logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 
Listopad 2015
Komentarz aktualny Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Komentarz aktualny

Październik nasze środowisko rozpoczęło „na sportowo” – pierwszą edycją Biegu Uniwersytetu Medycznego. Spod Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej, w słoneczną pierwszą sobotę tego miesiąca, w dziesięciokilometrową trasę wyruszyło ponad 800 uczestników. Do mety dotarło 599 osób. Impreza była prawdziwym świętem biegowym i sukcesem organizatorów, a na zwycięzców w kategorii „Lekarze” czekały nagrody ufundowane przez Dolnośląską Radę Lekarską. Dobre pomysły warto kultywować, więc za rok – 1 października – znowu będzie okazja wybiec na ulice Wrocławia pod szyldem BUM i mam nadzieję, że w ramach realizacji strategii Dolnośląskiej Izby Lekarskiej impreza ta zostanie na stałe wpisana do naszego kalendarza. Więcej o biegu na s. 30-31.

 
CHOROBY RZADKIE I ULTRARZADKIE. Jak rozpoznawać, jak leczyć? Drukuj
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

CHOROBY RZADKIE I ULTRARZADKIE.
Jak rozpoznawać, jak leczyć?

Choroby rzadkie – czym są i ile ich jest na świecie oraz w Polsce?

Zgodnie z definicją, choroby rzadkie to choroby zagrażające życiu lub powodujące przewlekłą niepełnosprawność, występujące z częstością 1 na 2000 osób lub rzadziej. Choroby występujące z częstością 1 na 50 tysięcy lub mniejszą, to choroby ultrarzadkie. Większość chorób rzadkich to właśnie choroby ultrarzadkie, występujące zazwyczaj z częstością ok. 1 na 100 tysięcy, a opisano wiele chorób ultrarzadkich występujących z częstością zaledwie 1 na pół miliona lub nawet 1 na milion urodzeń.

 
Choroby rzadkie i ultrarzadkie - Od genów do społeczeństwa Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Od genów do społeczeństwa

Choroby rzadkie związane z zaburzeniem w rozwoju dziecka i wadami wrodzonymi

Definicje i skala problemu

Choroba rzadka zwana inaczej chorobą sierocą (orphan disorder) oznacza jednostkę chorobową, która występuje w populacji z częstością 1 na 2000 osób lub rzadziej. Czasem nawet częstość występowania tych chorób wynosi 1:100 tysięcy czy 1:500 tysięcy urodzeń – wtedy nazywamy je chorobami ultrarzadkimi. Zdefiniowano ponad 7 tys. chorób rzadkich, których lista jest nadal otwarta (www.orpha.net). Choroby te mają różnorodne objawy, postępujący przebieg i często niepomyślne rokowanie: obejmują one zespoły wad rozwojowych, niepełnosprawność intelektualną, choroby neurologiczne, dermatologiczne, endokrynologiczne, kardiologiczne, gastrologiczne, okulistyczne, nefrologiczne u dzieci i dorosłych. Większość z nich to choroby uwarunkowane genetycznie, ale są to także stany patologiczne na innym tle, np. teratogenny środowiskowe czy czynniki infekcyjne działające szkodliwie na rozwijający się płód poprzez organizm matki. Spośród czynników genetycznych należy wymienić aberracje chromosomowe, choroby monogenowe, zespoły epigenetyczne oraz zespoły oligo-/poligenowe czy pochodzenia wieloczynnikowego Każdy lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, terapeuta lub inny specjalista w dziedzinach medycznych spotyka się z tymi chorobami w swojej praktyce. Choroby rzadkie wymagają wiedzy i doświadczenia specjalistów wielu dziedzin. Opieka nad pacjentami z chorobami rzadkimi, czy to dzieci czy osoby dorosłe, jest nadal bardzo słabo skoordynowana na poziomie służby zdrowia (ambulatoryjnej i szpitalnej), jak i państwowych oraz samorządowych instytucji zajmujących się zdrowiem i opieką społeczną.

 
Lekarz a fundusze unijne - Przychodzi dotacja do lekarza Drukuj
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Przychodzi dotacja do lekarza

Zdrowie społeczeństwa jest jednym z obszarów objętych pomocą funduszy unijnych 2014-2020. Na szczególne wsparcie mogą liczyć w najbliższych latach projekty pozwalające na zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych czy działania mające na celu wydłużenie aktywności zawodowej społeczeństwa. Duży nacisk położony został także na tworzenie programów profilaktycznych w zakresie chorób prowadzących do dezaktywacji zawodowej. Wsparciem mają być objęte projekty realizowane przez podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz jednostki zajmujące się leczeniem dzieci. Także podmioty udzielające opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej będą mogły w najbliższej perspektywie aplikować o środki unijne.

