logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości 
Na cito Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

7 STRATEGICZNYCH CELÓW DZIAŁANIA NASZEJ IZBY

23.11.2013

wybieramy władze VII kadencji

Październik i listopad 2013 r. nie są w moim odczuciu, jak co roku, zwykłymi, jesiennymi miesiącami. Powodów jest co najmniej trzy. Decydują o tym wydarzenia z 16 października, 19 października i 23 listopada. Pierwsza data to dzień 90. urodzin księdza kardynała Henryka Gulbinowicza. Kardynał to postać charyzmatyczna, osoba o niekwestionowanym autorytecie i wybitnych zasługach, w tym dla naszej korporacji. Przypomnę, że to Jego Eminencja poświęcił nasz izbowy sztandar 10 marca 2010 r. w kościele św. Franciszka z Asyżu. Kardynał zawsze o nas pamięta, co roku przesyła do Izby życzenia świąteczne. Z wielką satysfakcją i radością przekazałem dostojnemu Jubilatowi, w imieniu niemal 15 tys. dolnośląskich lekarzy, życzenia zdrowia i pomyślności. Podziękowałem jednocześnie za modlitwę w intencji lekarzy i naszych pacjentów. Plurimos annos księże Kardynale!

 

19 października to dzień oficjalnego otwarcia naszej nowej siedziby przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu. 18 października, trochę symbolicznie, bo w dzień św. Łukasza – w pracowni rzeźbiarskiej pani Beaty Zwolańskiej-Hołod „narodził się” Eskulapek. To krasnal wrocławski wykonany w brązie, ufundowany przez lekarzy mojego koła. Witał on przed siedzibą licznie przybywających gości.

 

Inaugurując oficjalne otwarcie, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu budowy, powiedziałem: „Wierzę, że nowa, piękna siedziba będzie dobrze służyć korporacji dolnośląskich lekarzy, bowiem powstała wielkim wysiłkiem organizacyjnym i finansowym”. Na marmurowej, okolicznościowej tablicy umieszczono tekst: Zbiorowym wysiłkiem środowiska lekarskiego dzięki środkom finansowym dolnośląskiego samorządu lekarskiego oraz dobrowolnym składkom i darowiznom dokonano w latach 2007-2013 rozbudowy i modernizacji zabytkowej kamienicy Selderów, sytuując w niej siedzibę Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

I wreszcie trzecia data – 23 listopada – dzień wyborów dolnośląskich władz lekarskiego samorządu na kolejne 4 lata. Na moją decyzję o kandydowaniu na szefa Izby wpłynął w znacznym stopniu wynik czerwcowych wyborów w moim kole wyborczym i… zgoda rodziny, która zaakceptowała częste nieobecności w domu. 84% poparcie, jakie otrzymałem od Koleżanek i Kolegów z dużego rejonu wyborczego SPSK nr 1 we Wrocławiu, umocniło mnie w wierze, że 4 lata dotychczasowej pracy zostały ocenione pozytywnie. Wynik ten jest dla mnie wielką satysfakcją i dowodem, że moja 4-letnia samorządowa praca ma sens. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, którzy wspierali w codziennej samorządowej działalności. Sprawozdanie, które zamieszczam na stronach niniejszego „Medium” wydaje się świadczyć, że moje hasło wyborcze sprzed 4 lat: „Spróbujmy razem zbudować więcej” nie było tylko wyborczym frazesem. Poproszę więc Koleżanki i Kolegów – delegatów na zjazd o głosowanie na mnie.

Poprosiłem potencjalnych kontrkandydatów na funkcję prezesa o zaprezentowanie w listopadowym „Medium” swoich programów. Nie skorzystali z tego...

Jaki program VII kadencji proponuję? Czas zapomnieć o budowie i realizować kolejne zadania, stawiać czoła kolejnym wyzwaniom. A problemów w ochronie zdrowia, jak doskonale wiemy, jest wiele. Proponuję następującą strategię działania:

  1. działania samorządu lekarskiego w celu ochrony lekarzy i zapewnienia im bezpieczeństwa prawnego,
  2. walka z absurdami legislacyjnymi w ochronie zdrowia, próba zmian legislacyjnych (konsekwentny nacisk na NFZ), wypracowanie uniwersalnych, ogólnoeuropejskich standardów i procedur we współpracy z korporacjami ościennymi i Saksońską Izbą Lekarską;
  3. wdrożenie nowoczesnych technik informatycznych, utworzenie portalu Lekarze Dolnego Śląska, utworzenie działu public relations w celu poprawy wizerunku lekarzy;
  4. zdynamizowanie kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem e-learningu, potencjału nowej siedziby Izby i poprzez współpracę z Uniwersytetem Medycznym;
  5. działania w celu poprawy warunków pracy (standardy), ułatwienie dostępu młodych lekarzy do specjalizacji, wsparcie seniorów;
  6. wspieranie inicjatywy powstania Domu Lekarza Seniora (w oparciu o środki unijne i pomoc finansową władz Dolnego Śląska);
  7. wzmacnianie współpracy z samorządami zawodowymi i innymi organizacjami (Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska, Porozumienie Zielonogórskie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy).

Igor Chęciński

 

Zaloguj się aby komentować.