logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 
Wydarzyło się - To nie musi skończyć się w sądzie Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Fot. A.S.

To nie musi skończyć się w sądzie

Ogólnopolska konferencja pt. „Rozstrzyganie sporów między pacjentem a lekarzem i/lub podmiotem świadczącym usługi medyczne” odbyła się 28 września w siedzibie DIL. Podczas trzech sesji wygłoszono 19 wykładów dotyczących sporów prawnych w zakresie medycyny.

 

Konferencja ta stanowiła naturalną kontynuację ubiegłorocznej sesji pt. „Sytuacja prawna osób wykonujących zawody medyczne”. W tym roku na liście prelegentów pojawiło się wiele nazwisk znanych już słuchaczom: lek. Grzegorz Wrona – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, mgr Aleksandra Stebel (Okręgowy Sąd Lekarski, Dolnośląska Izba Lekarska), która przedstawiła przebieg postępowania przed sądem lekarskim, prof. dr hab. Rafał Kubiak (Zakład Prawa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi), dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska (Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki, Uniwersytet Wrocławski), dr Urszula Drozdowska (Zakład Prawa Międzynarodowego Prywatnego, Uniwersytet w Białymstoku), dr Kinga Bączyk-Rozwadowska (Zakład Prawa Medycznego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Joanna Haberko (Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Maria Boratyńska (Katedra Prawa Cywilnego, Uniwersytet Warszawski), dr hab. Beata Janiszewska (Katedra Prawa Cywilnego, Uniwersytet Warszawski), adw. dr Anna Malicka-Ochtera (Kancelaria Adwokacka „Malicki i Wspólnicy”, adiunkt na SWPS Wrocław). Wystąpieniom przysłuchiwało się około 170 osób.

 

By takich spotkań było więcej

Konferencję otworzyli prof. dr hab. Dariusz Adamski, prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, i dr n. med. Paweł Wróblewski, prezes DRL. Życzyli oni uczestnikom, aby konferencje takie jak ta były organizowane cyklicznie. Jak podkreślił dr Wróblewski, są potrzebne w czasach, gdy media nieustannie stawiają prawników i lekarzy przeciwko sobie. Potwierdziły to przytaczane podczas konferencji dane statystyczne o rosnącej liczbie medycznych spraw sądowych. Lekarze coraz częściej są zmuszeni występować w sądach, jako świadkowie, biegli, podejrzani i oskarżeni. W jednej z tych czterech ról.

Kontrowersje

Sytuacje sporne rozważano z perspektywy prawa cywilnego i prawa karnego, polskiego i międzynarodowego. Przywoływano orzeczenia sądów, casusy z konkretnych kancelarii adwokackich i zakładów opieki zdrowotnej. Nie zabrakło tematów niezmiennie stanowiących przedmiot dyskusji, jak obowiązkowe szczepienia zdrowotne dzieci, procedura in vitro i szkody prenatalne. W toku rozważań na temat sytuacji spornych »
podkreślano konieczność kierowania się wartościami uznanymi za priorytetowe.

Wiedza, recepta, świadomość

W referatach powtarzało się stwierdzenie, że dla pacjenta życie i zdrowie stanowią dobro najwyższe i ma on obecnie wysoką świadomość swoich praw. Z drugiej strony zarzuca się mu roszczeniowość. O zrozumienie dla pacjenta apelował Piotr Pobrotyn, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, który podkreślał wartość rozmów z pacjentem i wysłuchania jego racji.

Zaznaczono, że współczesna medycyna ma „recepty na wszystko” i znajduje wiele rozwiązań, ale to oznacza też ryzyko wielu błędów, z powodu których będą tracić pacjenci. Prof. dr hab. Tomasz Jurek (Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) stwierdził, że należy wypracować kulturę bezpieczeństwa, zamiast powszechnie panującej kultury represji – przepisów i odpowiedzi na wszystko.

Nieostrość terminów

Zarówno lekarze, jak i prawnicy przyznali, że obserwują rozmywanie się pojęć, na przykład, co jest leczeniem, a co już nim nie jest, czy dana osoba jest de facto pacjentem, czy powinna już być traktowana jako „klient”. Wątpliwości takie pojawiają się na przykład w przypadku chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej (sporów odnośnie której dotyczył wykład prof. dr hab. Małgorzaty Świderskiej z Zakładu Prawa Medycznego UMK w Toruniu). Podstawę zapobiegania sporom stanowi dobra komunikacja, której wytyczne przedstawiła słuchaczom dr Anna Jeleń, psycholog, psychoterapeuta (Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, oddział zamiejscowy we Wrocławiu). Kwestia jest nader ważna, tym bardziej że jak zauważył jeden z wykładowców, prawnicy wciąż „uczą się” medycyny, a medycy prawa.

Instrumenty zapobiegawcze

Prelegenci podkreślali konieczność prawidłowego zapobiegania sprawom sądowym i minimalizowania kosztów. Kamila Cal-Całko, radca prawna z firmy Mentor SA, przedstawiła najważniejsze aspekty ubezpieczenia na wypadek zdarzeń medycznych. Podkreślano rolę prawidłowego informowania pacjentów o procedurach, planowanym leczeniu i możliwych jego skutkach; rozmów z pacjentami, korzystania z usług mediatorów, których zadania szczegółowo omówiła adw. Magdalena Roth (CW Kancelaria Adwokacka, Mediator).

Narzędzia zabezpieczające lekarza przed sporem sądowym omówiła adw. Emilia Mądrecka (Kancelaria Adwokacka Emilia Mądrecka). Radca prawny Agnieszka Sieńko (Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Sieńko, Zakład Medycznych Nauk Społecznych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu) wyjaśniła procedurę dopuszczalności i znaczenia wewnątrzzakładowego postępowania skargowego, i współpracy medyka z prawnikiem. Adw. Sławomir Krześ (wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych we Wrocławiu) przedstawił zadania Wojewódzkich Komisji ds. Zdarzeń Medycznych w rozstrzyganiu sporów medycznych, określając tę instytucję jako quasi-sąd polubowny.

Będzie książka

Prelegenci bardzo wnikliwie analizowali temat i casusy, ich wystąpienia cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy i nie zawsze starczało czasu na przedstawienie wszystkich aspektów sprawy oraz długą dyskusję. Tych, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w sesji, z pewnością zainteresuje informacja, że na podstawie zaprezentowanych materiałów – dzięki hojności Komisji Kształcenia DIL oraz Rady Adwokackiej – zostanie wydana książka pokonferencyjna.

Aleksandra Solarewicz

Dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska (I od lewej) jest pomysłodawczynią prawno-lekarskich konferencji.

Przemawia prezes DRL dr. n. med. Paweł Wróblewski.