Wydarzyło się - RZECZ O OBCOKRAJOWCACH Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

RZECZ O OBCOKRAJOWCACH,

czyli ogólnopolska konferencja „Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce – konteksty prawne, społeczne i ekonomiczne”

W trakcie spotkania szczególny nacisk został położony na kwestie studentów cudzoziemskich wchodzących na polski rynek pracy. (Fot. z archiwum ISP i SIP)

„Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce – konteksty prawne, społeczne i ekonomiczne”. Pod takim hasłem Instytut Spraw Publicznych i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zorganizowały konferencję, która stanowiła podsumowanie trzyletniego projektu poświęconego temu zagadnieniu. W trakcie spotkania, odbywającego się w Centrum Konferencyjnym „Zielna” w Warszawie, zaprezentowano m.in. wyniki kompleksowych badań w obszarze szykanowania imigrantów. Wiele czasu i uwagi poświęcono tematowi przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na narodowość oraz pochodzenie etniczne.

 

Dzięki finansowemu wsparciu, udzielonemu przez Dolnośląską Izbę Lekarską, mogłem w tym wydarzeniu wziąć udział, za co jestem ogromnie wdzięczny. Podczas konferencji przedstawiłem historię i dotychczasowe osiągnięcia Koła Lekarzy Cudzoziemców przy DIL (jedynego jak dotąd w Polsce), mówiłem o potrzebach i kierunkach naszych działań. Sądzę, że samorządy lekarskie są w stanie: pozyskiwać informacje nt. dyskryminacji lekarzy cudzoziemców, rozwiązywać problemy z tym związane i integrować środowisko medyków obcokrajowców. Tą myślą podzieliłem się zresztą z uczestnikami spotkania. Ponadto omówiłem problemy, z jakimi na co dzień borykają się lekarze cudzoziemcy (trudności związane z nostryfikacją dyplomu i w uzyskaniu pozwolenia na pracę wynikające z legislacyjnych niejasności itp.).

 

W trakcie panelu dyskusyjnego dr Kinga Wysieńska (Instytut Spraw Publicznych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN) przedstawiła ciekawe wyniki badań dotyczące dyskryminacji cudzoziemców na rynku pracy w Polsce (badania przeprowadzono techniką testów dyskryminacyjnych). Ekspertka zaznaczyła, że „Polska będzie potrzebowała cudzoziemskich pracowników i powinna prowadzić aktywne działania na rzecz ich pozyskiwania i integracji”. Tymczasem cudzoziemcy ubiegający się o pracę, mimo braku merytorycznych przesłanek, są często traktowani gorzej niż Polacy. Dodatkowy problem stanowi brak strategii zarządzania różnorodnością w polskich firmach. 16 grudnia głos zabrało wielu ekspertów. Byli wśród nich: dr Witold Klaus (prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej), mec. Karolina Kędziora (wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego), Dominika Sadowska (Strefa Różnorodności), Barbara Surdykowska (Biuro Eksperckie przy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność), Jacek Suchar (IPK doradztwo personalne), Karolina Łukaszczyk (Departament Polityki Migracyjnej, MSW), Tomasz Cytrynowicz (Departament Legalizacji Pobytu, Urząd ds. Cudzoziemców), Marcin Gońda (Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki) i Dawid Cegiełka (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej).

Raz jeszcze pragnę podziękować władzom Dolnośląskiej Izby Lekarskiej za umożliwienie mi uczestnictwa w tak prestiżowej konferencji. Członkom Koła dziękuję natomiast za wysiłek, dzięki któremu KLC stale się rozwija.

dr Bodha Raj Subedi
przewodniczący Koła Lekarzy Cudzoziemców przy DIL