logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ VI KADENCJI „Ex fructibus eorum cognoscetis eos” Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ VI KADENCJI
„Ex fructibus eorum cognoscetis eos”

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Zjazd wyborczy jest właściwym momentem, aby przedstawić efekty działań Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, której pracami kieruję z Waszej woli. Od dłuższego czasu zastanawiałem się, jaka forma sprawozdania będzie najlepsza. Pisanie o wydarzeniach obejmujących okres 4 lat nie jest łatwe, bo to przedział czasu długi, w którym bardzo wiele się działo. Aby uchronić czytelników przed postępującym w trakcie lektury znużeniem, wybrałem formę syntetycznego kalendarium – swoistego kalejdoskopu najważniejszych wydarzeń lat 2009-2013.

Gwoli wprowadzenia – małe przypomnienie sprzed 4 lat. Hasło mojego wystąpienia na zjeździe wyborczym w listopadzie 2009 r. brzmiało: „Spróbujmy razem zbudować więcej”. Obdarzyliście mnie zaufaniem, wybierając na szefa naszej dolnośląskiej korporacji lekarskiej. O przywództwo rywalizowałem z zacnymi kandydatami – dr. Jackiem Chodorskim i dr. Pawłem Wróblewskim. Radość wynikającą z sukcesu wyborczego przyćmił komentarz, który przeczytałem w internetowym wydaniu „Gazety Wyborczej”. Był on zamieszczony pod artykułem „Lekarze wybrali na szefa specjalistę od ratownictwa”. Internauta o nicku KKlement napisał, cytuję: „Izba lekarska to paskudny relikt średniowiecza. Nic innego niż cech. Pobiera haracz w wysokości 480 zł rocznie. Za co, co miesiąc wydają badziewiastą gazetkę, która nierozpakowana trafia do kosza, bo nie jestem fanem relacji ze zjazdów lekarzy emerytów z Pierdzielaw, odwiecznego bicia piany na temat niskich kontraktów z NFZ czy sprawozdań z cechowych imprez, na które wydawane są moje pieniądze”. Tyle internauta… W jednym z pierwszych moich felietonów „Na cito” poprosiłem owego internautę, by dał mi trochę czasu, abym mógł wraz z moją Radą powalczyć o zmianę tej, w moje ocenie niesprawiedliwej, opinii.

 

A więc do rzeczy. Pora udowodnić, że nie był to czas zmarnowany. Przedstawmy swoiste kalendarium naszej pracy.

 

2009 ROK

 • grudzień – inicjatywa ufundowania przez DRL sztandaru Izby, który 10 marca 2010 r. poświęcił kardynał Henryk Gulbinowicz w kościele św. Franciszka z Asyżu.

