logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 
Listopad 2016
Komentarz aktualny Drukuj
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Komentarz aktualny

Październik, jak na pierwszy miesiąc powrotu do wytężonej pracy po okresie letniej kanikuły przystało, zdominowały inauguracje uniwersyteckie i jubileusze.

Ostatnim akcentem wakacyjnym była druga edycja Biegu Uniwersytetu Medycznego, zorganizowana przez kol. Tomasza Zatońskiego i kol. Katarzynę Zatońską z jeszcze większym rozmachem niż w roku ubiegłym. 1 października, w słoneczną sobotę, tłum biegaczy zapełnił przestrzenie wokół Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej. Emocji i zabawy było bez liku; tak, jak i w poprzednim roku najszybsi lekarze otrzymali nagrody ufundowane przez Dolnośląską Radę Lekarską.

 
Dawstwo narządów - Nie ma miejsca na cuda, wszystko zależy od ludzi Drukuj
Ocena użytkowników: / 15
SłabyŚwietny 

Z prof. Dariuszem Patrzałkiem, chirurgiem i byłym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie transplantologii klinicznej rozmawia Aleksandra Solarewicz. (Fot. z archiwum „Medium”)

Nie ma miejsca na cuda, wszystko zależy od ludzi

W Polsce jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że procedury transplantacyjne (i co równie ważne – leczenie i opieka potransplantacyjna) są dla biorców bezpłatne. Teoretycznie przeszczepianie nie jest limitowane, ale w praktyce stanowi część kontraktu całego szpitala.

Aleksandra Solarewicz: Panie Profesorze, co można dzisiaj uznać za największy cud transplantologiczny na Dolnym Śląsku?

Prof. Dariusz Patrzałek: Transplantologia jest dziedziną medycyny stosowanej. Wymaga – tak jak inne dziedziny: wiedzy, doświadczenia, motywacji, organizacji oraz odpowiedniego finansowania. Nie ma w niej miejsca na cuda. Wszystko zależy od ludzi i ciężkiej pracy. Nieprzewidywalne zdarzenia miały jednak miejsce. Przytoczę trzy. Pierwszym był wykonany we Wrocławiu w 1965 roku pierwszy w Polsce przeszczep nerki. Drugim, okres pierwszych 5 lat XXI wieku, gdy Dolny Śląsk wraz z Opolszczyzną były niekwestionowanym liderem w pozyskiwaniu narządów w Polsce, a Klinika Chirurgii Naczyniowej wrocławskiej AM – czołowym krajowym ośrodkiem przeszczepiania nerek (maksymalnie 150 przeszczepień nerek w ciągu roku – obecnie około 60). Co ciekawe, we wstępnej fazie programu transplantacji nerek w tej klinice jeden z szacownych starszych kolegów wyraził pogląd: „Kaktus mi na ręce wyrośnie, jak w tej klinice będzie się przeszczepiać nerki”. Nie wyrósł do dziś. Trzecim niezwykłym wydarzeniem było powstanie i piękny rozwój programu przeszczepiania kończyny górnej w Trzebnicy. To także nie był cud, ale owoc wielu lat pracy lekarzy i pielęgniarek zespołu kierowanego przez prof. Jerzego Jabłeckiego, ucznia prof. Ryszarda Kociemby.

 
Dawstwo narządów – aktualny stan prawny Drukuj
Ocena użytkowników: / 13
SłabyŚwietny 

Dawstwo narządów – aktualny stan prawny

Każdy przeszczep organu ma swoje źródłow decyzji o wielkiej wartości etycznej. Szlachetność takiego gestu polega na tym, że jest on prawdziwym aktem miłosierdzia dla drugiego człowieka.