 

 
Lekarz kontra dziennikarz - reakcja na krytykę prasową w obronie dobrego imienia Drukuj

Lekarz kontra dziennikarz - reakcja na krytykę prasową w obronie dobrego imienia

Tytuł poniższego opracowania zdaje się sugerować, że w relacji lekarzy i dziennikarzy zawsze kryje się spór i konflikt. Wypada wyrazić nadzieję, że nie zawsze tak będzie, bowiem zawsze warto wierzyć w rzetelność relacji prasowych, ale i etykę przedstawicieli obu profesji, tj. zawodów zaufania publicznego jakim są zawody lekarza i lekarza dentysty w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 oraz dziennikarzy, którzy nie są wprawdzie formalnie zaliczani do tej kategorii, choć ich rola społeczna - jak się wydaje - jest znacząca. Wzajemne kontakty tych grup zawodowych możliwe są na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, gdy dziennikarz pojawia się u lekarza w celu uzyskania dostępu do informacji, po drugie, gdy korzysta z konstytucyjnie gwarantowanego prawa do krytyki, a trzecia odnosi się do możliwości przyznanej przez prawo reakcji na taką krytykę prasową ewentualnie wykorzystanie pewnych instytucji prawa prasowego takich jak chociażby autoryzacja, mających na celu zapewnienie wierności wypowiedzi interlokutora dziennikarza. Przedmiotem poniższych rozważań będzie ostatnia kwestia, a więc próba zaprezentowania możliwości prawnych reakcji na krytykę prasową. Trzeba jednak także pamiętać, że materiały prasowe realizować mogą prawo dziennikarzy do relacjonowania i krytyki zjawisk życia społecznego. W tego rodzaju przypadkach podstawową kwestią będzie rozstrzygnięcie czy ta krytyka jest prawnie dopuszczalna i czy pozostaje pod ochroną prawną.

 
LEKARZ KONTRA DZIENNIKARZ Drukuj

LEKARZ KONTRA DZIENNIKARZ

Publikowanie przez dziennikarza wypowiedzi w prasie bądź rozpowszechnianie jej w radiu, telewizji czy internecie wymaga zgody lekarza. Dotyczy to zarówno zapisu przy użyciu dyktafonu/kamery, jak i tekstu pisanego. Istotne jest, że istnienia takiej zgody lekarza oraz jej zakresu... ...nie domniemuje się. Zgoda musi być niewątpliwa, a ciężar udowodnienia ww. okoliczności spoczywa na dziennikarzu, który ma obowiązek wystąpić z inicjatywą jej uzyskania.

 
Pułapki codziennej praktyki lekarskiej - Skąd się biorą pomyłki diagnostyczne w ginekologii Drukuj

Skąd się biorą pomyłki diagnostyczne w ginekologii

Ginekologia to dziedzina dotycząca jednego narządu. Tak, z nutką lekceważenia, myśli wielu lekarzy. O kilku innych specjalnościach też tak można powiedzieć. Za ginekologią kryje się tymczasem wielka rozmaitość. W tym jednym narządzie przebiega ciąża i odbywa się poród. W jajniku może rozwinąć się kilkadziesiąt różnych nowotworów. Leczenie zaburzeń statyki miednicy jest rozwijającą się dziedziną ginekologii rekonstrukcyjnej, laparoskopia i chirurgia robotowa stanowią wielki krok naprzód. To przykłady tej rozmaitości. Przed lekarzem, który pragnie zostać sprawnym i wykształconym ginekologiem długa droga i ciężka praca.

 
Nasi stomatolodzy - VI ŁÓDZKIE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE Drukuj

Fot. Patrycja Proc/OIL Łódź

VI ŁÓDZKIE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE

Koleżanki i Koledzy!

W tym roku po raz kolejny trzy osoby z Komisji Stomatologicznej DRL uczestniczyły w ostatni weekend września w VI Łódzkich Spotkaniach Stomatologicznych, które od paru lat odbywają się w Słoku (koło Bełchatowa). Choć spotkania te nie mają tak długiej tradycji jak konferencje w Rytrze czy Augustowie, to już na stałe wpisały się w kalendarz ważnych wydarzeń stomatologicznych na terenie Polski, a to z tego powodu, że mają swój niepowtarzalny charakter. Jest to niewątpliwie zasługa dwojga lekarzy dentystów Jacka Pypcia i Małgorzaty Lindorf, którzy są pomysłodawcami i realizatorami tego przedsięwzięcia. W efekcie oprócz członków Izby Łódzkiej do Słoka przyjeżdżają stomatolodzy z całego kraju.

