Wydarzyło się - ROK AKADEMICKI 2014/2015 ROZPOCZĘTY Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Środowiskowa inauguracja roku akademickiego 2014/2015 odbyła się po raz drugi. (Fot. Adam Zadrzywilski)

ROK AKADEMICKI 2014/2015 ROZPOCZĘTY

Wspólna uroczystość, wspólny Gaudeamus

Po raz drugi w Auli Leopoldyńskiej UWr dziesięć wrocławskich uczelni powitało wspólnie nowy rok akademicki. Dwudziestu studentów uczestniczyło w uroczystej immatrykulacji, której 1 października dokonał rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz. Wystąpienie rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich prof. Marka Ziętka – przewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry, stanowiło świetne podsumowanie korzyści wynikających z międzyuczelnianej współpracy. Było także inspiracją dla wykładowców oraz studentów.

Wspólna inauguracja roku akademickiego 2014/2015 to wydarzenie, które pokazuje, jak ogromny potencjał ma środowisko akademickie naszego miasta, jak ważna jest integracja wrocławskich uczelni przy realizacji wspólnych projektów dydaktycznych, badawczych i infrastrukturalnych oraz jakim znaczącym ośrodkiem naukowym i edukacyjnym jest Wrocław. Rektor UMW prof. Marek Ziętek mówił też, że dydaktyka stanowi ważny obszar funkcjonowania uczelni, a wrocławskie środowisko akademickie oferuje szeroką paletę różnorodnych kierunków studiów i specjalności, stale dostosowując ofertę kształcenia do zmieniających się potrzeb na rynku pracy.

W tym roku pięć wrocławskich uczelni publicznych uruchomiło nowe studia, dzięki czemu w stolicy Dolnego Śląska uprawianych jest coraz więcej dyscyplin badawczych i kierunków kształcenia. We wrocławskich uczelniach publicznych ponownie naukę rozpoczęło ponad 100 tysięcy studentów. W całym województwie studiuje łącznie około 150 tysięcy osób. Systematycznie zwiększa się liczba studentów z zagranicy, których jest prawie 2,5 tysiąca. W 11 wrocławskich uczelniach publicznych pracuje ponad 7 tysięcy pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym prawie 2 tysiące profesorów i doktorów habilitowanych. Wielu z nich to wybitni uczeni, o uznanym w kraju i na świecie dorobku naukowym. – Ważne jest, abyśmy razem dążyli do wspólnych grantów, tematów badawczych. Aby nasi studenci mogli jednocześnie studiować na różnych kierunkach – podkreślał prof. Marek Ziętek, a rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marek Bojarski stwierdził, że będzie to dobry rok, ponieważ zwiększyła się liczba studentów. Na uniwersytecie studiować będzie 26 tysięcy studentów. – Ta uroczystość uświadomiła nam, że jesteśmy już studentami, że trzeba się wziąć w garść i zacząć mądrze decydować o swoim życiu. Wspólna inauguracja pokazuje nam i uświadamia, że mamy możliwość współpracy z innymi uczelniami – tak mówili po uroczystości studenci z ASP i Uniwersytetu Ekonomicznego. – Wspólna inauguracja pokazała, jak wiele możliwości przed nami stoi. Będziemy mieli wiele okazji do wzajemnego poznania się i nawiązania przyjacielskich relacji – podsumowali wspólną uroczystość inauguracji roku akademickiego studenci uczelni. Po ceremonii w Auli Leopoldyńskiej, władze uczelni i zaproszeni goście przeszli do rynku, gdzie około godz. 16.00 już po raz ósmy zabrzmiało uroczyste Gaudeamus Igitur w wykonaniu chórów wrocławskich uczelni i szkół.

Środowiskowa inauguracja roku akademickiego 2014/2015 odbyła się po raz drugi. (Fot. Adam Zadrzywilski)

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Kilka dni później (8 października), również w Auli Leopoldyńskiej, odbyła się inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W tym roku studia na tej uczelni – na pierwszym roku – rozpocznie ponad 1500 osób.

Studia na wrocławskiej uczelni medycznej, na I roku, rozpocznie ponad 1500 osób. (Fot. Adam Zadrzywilski)

Zainteresowanie studiami na UM we Wrocławiu było w tym roku rekordowe. Na Wydziale Lekarskim wolę studiowania zadeklarowało 5500 kandydatów (25 osób na 1 miejsce), na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym 2662 kandydatów (48 osób na 1 miejsce), na Wydziale Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej 1678 kandydatów (7,5 na 1 miejsce), a na Wydziale Nauk o Zdrowiu 3368 kandydatów (2,95 na 1 miejsce).

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu kształci obecnie studentów na 4 wydziałach, na 11 kierunkach studiów. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, na poziomie jednolitych studiów magisterskich oraz pierwszego i drugiego stopnia (kierunki prowadzone przez Wydział Nauk o Zdrowiu). Ponadto, prowadzone są także studia w języku angielskim na kierunkach: lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Obecnie na uczelni kształci się 5349 studentów.

8 października stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycyny nadano m.in. Andrzejowi Wojnarowi. (Fot. Paweł Golusik)

Uniwersytet Medyczny prowadzi także stacjonarne studia doktoranckie w zakresie dziedzin medycznych i farmaceutycznych, kursy obowiązkowe do specjalizacji oraz studia podyplomowe. Na uczelni zatrudnionych jest 1117 nauczycieli akademickich. W tym 248 samodzielnych pracowników naukowych. – Przed nami kolejny rok akademicki. Nie wiemy jaki on będzie i co nam przyniesie przyszłość. Jedno jest pewne. Do sukcesów można dojść jedynie mozolną, wytężoną i wytrwałą pracą. Jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu zarówno studentów jak i wszystkich pracowników naszego uniwersytetu wspólnym wysiłkiem uda się nam nie tylko utrzymać wysoki prestiż i autorytet uczelni, ale i stworzyć podwaliny pod jej dalszy rozwój – mówił prof. dr hab. Marek Ziętek.

Magdalena Orlicz-Benedycka