św. Jan Paweł II

Przeszczepianie komórek, tkanek, narządów powszechnie określane jest mianem transplantacji. Transplantacje narządów są współcześnie coraz powszechniejszą metodą leczenia, która przedłuża oraz ratuje życie coraz większej liczbie pacjentów. Problematyka transplantacji dotyka wielu dziedzin nauki począwszy od medycyny, bioetyki, religii, a także prawa. Obecnie dopuszczalność transplantacji w aspekcie etycznym i religijnym nie wzbudza już zasadniczo większych kontrowersji, szczególnie w zakresie przeszczepów od nieżyjących dawców. Przykładowo, mający fundamentalne znaczenie dla katolickiej nauki społecznej Katechizm Kościoła Katolickiego stanowi, że przeszczep narządów zgodny jest z prawem moralnym, jeśli fizyczne i psychiczne niebezpieczeństwa, jakie ponosi dawca, są proporcjonalne do pożądanego dobra biorcy. Oddawanie narządów po śmierci jest czynem szlachetnym i godnym pochwały; należy do niego zachęcać, ponieważ jest przejawem wielkodusznej solidarności. Moralnie nie do przyjęcia jest pobranie narządów, jeśli dawca lub jego bliscy, mający do tego prawo, nie udzielają na to wyraźnej zgody. Jest rzeczą moralnie niedopuszczalną bezpośrednie powodowanie trwałego kalectwa lub śmierci jednej istoty ludzkiej, nawet gdyby to miało przedłużyć życie innych osób (2 296 KKK). Z jednej strony Kościół zachęca do dobrowolnego dawstwa narządów, z drugiej natomiast zwraca uwagę na etyczne aspekty dawstwa, podkreślając obowiązek ochrony życia i godności zarówno dawcy, jak i biorcy.

 
Dawstwo narządów - DO KOGO NALEŻY MARTWE CIAŁO? Drukuj
Ocena użytkowników: / 11
SłabyŚwietny 

DO KOGO NALEŻY MARTWE CIAŁO?

Wokół pobierania narządów ze zwłok, jak również wokół stanu śmierci pnia mózgu, krąży wiele przesądów i lęków. Dlatego wypowiedzi niechętne transplantologii mogą je wzmacniać. Trudno jednak jednoznacznie orzec, tym bardziej dowieść, czy kontrowersyjne opinie, a nawet te fałszywe, odnoszące się do przeszczepiania narządów od zmarłych dawców, mają jakikolwiek wpływ na postawy społeczne, czy raczej są one wyrazem tych postaw.

 
Wywiad „Medium” - PRZED NAMI WIELKIE WYZWANIE Drukuj
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

PRZED NAMI WIELKIE WYZWANIE

Z prof. dr. hab. inż. Tadeuszem Trziszką, rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr. hab. n. med. Andrzejem Szubą, kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego, prof. dr. hab. n. med. Szymonem Draganem, kierownikiem Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu USK we Wrocławiu oraz prof. dr. hab. Andrzejem Rokitą, rektorem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rozmawia Magdalena Orlicz-Benedycka.

Nowatorski projekt w opracowaniu merytorycznym rektora Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Tadeusza Trziszki, według koncepcji formalnej i organizacyjnej mgr. inż. Ireneusza Ratuszniaka to współpraca trzech wyższych uczelni w obszarze nauki, biznesu i profilaktyki zdrowia. Produkcja żywności nowej generacji przeciw chorobom cywilizacyjnym, wykorzystanie zasobów naturalnych i zdrowych produktów regionu, rozwój nowych technologii, a przede wszystkim profilaktyka zdrowia to atuty programu Zielona Dolina Żywności i Zdrowia, wpisującego się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 i tzw. plan Morawieckiego. Program może stać się wzorem dla innych części kraju, a nawet Europy. Bardzo ważną rolę odegra w nim współpraca UP z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich i Akademią Wychowania Fizycznego.

