logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 
Nasi stomatolodzy: NOWY ROK – NOWE PLANY Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

NOWY ROK – NOWE PLANY

Koleżanki i Koledzy!

Nowy rok rozpoczęliśmy niestety dość nerwowo, co wiązało się z negocjacjami z NFZ odbywającymi się do Sylwestra i ogłoszeniem wyników tuż przed północą. Jak zwykle część oferentów nie otrzymała kontraktów, mogli oni skorzystać z procedury odwoławczej, posiłkując się formularzem przygotowanym przez dr Małgorzatę Nakraszewicz i mec. Monikę Huber-Lisowską. Miejmy nadzieję, że przynajmniej część tych odwołań zostanie uwzględniona.

Zachęcam do wycięcia ze styczniowego „Medium” opracowania zatytułowanego „Kalendarium prywatnej praktyki lekarskiej” i powieszenia go w widocznym miejscu, aby nie zapomnieć o obowiązujących nas terminach sprawozdań.

21 grudnia 2012 r. ukazało się rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie, które weszło w życie 1 stycznia 2013 r. i które nas żywo interesuje. Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej wnosiła do niego wiele uwag na etapie konsultacji, posiłkując się opinią konsultanta krajowego ds. radiologii prof. Jarosława Waneckiego. KS NRL chciała zmienić pewne zapisy tak, by przystawały one do stosowanych w gabinetach stomatologicznych aparatów RTG. Niestety wiele sugestii nie zostało uwzględnionych. Pewne zmiany się jednak pojawiły:

  1. zniesiono wymóg posiadania stażu pracy w warunkach narażenia dla lekarzy dentystów ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu S,
  2. wymagane szkolenie ma formę wykładów i ćwiczeń w systemie stacjonarnym,
  3. obniżono próg punktowy egzaminu, co ułatwić ma jego zdanie: w części pytań otwartych – do 8 punktów, do zaliczenia egzaminu – 11 punktów, a 13 punktów daje zwolnienie z części ustnej.

Niezmieniony pozostał:

  1. czas trwania części pisemnej egzaminu (2 godziny),
  2. przepis mówiący o tym, że w przypadku niezaliczenia egzaminu, można do niego przystąpić ponownie w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy (KS NRL postulowała 12 miesięcy),
  3. zapis dotyczący ustalania wysokości opłaty za egzamin – 20% minimalnego wynagrodzenia, czyli 320 zł w 2013 r.,
  4. czas szkolenia (21 godzin) dla osób ubiegających się o uprawnienia typu S.

Uwaga! Zgodnie z art. 6 ust. 7 Prawa atomowego z wymogu odbycia szkolenia zwalnia się osoby, które w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i ubiegają się o uprawnienia tego samego typu. Co to oznacza w praktyce? Wniosek o dopuszczenie do egzaminu należy złożyć przed upływem okresu ważności posiadanego uprawnienia i nie trzeba wówczas ponownie odbywać szkolenia. Nie zmienia to jednak obowiązku składania egzaminu okresowo i uiszczania za niego obowiązującej opłaty. Myślę że jest to ważna informacja dla wszystkich osób, które posiadają uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i kończy im się pięcioletni okres, na które to uprawnienie otrzymały.

Ukazał się już komunikat Komisji Wyborczej określający rejony wyborcze oraz przynależne do nich osoby. Wiem, że, podobnie jak ja, jesteście bardzo zapracowani, ale zmobilizujmy się trochę i weźmy udział w tych wyborach (tym bardziej, że są korespondencyjne), aby reprezentacja nas stomatologów była w samorządzie adekwatna do liczby członków. Myślę, że nie będą miały problemów z wyborem delegatów działające koła Izby. Ale na pewno będzie kłopot w rejonach odpowiadających dzielnicom Wrocławia. Dlatego bardzo proszę, abyście sprawdzili, na której znajdujecie się liście. Do 18 lutego jest szansa na przeniesienie do innego rejonu wyborczego. Zachęcam wszystkie osoby, które chcą mieć wpływ na zmiany legislacyjne dotyczące wykonywania naszego zawodu i działalność samorządu lekarskiego, aby zgłosiły swoją kandydaturę na delegata na Zjazd Okręgowy.

Zachęcam także do uczestnictwa w naszych szkoleniach. Rozkręcamy się ze szkoleniami praktycznymi. W niedalekiej przyszłości będziemy je przeprowadzali w specjalnie do tego celu przygotowanej sali w naszej nowej siedzibie przy ul. Kazimierza Wielkiego. Póki co czytajcie „Medium” – tu znajdziecie wszystkie informacje o szkoleniach, które z wielkim nakładem sił i pracy organizuje dr Krystyna Berdzik, z pewnym moim udziałem.

Lek. dent. Alicja Marczyk-Felba
– przewodnicząca Komisji Stomatologicznej
DRL, wiceprezes DRL

 

Zaloguj się aby komentować.