2010 ROK

 • styczeń – nasze „Medium” w nowej szacie graficznej (zmiana layoutu, formatu i drukarni);
 • luty – Komisja Sportu DRL organizuje XIII Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim w Karpaczu;
 • 13 lutego – inicjatywa i organizacja I Balu Lekarza (w hotelu „Radisson”) – bal „wskrzeszony” po 20 latach;
 • marzec – „mój” pierwszy (ale kolejny – XXVIII) Zjazd Delegatów DIL – wystąpienie „Wizje i priorytety działania Rady na 2010 rok”. Główne tezy to:
  • próba uporządkowania spraw organizacyjnych Izby – profesjonalizacja kadr, eliminacja słabości kadrowych, ewaluacja efektywności, odnotowanie trudnych warunków lokalowych Izby, postępująca dekapitalizacja siedziby, ciasnota, system pracy samorządowców oparty na wolontariacie i systemie diet samorządowych;
  • próba docenienia roli sądownictwa lekarskiego i biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – zauważono konieczność wzmocnień kadrowych („Przez pryzmat działalności Sądu Lekarskiego i OROZ budujemy odbiór społeczny i nastawienie do samorządu lekarskiego”, „Medium” 3/2010). Propozycje zjazdowe – wsparcie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Sądu poprzez dodatkowe nakłady finansowe – dodatkowy etat, zwrot kosztów za podróże służbowe, dodatkowe środki finansowe na diety dla lekarzy pracujących w Sądzie, dla zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i przyjeżdzających do pracy w Sądzie, wzrost płac etatowych pracowników Sądu i Rzecznika, wzmocnienie kadrowe Biura Rzecznika, powołanie kierownika biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
  • zamontowano system nagłośnienia konferencyjnego w sali obrad Rady.
  • powstaje strategia remontu, rozbudowy i modernizacji nowej siedziby przy ul. Kazimierza Wielkiego 45. Warto przypomnieć, jak oceniono postęp prac w tym zakresie w V kadencji: „Prace projektowe idą ślamazarnie, efektem tych opóźnień jest utrata możliwości dofinansowania znacznej części inwestycji ze środków unijnych. Konkurs się zakończył, a warunkiem udziału w nim były: gotowy projekt i aktualne pozwolenie na budowę – „do dziś z różnych przyczyn niezrealizowane” – źródło „Medium” P. Wróblewski;
 • 22 kwietnia – ufundowanie i wręczenie po raz pierwszy w historii DIL nagrody „E Pluribus Unum” najmłodszym lekarzom, którzy zdali najlepiej Lekarski Egzamin Państwowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy;
 • czerwiec – zmiany kadrowe w Izbie – całkowita zmiana personelu sekretariatu Izby (rozwiązano umowy o pracę z 3 pracownicami, zatrudniono 2 nowe – absolwentkę zarządzania i dziennikarstwa;
 • na wniosek przewodniczącego Komisji Bioetycznej zatrudniono w Komisji nową pracownicę, czego efektem jest poprawa funkcjonowania tejże, poparta bardzo dobrymi wynikami finansowymi;
 • wzmocnienie zespołu radców prawnych – zwiększenie do pełnego etatu zatrudnienia mec. Monice Huber-Lisowskiej;
 • 1 lipca wprowadzono nowy regulamin wynagradzania pracowników etatowych – zmiany objęły likwidację premii, likwidację 13-tek i dodatków funkcyjnych, podwyżka najniższych wynagrodzeń o 800 zł, spłaszczenie siatki płac;
 • przy wejściu do Izby przy al. Matejki 6 pojawił się piękny, duży, sześciometrowy podświetlany kaseton z nazwą Dolnośląska Izba Lekarska;
 • inicjatywa Rady stworzenia Zespołu ds. powołania Rzeczników Praw Lekarza – „Medium” 6/7 2010 r.;
 • działania mające na celu wsparcie lekarzy z problemami uzależnień – koordynator wiceprezes dr Bożena Kaniak – „Medium” 6/7 2010 r.;
 • 7 maja – słynna, tzw. sprawa głogowska dotycząca zwolnienia z pracy dr Wiesławy Dec – obrona zakończona zwycięstwem pani doktor i samorządu;
 • 11 maja – inicjatywa Komisji Historycznej i ufundowanie Piramidy Asklepiona dla zasłużonych lekarzy;
 • maj – kompleksowa modernizacja sekretariatu Izby przy al. Matejki 6;
 • lipiec – wizyta studentów Uniwersytetu Medycznego z Tarnopola (Ukraina) w Izbie – wsparcie finansowe ze środków Rady;
 • wrzesień – udzielenie wsparcia szpitalowi w Bogatyni, który ucierpiał w czasie powodzi/solidarność z powodzianami;
 • wrzesień – IV Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia „Niech wiedzą mali i duzi, że zdrowie zaczyna się w buzi” – współorganizator, obok Urzędu Miejskiego – Komisja Stomatologiczna DRL;
 • wrzesień – wspólne posiedzenie Prezydiów Śląskiej i Dolnośląskiej Rady Lekarskiej w Szklarskiej Porębie – umowa o współpracy międzyizbowej;
 • październik – powołanie Rzeczników Praw Lekarza we wszystkich 4 delegaturach;
 • październik – organizacja Warsztatów Interdyscyplinarnych „Między nami lekarzami”;
 • październik – współpraca międzynarodowa – 20-lecie samorządu lekarzy dentystów w Saksonii – delegacja pod przewodnictwem dr Iwony Świętkowskiej;
 • 22 października – sztandar DIL w Warszawie na uroczystości poświęcenia sztandaru NIL;
 • listopad – organizacja XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Sytuacje ryzykowne w zawodach medycznych i prawne możliwości ich rozwiązywania” – wspólnie z Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu;
 • listopad – „Porozmawiajmy o wspólnym działaniu” – Konferencja Szkoleniowa Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska oraz Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – deklaracja prezesa DRL dot. współpracy;
 • listopad – spotkanie władz samorządu lekarskiego z dolnośląskimi parlamentarzystami w siedzibie DIL;
 • grudzień – inicjatywa „Pogotowia Prawniczego” dla lekarzy – spotkanie z dziekanem ORA Andrzejem Malickim w celu wytypowania kancelarii, które będą świadczyły pomoc prawną dla naszych lekarzy. Izba otrzymała od ORA wykaz adwokatów chętnych do współpracy z Rzecznikami Praw Lekarza.