 
Z poradnika psychopraktyka - LEKARZ ASERTYWNY, czyli jak skutecznie wyrażać oczekiwania i opinie oraz wyznaczać granice, pozostając w zgodzie ze sobą i innymi Cz. 1. POSTAWA ASERTYWNA Drukuj
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

LEKARZ ASERTYWNY, czyli jak skutecznie wyrażać oczekiwania i opinie oraz wyznaczać granice, pozostając w zgodzie ze sobą i innymi

Cz. 1. POSTAWA ASERTYWNA

Bądź asertywny, tylko asertywni radzą sobie w życiu, asertywności powinniśmy się uczyć. W ostatnich latach takie opinie i wypowiedzi słychać bardzo często. Ludzie pytani o to, czym jest asertywność, najczęściej odpowiadają: jest to umiejętność mówienia „nie”, niektórzy dodają jeszcze: to umiejętność wyrażania własnych oczekiwań. Bywają i tacy, którzy utożsamiają asertywność z określonym typem zachowania. Na miano osoby asertywnej zasługuje ich zdaniem człowiek wpychający się gdzieś bez kolejki lub niedający innym dojść do głosu. Czym zatem jest asertywność? Zanim odpowiemy na to pytanie, przyjrzyjmy się jednemu dniowi z życia pani dr Magdy.

 
NOWA SALA KONFERENCYJNA PRZY AL. JANA MATEJKI 6 Drukuj

(Fot. M.W.)

NOWA SALA KONFERENCYJNA PRZY AL. JANA MATEJKI 6

Koleżanki i Koledzy, w momencie gdy do Waszych rąk trafi aktualny numer „Medium”, zakończymy już remont sali konferencyjnej w naszej dawnej siedzibie przy al. Jana Matejki 6. Z tej okazji pozwolę sobie w kilku zdaniach przypomnieć historię tego miejsca.

 
Spacerownik po wrocławskich cmentarzach Drukuj
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Spacerownik po wrocławskich cmentarzach

 
PRAWO NA CO DZIEŃ - OCENA CELOWOŚCI INWESTYCJI W OCHRONIE ZDROWIA Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

OCENA CELOWOŚCI INWESTYCJI W OCHRONIE ZDROWIA

30 sierpnia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz. U. z 2016 r. poz. 1 355.

Wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych sporządza dla obszaru województwa, raz na 5 lat, regionalną mapę uwzględniającą specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przygotowuje projekt Mapy Regionalnej, w szczególności na podstawie danych epidemiologicznych, demograficznych i danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, oraz przekazuje go właściwemu wojewodzie w terminie do 15 października roku poprzedzającego o rok kalendarzowy pierwszy rok obowiązywania Mapy Regionalnej.

 
PRAWO NA CO DZIEŃ - KRYTERIA WYBORU OFERT W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Drukuj

KRYTERIA WYBORU OFERT W POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1 372.

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dokonuje się według kryteriów wyboru ofert: jakości, kompleksowości, dostępności, ciągłości, ceny – udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

 
Nasi stomatolodzy - VII Łódzkie Spotkania Stomatologiczne Drukuj

Trzydniowe spotkanie w Słoku zainaugurował dr n. med. Lesław Jacek Pypeć, wiceprezes i przewodniczący KS ORL w Łodzi, który tym razem wcielił się w postać dostojnego hetmana. (Fot. Joanna Barczykowska-Tchorzewska/rzecznik prasowy OIL Łódź)

VII Łódzkie Spotkania Stomatologiczne

Siódma już edycja Łódzkich Spotkań Stomatologicznych, organizowanych przez Komisję Stomatologiczną działającą przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Łodzi, odbyła się w tym roku w dniach 23-25 września, ponownie w Słoku pod Bełchatowem w hotelu „Wodnik”.

Pierwszy raz miałyśmy okazję gościć w tym nowoczesnym centrum konferencyjno-szkoleniowym, malowniczo położonym wśród lasów sosnowych nad jeziorem Słok. Po drugiej stronie obiektu górowały w oddali olbrzymie, dymiące kominy bełchatowskiej elektrowni. Widok ten wywarł na nas niesamowite wrażenie. Jak się jednak później dowiedziałyśmy, kominy te nie wytwarzają szkodliwego dymu – to para wodna powstająca w procesie chłodzenia.

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2