Co nowego w podatkach?

logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 105 gości 
Co nowego w podatkach? Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

ZMIANY W PODATKACH W 2013 ROKU

I. PODATKI DOCHODOWE

Ograniczenia w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów do dochodów uzyskiwanych m.in. przez naukowców, wynalazców w zakresie praw autorskich i pokrewnych. Zmiany polegają na wprowadzeniu od 2013 r. rocznego limitu kosztów do kwoty 42 764 zł.

ULGA NA DZIECI

Prawo do skorzystania z niej, jak również wysokość samej ulgi, uzależniona jest nie tylko od ilości wychowywanych dzieci, ale także od zarobków rodziców czy wychowawców.

ULGA INTERNETOWA

Z ulgi skorzystać będą mogły, w rozliczeniu za 2013 r., tylko te osoby, które nigdy z niej nie korzystały i tylko przez dwa lata. Osoby, które dokonają po raz pierwszy odliczenia w PIT za 2012 r., będą mogły zastosować ulgę w rozliczeniu za 2013 r.

ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH U PODATNIKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DOT. NIEUREGULOWANYCH ZOBOWIĄZAŃ

W przypadku niedokonania zapłaty swoich zobowiązań w odpowiednim czasie, np. 30 dni od upływu terminu zapłaty, należy dokonać korekty kosztów. Korekta kosztów dotyczy również odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w przypadku nieuregulowania płatności składających się na wartość początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

ZMIANY DOTYCZĄCE LEASINGU

Skrócenie wymogu minimalnego czasu trwania umowy leasingu nieruchomości do 5 lat. Prawo wieczystego użytkowania gruntów może być objęte umową leasingową. Zmiana stron umowy leasingu możliwa w trakcie trwania umowy.

I. KASY FISKALNE

Rozporządzenie MF z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wprowadza graniczną kwotę 20 tys. zł przychodu na rzecz osób fizycznych, po przekroczeniu której należy uruchomić ewidencję przy użyciu kasy fiskalnej (w 2012 r. – 40 tys. zł). Podatnicy, którzy prowadzili działalność w 2012 r. i nie posiadali kasy rejestrującej, ale przekroczyli kwotę obrotu 20 tys. zł na rzecz osób fizycznych, mają obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu przy użyciu kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Podatnicy, którzy w 2012 r. nie osiągnęli obrotu na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 tys. zł są obowiązani uruchomić ewidencję za pomocą kasy rejestrującej w terminie dwóch miesięcy po przekroczeniu 20 tys. zł w 2013 r. Podatnicy rozpoczynający działalność w 2013 r. korzystają ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej do momentu nieprzekroczenia obrotu 20 tys. zł w proporcji do całego roku.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),
  2. rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 11 grudnia 2012 r., poz. 1382.)

Barbara Mieczkowska – doradca podatkowy,
przewodnicząca Zarządu
Dolnośląskiego Oddziału Krajowej
Izby Doradców Podatkowych

Informujemy, że w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu przy al. Matejki 6 od 1 lutego do 30 kwietnia 2013 r.
w każdą środę w godz. 13.00-15.30 dyżury pełnić będzie doradca podatkowy Barbara Mieczkowska.

 

Zaloguj się aby komentować.