 
„Być kobietą, być kobietą”. Podaruj sobie piękno, 2.10.2015 r. – fotoreportaż Drukuj

„Być kobietą, być kobietą”. Podaruj sobie piękno, 2.10.2015 r. – fotoreportaż

I wieczór integracyjny poświęcony kobietom odbył się w sali konferencyjnej DIL.

 

 
Nasi stomatolodzy - NIEZWYKŁE SPOTKANIE KOBIET Drukuj

I wieczór integracyjny „Być kobietą, być kobietą”. Podaruj sobie piękno poprowadziły ze swadą Alicja Marczyk-Felba i Grażyna Ossowska – organizatorki i pomysłodawczynie spotkania. (Fot. M.J.)

NIEZWYKŁE SPOTKANIE KOBIET

Być kobietą to spotkanie towarzyskie, jednopłciowe, które odbyło się 2 października w siedzibie DIL we Wrocławiu. Zainteresowanie spotkaniem ogromne, frekwencja znakomita, ograniczona jedynie pojemnością sal Domu Lekarza. Nie rozmawiałyśmy o medycynie, pacjentach, chorobach, lecz tylko o urodzie życia i medycynie estetycznej stosowanej. Zaczęłyśmy od teorii, jak to w środowisku lekarskim bywa, przeszłyśmy do zajęć praktycznych prowadzonych przez profesjonalistów z branży medyczno-kosmetycznej. Nie zapomniałyśmy także o strojach, ich urodzie i kolorystycznych kompozycjach. Spotkanie zyskało na atrakcyjności dzięki licznym niespodziankom zaoferowanym nam przez nieocenionych sponsorów. Można było wylosować atrakcyjne wyjazdy, przydatne kosmetyki, biżuterię, książki a nawet wygodny fotel.

 
Wydarzyło się - ROK AKADEMICKI 2015/2016 ROZPOCZĘTY Drukuj

Wykład inauguracyjny pt. „Z Kresów na Dolny Śląsk – 70. rocznica przeszczepu nauki polskiej” wygłosił prof. dr hab. Stanisław Nicieja – rektor Uniwersytetu Opolskiego. (Fot. Adam Zadrzywilski)

ROK AKADEMICKI 2015/2016 ROZPOCZĘTY

Środowiskowa inauguracja roku akademickiego

1 października 2015 r. jedenaście wrocławskich uczelni po raz trzeci powitało wspólnie nowy rok akademicki. Najpierw w Auli Leopoldina, a potem na wrocławskim rynku władze szkół wyższych, pracownicy naukowi i studenci świętowali inaugurację. Tym razem miała ona wyjątkowo uroczysty charakter, bo środowisko akademickie obchodzi w tym roku 70-lecie nauki polskiej we Wrocławiu. Z tej okazji na ul. Świdnickiej otwarto w dniu immatrykulacji studentów wystawę fotograficzną poświęconą trudnym początkom nauki w powojennym mieście oraz współczesnym osiągnięciom poszczególnych uczelni. O ich wspólnych inicjatywach badawczych, edukacyjnych i rozwojowych, realizowanych także na arenie międzynarodowej, mówił prof. Marek Ziętek. – Aktywnie współpracujemy z biznesem i samorządem. Oddziałujemy na rynek pracy oraz innowacyjną gospodarkę. Staramy się godnie kontynuować lwowskie tradycje – podkreślał przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Wyrazem jedności wrocławskich uczelni, o której mówił Jego Magnificencja, była uroczysta immatrykulacja przedstawicieli pierwszorocznych studentów i tradycyjne „Gaudeamus igitur”. O godz. 17.00 wrocławski rynek zamienił się w prawdziwy parkiet taneczny. Do utworu „Up Town Funk” M. Ronsona i B. Marsa zatańczyło ponad 1000 osób. W sielski nastrój wprowadził zebranych zespół GoMusic, a niemal do czerwoności rozgrzał publiczność Kamil Bednarek, którego koncert zamykał uroczystość.

