logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 91 gości 
W sprawie kandydatów na lekarzy sadowych Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

27 grudnia 2012 r. prezes DRL dr n. med. Igor Chęciński otrzymał pismo od prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu Ewy Barnaszewskiej z prośbą o podjęcie działań zmierzających do pozyskania kandydatów na lekarzy sądowych. Poniżej publikujemy jego treść wraz z odpowiedzią, którą pisemnie udzielił szef dolnośląskiego samorządu lekarskiego.

 

 


Pan Igor Chęciński
Prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
al. Matejki 6
50-333 Wrocław

Na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 15.06.2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123, poz. 849 z 2007 r. ze zmianami) zwracam się z kolejnym wnioskiem o przekazanie – prezesowi Sądu Okręgowego we Wrocławiu – listy kandydatów na lekarzy sądowych.

Nadmieniam, iż prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu już w roku 2008, od chwili wejścia w życie wskazanej wyżej ustawy, określił liczbę lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu na 210 lekarzy, w tym w rozbiciu na następujące specjalności:

  • medycyna rodzinna – 30 lekarzy,
  • choroby wewnętrzne – 70 lekarzy,
  • chirurgia, ortopedia – 20 lekarzy,
  • kardiologia – 20 lekarzy,
  • psychiatria – 20 lekarzy,
  • położnictwo i ginekologia – 30 lekarzy.

Kolejny wniosek uzasadniony jest faktem, iż prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego tylko z 10 lekarzami.

Zgodnie z pierwszym wystąpieniem z dnia 8.08.2007 r. dla zapewnienia dostępu do lekarza sądowego w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu liczba lekarzy sądowych winna wynosić co najmniej 150. Liczba 10 lekarzy nie zapewnia właściwego dostępu do lekarza sądowego na obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Wskazać należy także, iż na terenie działania niektórych sądów rejonowych np. Sądu Rejonowego w Strzelinie i Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej nikt nie wykonuje czynności lekarza sądowego, co w znacznym stopniu może prowadzić do utrudnienia wywiązania się przez strony postępowania sądowego z obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz może prowadzić do przewlekłości postępowania sądowego.

Mając na uwadze, że przepisy Ustawy o lekarzu sądowym obowiązują już od 2008 r., a Dolnośląska Izba Lekarska przez okres 4 lat rekomendowała do pełnienia funkcji lekarza sądowego tylko 10 lekarzy, zwracam się z ponowną prośbą o podjęcie działań zmierzających do pozyskania kandydatów na lekarzy sądowych i przekazanie kolejnej listy w terminie przewidzianym w art. 6 ust. 2 cytowanej ustawy.

Ewa Barnaszewski
Prezes Sądu Okręgowego we WrocławiuPrezes Sądu Okręgowego
we Wrocławiu
Ewa Barnaszewska

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 grudnia 2012 roku znak (A 0154/3/12) informuję, że Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu ma świadomość problemu braku wystarczającej liczby lekarzy sądowych na terenie Dolnego Śląska, jednak Izba nie dysponuje środkami natury prawnej pozwalającymi na zobowiązanie lekarza spełniającego warunki określone w art. 5 Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123, poz. 849 ze zmianami) do zgłoszenia swojej kandydatury na lekarza sądowego.

W związku z powyższym Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu podejmie działania mające na celu rozpropagowanie wśród kolegów lekarzy, treść pisma Pani Prezes w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem
Igor Checiński
Prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej


 

Zaloguj się aby komentować.