2011 ROK

 • zmiany w „Medium” – zatrudnienie redaktor Magdy Łachut oraz powierzenie funkcji redaktora naczelnego dr. Józefowi Luli, doposażenie sprzętowe redakcji;
 • styczeń – zainstalowanie w siedzibie Izby zautomatyzowanego defibrylatora AED;
 • 16 lutego – podpisanie umowy o współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką w Wałbrzychu;
 • 8 marca – podpisanie umowy o współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką we Wrocławiu;
 • 19 marca – po raz pierwszy Zjazd Delegatów DIL odbył się poza Wrocławiem – gościła nas Delegatura Legnicka;
 • marzec – podpisanie przez DIL listu intencyjnego – partnerstwo dla transplantcji;
 • decyzja strategiczna dotycząca wyboru inwestora zastępczego – Wrocławskiego Biura Inwestorskiego, dla inwestycji przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 – „Medium”, marzec 2010 r.;
 • maj – udział szefa Komisji Młodych Lekarzy DRL w XX Konferencji Młodych Lekarzy – Poznań;
 • lipiec – podpisanie umowy z firmą Integer S.A. – głównym wykonawcą budowy przy ul. Kazimierza Wielkiego 45,
 • lipiec – kolejna wizyta studentów medycyny z Ukrainy w Izbie;
 • lato – kompleksowa adaptacja pomieszczeń przyziemia przy al. Matejki 6, modernizacja węzła cieplnego (efekt – oszczędności), wyremontowano nowe pomieszczenia dla redakcji i Komisji Kształcenia;
 • 5 i 10 września – zorganizowanie (po raz pierwszy w historii DIL) uroczystości wręczenia praw wykonywania zawodu lekarzom i lekarzom dentystom – nowym członkom naszej korporacji;
 • wrzesień – ogłoszenie i współorganizacja ze Stowarzyszeniem Lekarzy Dolnośląskich i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej konkursu „Ocalić od zapomnienia”;
 • 17 września – Delegatura Jeleniogórska zorganizowała uroczystość poświęcenia figurki św. Apolonii w Bazylice w Krzeszowie;
 • 26 września – organizacja konferencji 4 samorządów „Zdrowie Polaków – realia szanse, zagrożenia wizerunek systemu” (samorządy: weterynaryjny, pielęgniarski, aptekarski i lekarski);
 • 6-8 października – organizacja V Polsko-Niemieckiego Sympozjum „Przeszłość zrozumieć – przyszłość kształtować” w Zamku Książ. Współorganizatorzy: Śląska Izba Lekarska, Naczelna Izba Lekarska. W sympozjum uczestniczyła również Czeska Izba Lekarska oraz Słowacka Izba Lekarska. W trakcie spotkania wręczono nowo ustanowione Złote Odznaki DIL;
 • 5 listopada – organizacja II Warsztatów Interdyscyplinarnych „Między nami lekarzami”
 • listopad – zajmujemy krytyczne stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy refundacyjnej;
 • 18 listopada – organizacja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Prawo i medycyna”;
 • rodzi się pomysł zbiórki „cegiełek” na rzecz budowy Nowego Domu Lekarza – jej plonem po 2 latach będzie zgromadzenie kwoty ponad 70 tys. zł;
 • grudzień – na posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej powołano Zespół ds. współpracy z ministrem zdrowia. Cel – opracowywanie wspólnie z MZ aktów prawnych (z moim udziałem);
 • 22 grudnia – III edycja „E Pluribus Unum” – nagród DRL dla
 • lekarzy najlepiej zdających LEP I LDEP.

Na przełomie 2011/2012 r. podjęto inicjatywę wydawania materiałów szkoleniowych z konferencji w postaci monografii (w trakcie VI kadencji wydano 8 bezpłatnych monografii w nakładzie ponad 3000 egzemplarzy).

2012 ROK

 • 4-5 stycznia – walka o zmianę ustawy refundacyjnej – nocne negocjacje zespołu w MZ w sprawie jej zmiany. W wyniku tych rozmów minister podejmuje pilną inicjatywę ustawodawczą ws. zmiany ustawy refundacyjnej, którą sejm uchwala w lutym;
 • marzec – dr Małgorzata Nakraszewicz, członkini Prezydium DRL i DRL oraz nasz reprezentant w Radzie Społecznej DOW NFZ walczy w Funduszu w sprawie AOS;
 • 5 kwietnia – negatywne stanowisko oraz sprzeciw DRL (wraz z Porozumieniem Zielonogórskim oraz Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia) w sprawie wypowiedzenia świadczeniodawcom umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych;
 • 24 marca – kolejny zjazd poza Wrocławiem – Jelenia Góra. XXX Zjazd Delegatów DIL podjął 15 uchwał, 11 stanowisk i 3 apele;
  powołanie nowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – dr. n. med. Piotra Piszko;
 • 22-24 marca – udział przewodniczącego Komisji Młodych Lekarzy dr. Zbigniewa Winkela w Konferencji Młodych Lekarzy w Poznaniu;
 • 18 kwietnia – organizacja konferencji prasowej w DIL. Problemy i kryzysowa sytuacja w AOS. Poza władzami DIL wzięli w niej udział przedstawiciele Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska oraz Dolnośląskiego Zarządu Związku Lekarzy Rodzinnych;
 • 26 maja – Konwent Prezesów z satysfakcją przyjmuje dymisję prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza (o co apelowali już wcześniej DRL, Konwent i NRL);
 • lipiec – upadek głównego wykonawcy nowego Domu Lekarza – podjęcie przez DRL energicznych działań prawnych, współpraca z syndykiem zwieńczona sukcesem – możemy kontynuować budowę;
 • lipiec – protest receptowy – druk 100 tysięcy ulotek z rekomendacją DRL, by lekarze nie podpisywali umów z NFZ (problem umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane);
 • 11 i 13 września – kolejne uroczystości wręczenia ograniczonych praw wykonywania zawodu lekarzom i lekarzom dentystom;
 • 28-29 września – wspólne posiedzenie Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, sędziów i Konwentu Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich;
 • 29 września – w DIL powstaje pierwsze w Polsce Koło Lekarzy Cudzoziemców;
 • październik – prace remontowe przy al. Matejki 6 – remont schodów;
 • 23 listopada – organizacja XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Sytuacje ryzykowne w zawodach medycznych i prawne możliwości ich rozwiązywania”;
 • 29 listopada – uroczystość wręczenia nagród DRL „E Pluribus Unum”.

