Wydarzyło się - „Co nowego w systemie specjalizacji?”– refleksje po spotkaniu Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

W spotkaniu wzięło udział ok. 60 lekarzy rezydentów. (Fot. MJ)

„Co nowego w systemie specjalizacji?”– refleksje po spotkaniu

16 października 2014 r. w siedzibie DIL odbyło się, zorganizowane przez Komisję Młodych Lekarzy DRL, spotkanie pt. „Co nowego w systemie specjalizacji?”. Wzięło w nim udział wielu młodych lekarzy, zwłaszcza kończących staż podyplomowy i zainteresowanych nowościami w szkoleniu specjalizacyjnym związanymi z wprowadzeniem systemu modułowego.

Spotkanie otworzył prezes DRL dr Jacek Chodorski, który zachęcał młodych lekarzy do aktywności samorządowej i włączania się w jego struktury. Zadeklarował także gotowość do wspierania szkolących się kolegów i koleżanek oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów napotykanych w pracy zawodowej. Przewodniczący KML DRL dr Przemysław Janusz zdał krótkie sprawozdanie z ostatniego spotkania Komisji Młodych Lekarzy przy Naczelnej Radzie Lekarskiej. Zachęcał przy tym zebranych do informowania Izby o wszelkich nieprawidłowościach dotyczących systemu szkolenia. Z dużym zainteresowaniem spotkała się prezentacja kierownika Oddziału Wyższych Kadr Medycznych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Anny Krzesińskiej-Nowackiej na temat obowiązujących zasad odbywania specjalizacji lekarskich. Ożywiona dyskusja po tym wystąpieniu pozwala przypuszczać, że zasady nowego systemu szkolenia pozostawiają jeszcze wiele niejasności. Mam nadzieję, że dzięki wyczerpującym wyjaśnieniom kierownik OWKM DUW sytuacja ta uległa zdecydowanej poprawie. Kolejnym punktem programu było wystąpienie radcy prawnego DIL mec. Beaty Kozyry-Łukasiak, która przedstawiła najczęstsze problemy prawne, z którymi może się spotkać lekarz już w pierwszych dniach swojej pracy zawodowej. Na zakończenie dr Katarzyna Jungiewicz przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej wśród lekarzy specjalizujących się w województwie dolnośląskim. Wynika z niej, że wielu młodych medyków nie jest w pełni zadowolona ze swojej relacji z kierownikiem specjalizacji, co zaskakuje i niepokoi jednocześnie. Zbyt mała liczba ankietowanych ma poczucie, że izba lekarska realnie wpływa na ich życie zawodowe. Wiele osób widzi jednak możliwość poprawy tej sytuacji. Ankietowani proponują, by DIL zintensyfikował swoje działania w zakresie ochrony prawnej, medialnej i prawodawstwa.

Przemysław Janusz
przewodniczący
Komisji Młodych Lekarzy DRL

Wystąpienie lek. Przemysława Janusza – przewodniczącego Komisji Młodych Lekarzy DRL