logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 
Wydarzyło się - „Rola biegłego w procesach medycznych” Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Dolnośląska Izba Lekarska zorganizowała konferencję m.in. wspólnie z Interdyscyplinarną Pracownią Prawa Medycznego i Bioetyki UWr, którą kieruje dr n. praw. Agata Wnukiewicz-Kozłowska (Fot. MJ)

„Rola biegłego w procesach medycznych”

10 października 2014 r. w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rola biegłego w procesach medycznych”. Organizatorami naukowego przedsięwzięcia byli Dolnośląska Izba Lekarska oraz Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, reprezentowane przez prof. dr. hab. n. prawnych Włodzimierza Gromskiego – dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. we Wrocławiu, lek. Jacka Chodorskiego – prezesa DRL, lek. Włodzimierza Wiśniewskiego – przewodniczącego OSL DIL oraz dr. n. med. Piotra Piszko – Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL.

Honorowym patronatem konferencję objęły Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu, reprezentowana przez adw. Andrzeja Grabińskiego – dziekana ORA oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, reprezentowana prof. dr hab. n. prawnych Mirosława Sadowskiego – wicedziekana ORRP, którym serdecznie dziękujemy za wykazaną inicjatywę przyczyniającą się do integracji środowisk prawników i lekarzy w aspekcie działalności zawodowej.

Konferencję zaszczycił swoją obecnością lek. Grzegorz Wrona – Naczelny Rzecznik Opowiedzialności Zawodowej (I od prawej) i lek. Wojciech Łącki – przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego (II od prawej). Od lewej: mec. Andrzej Grabiński – dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu i r. praw. Mirosław Sadowski – wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

Swoją obecnością zaszczycili nas znakomici prelegenci zajmujący się na co dzień tematyką błędów medycznych i związanych z nimi procesów sądowych, tj.:

  • dr n. prawnych Agata Wnukiewicz-Kozłowska – adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego UWr., kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki UWr., która przedstawiła wykład pt. „Specyfika procesów medycznych”;
  • prof. dr hab. n. prawnych Joanna Haberko, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która przedstawiła wykład pt. „Staranność lekarza wydającego opinię lub orzeczenie lekarskie”,
  • dr n. prawnych Urszula Drozdowska, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu w Białymstoku, która wygłosiła wykład pt. „Opinia prywatna w procesach medycznych”;
  • mgr Aleksandra Stebel, Okręgowy Sąd Lekarski DIL, która wygłosiła wykład pt. „Opinia biegłego w postępowaniu przed sądem lekarskim na przykładzie praktyki Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL”;
  • mec. Adriana Abelec-Piątkowska, radca prawny, która przedstawiła wykład pt. „Opinie biegłych w praktyce procesowej”;
  • Paweł Szewczyk, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, który przedstawił wykład pt. „Metodologia i procedura powoływania biegłego”;
  • dr hab. n. med. mgr prawa Tomasz Jurek, p.o. kierownik Katedry Medycyny Sądowej UM we Wrocławiu, który przedstawił wykład pt. „Metodologia opiniowania sądowo-lekarskiego”;
  • mec. Andrzej Malicki, adwokat, członek NRA w Warszawie, który wygłosił referat pt. „Z problematyki wadliwości opinii sądowo-lekarskich”;
  • prof. dr hab. n. prawnych Rafał Kubiak, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który przedstawił wykład pt. „Odpowiedzialność karna pracowników medycznych za skutki błędów medycznych”.

Przy mównicy mec. Andrzej Malicki – adwokat, członek Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie

 

W konferencji wzięło udział ok. 160 osób. Żywe zainteresowanie powyższą tematyką oraz słowa uznania, wyrażone licznie przez uczestników, przekonały nas o potrzebie kontynuowania podobnych spotkań naukowych.

Aleksandra Stebel, Ewa Bielońska

 

Zaloguj się aby komentować.