i Wyczółkowskiego. Pięknie wyeksponowane zyskały nową oprawę i będą stanowiły stałą ekspozycję. Zachęcam do odwiedzin.

 
Wspomnienie pośmiertne - Lek. Michał Sobków Drukuj
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Lek. Michał Sobków

03.11.1927-08.01.2014 r.

Dr Michał Sobków zmarł 8 stycznia 2014 r., w wieku 87 lat. Był cenionym lekarzem specjalistą w zakresie medycyny przemysłowej i obdarzonym uznaniem czytelników pamiętnikarzem i pisarzem. Urodził się w Koropcu nad Dniestrem, całe swoje życie zawodowe i twórczość pisarską poświęcił Wrocławiowi nad Odrą. Opublikował 12 pamiętników, powieści i zbiorów opowiadań. Kilka z nich wyróżnionych zostało nagrodami, m.in. nagrodą im. Stefana Kuczyńskiego za działalność kulturotwórczą w środowisku lekarskim. Opisał w nich okupacyjne losy kresowej społeczności i powojenne lata – studia lekarskie, nakazy pracy, cierpką rzeczywistość socjalistycznej codzienności. Zmarł spełniwszy swoje posłannictwo – pracowity dziejopis i wnikliwy obserwator. Pozostawił po sobie pamięć Człowieka,
który osiągnął wyznaczony sobie cel.

JBK

 
Wspomnienie pośmiertne - Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan Wnukiewicz Drukuj
Ocena użytkowników: / 14
SłabyŚwietny 

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan Wnukiewicz

31.01.1945-10.12.2013 r.

Jan Wnukiewicz urodził się 31 stycznia 1945 r. w Dubrowie między Nowogródkiem a Lidą na Kresach Rzeczypospolitej jako najstarszy syn Władysławy z d. Połubieńskiej i Adolfa Wnukiewiczów. Miał czworo rodzeństwa: Jadwigę, Władysławę, Antoniego i Irenę. W 1959 r. repatriował do Polski. Szkołę średnią – Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ukończył w 1962 r. w Olsztynie. Po maturze, w wieku 17 lat, zdał egzamin wstępny na Wydział Lekarski WAM w Łodzi, ale z powodu nieosiągnięcia pełnoletności, nie mógł tych studiów rozpocząć. Zdecydował się więc na przyjazd do Wrocławia, gdzie podjął naukę w Państwowej Szkole Medycznej Techników Fizjoterapii we Wrocławiu, uzyskując w roku 1965 tytuł technika fizjoterapii, co wielokrotnie w istotny sposób pomagało mu w późniejszej pracy lekarza. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Ogólnolekarskim Oddziale Stomatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Podczas studiów zaangażowany był w działalność ZSP, pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Nauki Rady Uczelnianej ZSP.

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 2 z 2