Jak informuje GUS, rok akademicki 2015/2016 rozpoczęło we Wrocławiu ponad 122 tys. osób. Kilkanaście tysięcy studiuje w pozostałych dolnośląskich miastach. Prawie 90 tys. żaków zdecydowało się na uczelnie publiczne, a blisko 50 tys. wybrało uczelnie niepubliczne. Na największych wrocławskich uczelniach, na pierwszym roku dziennych studiów licencjackich, inżynierskich i jednolitych magisterskich, zadebiutuje w tym roku więcej niż 20 tys. studentów.

„Gaudeamus igitur” w wykonaniu połączonych chórów wrocławskich uczelni pod dyrekcją Alana Urbanka

Z okazji obchodów 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu na ul. Świdnickiej przygotowana została wystawa – 22 plansze prezentujące wrocławskie uczelnie wczoraj i dziś. Otworzyła ją m.in. prof. Lena Kolarska-Bobińska – minister nauki i szkolnictwa wyższego

Energetyczny koncert Kamila Bednarka z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego

Inauguracja uczelniana

Sześć dni później odbyła się inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Uroczystość w Auli Leopoldina poprzedziło otwarcie Centrum Naukowej Informacji Medycznej u zbiegu ulic Marcinkowskiego, Chałubińskiego i Milkulicza-Radeckiego. – Do sześciokondygnacyjnego budynku CNIM przeniesiono zbiory z zabytkowego pałacyku przy ul. Parkowej oraz księgozbiór Wydziału Nauk o Zdrowiu z ul. Bartla. Biblioteka łączy książki tradycyjne ze zbiorami elektronicznymi. Półki w magazynie zajmują kilkanaście kilometrów. Nowa przestrzeń daje dużo więcej możliwości – umożliwia wolny dostęp do zbiorów, książki i czasopisma zajmują oddzielne piętra. Znaleziono też miejsce dla czytelni zbiorów specjalnych. Biblioteka UM może się też pochwalić bogatym zbiorem exlibrisów medycznych, jest ich około 4,5 tysiąca. Są starodruki, dokumenty pochodzące jeszcze z Uniwersytetu Jana Kazimierza ze Lwowa: akta studentów, katalogi dziekańskie. Jest też bogaty zbiór XIX-wiecznych niemieckich książek medycznych. Niewielu wie, że w posiadaniu uczelni znajdują się także liczne obrazy: akwarele i pastele, a wśród nich na przykład dzieła Eugeniusza Gepperta. W nowym miejscu będą one prezentowane w minigalerii. W budynku wprowadzono wiele usprawnień technicznych. Jest inteligentny regał, wrzutnia, selfcheck – to wszystko ma usprawniać obsługę czytelników i zmniejszyć kolejki. W planach jest uruchomienie księgarni i bardzo wyczekiwanego w tym rejonie kampusu baru – informuje rzecznik prasowy uniwersytetu. Do nowego obiektu, sfinansowanego ze środków UM i Ministerstwa Zdrowia, przeniosą się wkrótce kluczowe osoby i działy uczelni, tj. kanclerz, kwestor, Zespół ds. zamówień publicznych oraz Dział Projektów Europejskich. Budowa CNIM i jego wyposażenie kosztowały ok. 56 mln zł.

Drugim, równie ważnym momentem inauguracji, było wręczenie doktoratu honoris causa prof. Sonji Ständer – światowej sławy ekspertowi w dziedzinie dermatologii i neurodermatologii, specjalizującej się w problematyce świądu. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, kilkudziesięciu zasłużonych pracowników UM we Wrocławiu odebrało odznaczenia państwowe, resortowe, odznaki uczelniane i nagrody ministra zdrowia. Nadano też stopnie naukowe doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycyny i doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych.

Zwieńczeniem inauguracji była uroczysta immatrykulacja studentów. Po złożeniu ślubowania reprezentanci pierwszego roku z rąk prorektora ds. dydaktyki prof. dr. hab. Michała Jelenia odebrali indeksy. Część oficjalną zakończył wykład prof. dr. hab. Andrzeja Küblera pt. „Godność w obliczu śmierci – wyzwanie dla medycyny XXI wieku”.

Ślubowanie studentów I roku studiów

Tym razem godność doktora honoris causa nadano prof. Sonji Ständer, która kieruje Interdyscyplinarnym Centrum Kompetencyjnym Przewlekłego Świądu w Szpitalu Uniwersyteckim w Münster.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu rozpoczął rok akademicki od otwarcia Centrum Naukowej Informacji Medycznej. Dyrektor placówki Renata Sławińska zaprosiła gości do pomieszczeń na co dzień niedostępnych, m.in. nowoczesnego magazynu.

M.J.

 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3