2013 ROK

 • 10 stycznia – organizacja w siedzibie Izby konferencji pt. „Rezydent, czyli kto?” z udziałem lekarzy rezydentów z Dolnego i Górnego Śląska poświęconej ich problemom, przesłanie apeli DIL i ŚIL do Ministerstwa Zdrowia;
 • 26 stycznia – organizacja IV Balu Lekarza;
 • 13 lutego – spotkanie z wojewodą dolnośląskim. W trakcie spotkania omówiono problemy dotyczące kryzysu w ochronie zdrowia i zasady współpracy z władzami regionu;
 • marzec – w geście solidarności Śląska Izba Lekarska udzieliła DIL pożyczki w kwocie 500 tys. zł Powyższą kwotę, podobnie jak środki z kilku innych źródeł, przeznaczyliśmy na remont nowej siedziby Izby;
 • 23 marca – dyskusja zjazdowa z udziałem dyrektorów szpitali na temat zapaści w ochronie zdrowia i propozycje uzdrowienia systemu;
 • 6 kwietnia – współorganizacja II Primaaprilisowego Biegu Lekarzy – Jakuszyce;
 • kwiecień – poparcie udzielone specjalistom I stopnia, apel do MZ o zmianę rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych i możliwości wykonywania pracy przez jedynkowiczów;
 • 19-21 kwietnia – organizacja IV Spotkania Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, sędziów i Konwentu Prezesów – Piechowice k. Szklarskiej Poręby;
 • 10 maja – wraz z Katedrą Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zorganizowaliśmy konferencję pt. „Dylematy medyczne i prawne. Intensywna terapia bezpieczna dla lekarza i pacjenta”;
 • 12 czerwca – z inicjatywy Koła Lekarzy przy SPSK 1 ufundowano i odsłonięto tablicę z brązu pamięci prof. Antoniego Arońskiego;
 • czerwiec – wsparcie i pomoc finansowa DIL – reaktywacja Stressowego Złazu Medyka;
 • lipiec – DIL podejmuje się roli mediatora między Urzędem Marszałkowskim i DOW NFZ w sprawie problemów lekarzy w szpitalu im. A Falkiewicza we Wrocławiu;
 • wrzesień – kolejne uroczystości powitania nowych lekarzy w korporacji lekarskiej – wręczenie ograniczonych praw wykonywania zawodu;
 • 17 października (dzień patrona lekarzy św. Łukasza) – z inicjatywy Koła Lekarzy przy SPSK nr 1 wykonano w brązie postać krasnala Eskulapka. Wmurowano go przed siedzibą nowej Izby;
 • 19 października – uroczyste otwarcie nowej siedziby Izby przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu. Inauguracja działania restauracji „Recepta”.

Powyższe swoiste kalendarium wydarzeń i dokonań VI kadencji jest w moim odczuciu potwierdzeniem solidnej pracy wielu osób. Nie sposób tu wymienić wszystkich. Szczególnie pragnę jednak wyróżnić pracę Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, przewodniczących i członków komisji problemowych, biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, zespołu Sądu Lekarskiego, Komisji Bioetycznej oraz etatowych pracowników Izby. Doceniam codzienną pracę lekarzy w kołach terenowych, choć część z nich działa mniej dynamicznie.

Wszystkim składam serdeczne podziękowanie za 4 lata wytężonej pracy i zachęcam do jej kontynuowania. Co prawda sporo udało się zrobić, mam jednak świadomość, że zadań i celów do realizacji jest jeszcze wiele.

DR N. MED. IGOR CHĘCIŃSKI
PREZES DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ

 

Zaloguj się aby komentować.