logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 
Sprawozdanie - Delegatura Jeleniogórska Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Delegatura Jeleniogórska

Na terenie działania delegatury, która obejmuje 1314 lekarzy i 313 lekarzy dentystów, pracuje 19 delegatów wybranych na zjeździe w roku 2009. Ponadto działa 7 kół lekarzy, w tym jedno Koło Lekarzy Dentystów. Delegatura podzielona jest na 17 rejonów wyborczych.

W okresie sprawozdawczym do biura naszej delegatury zgłaszali się lekarze w sprawach dotyczących: ewidencji, prywatnych praktyk, szkoleń, specjalizacji, prawa wykonywania zawodu, składek, ubezpieczeń dla lekarzy, sytuacji bytowej. Udzielaliśmy informacji na temat recept oraz wszystkiego, co związane jest z obowiązkami sprawozdawczymi ciążącymi na lekarzach. Rok 2012 był w szczególności czasem intensywnej pracy związanej z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, postępowaniem w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

Za ważne wydarzenie uznać należy XXX Okręgowy Zjazd Delegatów DIL, którego gospodarzem była Delegatura Jeleniogórska. Zjazd poprzedziła uroczysta kolacja z udziałem gości z zaprzyjaźnionych Izb, parlamentarzystów, prezydenta miasta. Na terenie delegatury zorganizowano także wyjazdowe posiedzenie Prezydium (6.12.2012 r.) połączone z jubileuszem 90-lecia urodzin lek. pediatry Wandy Dylewskiej-Ratajskiej i prof. Zbigniewa Domosławskiego. Jubilatom wręczono wówczas Piramidy Asklepiona.

W  trakcie VI kadencji odbyło się 8 spotkań delegatów i przewodniczących kół. Do września br. udało się rozpatrzyć 1818 spraw lekarskich. Do DIL we Wrocławiu przekazano 470 dokumentów dot. rejestracji prywatnych praktyk. Nasi delegaci brali czynny udział w pracach Izby, w poszczególnych jej organach oraz komisjach.

Wiceprezes ds. Delegatury Jeleniogórskiej oraz jej członkowie brali m.in. udział we wspólnych posiedzeniach Prezydiów izb lekarskich w: Katowicach, Krakowie, Spale, w spotkaniach z Saksońską Izbą Lekarską w Dreźnie. Opiniowano wnioski dot. przyznania zapomóg dla lekarzy w trudnych sytuacjach życiowych. Członkowie Rady oraz delegaci uczestniczyli w konkursach na ordynatorów i pielęgniarki oddziałowe w podmiotach leczniczych na terenie delegatury. Prowadzono prace związane z przygotowaniem list rejonów wyborczych przed XXXII zjazdem wyborczym oraz głosowanie w punktach wyborczych.

Nasi delegaci brali udział w posiedzeniach rad społecznych: szpitala MSW, sanatorium MSW oraz KRUS-u. Służymy radą i pomocą wszystkim lekarzom, którzy większość spraw mogą załatwić w biurze delegatury, bez konieczności wyjazdu do Wrocławia. Oprócz kwestii administracyjnych w działalność delegatury i kół wpisać należy różnego rodzaju szkolenia, spotkania integracyjne i uroczystości. Ze względu na przekształcenia jednostek ochrony zdrowia, zmianę formy i miejsca zatrudnienia lekarzy, liczba członków poszczególnych kół ulegała zmianom w czasie kadencji, co stanowiło pewną trudność w organizowaniu ich pracy.

BOLESŁAWIEC

Zarząd koła w składzie: Stefan Zbieg, Edyta Borowska, Zbigniew Babijczuk, Jerzy Hajdukiewicz zorganizował: 4 plenerowe spotkania lekarzy, 3 zabawy andrzejkowe lekarzy, 7 szkoleń w ramach szkoleń wewnątrzzakładowych. W związku z brakiem chętnych do kontynuowania powyższych tradycji wprowadzono nowe formy integracji środowiska lekarskiego: zorganizowano 3 wyjazdy na przedstawienia do teatru we Wrocławiu, jedno wspólne wyjście do bolesławieckiego teatru na występ kabaretowy, 3 wyjazdy zimowe do Jakuszyc na narciarskie trasy biegowe, wyjazd na zawody w narciarstwie biegowym organizowany przez Koło terenowe w Jeleniej Górze, wycieczka szlakiem parków i pałaców Kotliny Jeleniogórskiej.

ZGORZELEC

Zarząd koła w składzie: Ewa Motyka, Marta Wójcik, Eleonora Kozieł zorganizował: szkolenie sponsorowane przez firmę Polfarma (18.11.2009). Dr. Kazała przedstawił pracę i organizację Pracowni Hemodynamicznej WS SPZOZ, zasady współpracy z POZ, warsztaty superwizyjne dla lekarzy z udziałem superwizora p. Podlewskiej, temat: „Pacjent rozczeniowy“, spotkanie sprawozdawcze TK DIL połączone z wykładem dr. Błaszczyńskiego „Nowoczesne leczenie raka piersi“, 4 wigilie lekarskie z udziałem ks. Sławomira Lewandowskiego, cztery Bale Lekarza – dwa w restauracji „Kameralna“ i dwa w Pałacu w Łagowie (ze zbiórką pieniędzy dla chorej dziewczynki), jedną wycieczkę dwudniową na trasie „Czeski Raj Detenice“ (2010 rok), dwa wyjazdy jednodniowe do Spreewaldu – „Krainy Ogórka“, rajd dwudniowy (w ubiegłym roku nie doszedł do skutku z powodu braku chętnych).

W trakcie VI kadencji wyjątkową aktywność wykazało Koło Lekarzy Seniorów, które zorganizowało szereg szkoleń, wycieczek, spotkań, wieczerzy wigilijnych. Wszystkie te wydarzenia zostały pięknie przygotowane. Dużym zainteresowaniem cieszyły się Primaaprilisowe Biegi Lekarzy organizowane przez Koło Lekarzy przy Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej (skład zarządu: Piotr Kwiatuszewski, Leszek Bystryk, Zbigniew Markiewicz, Dorota Walczak, Radomir Perdek).

KOŁO STOMATOLOGÓW

Zarząd w składzie: Barbara Polek, Ewa Hałatek-Dworowska, Maria Kiełbowicz

Dzięki współpracy z Terenowym Kołem PTS w Jeleniej Górze regularnie odbywały się posiedzenia naukowo-szkoleniowe, m.in. z zakresu: postępowania z pacjentem kardiologicznym, pacjentem z cukrzycą i z grup ryzyka, ergonomii, leczenia złamań żuchwy, psychologicznych aspektów kontaktów lekarza z pacjentem, profilaktyki i leczenia pacjentów z nowotworami jamy ustnej itd. Niektóre szkolenia połączone były z warsztatami bądź sprzyjającą integracji środowiska, biesiadą. Pomagaliśmy w przygotowaniu konferencji organizowanych na naszym terenie i jubileuszu PTS. We współpracy z KS DRL zorganizowaliśmy wyjazdowe posiedzenie Komisji w Krzeszowie, połączone z poświęceniem figurki św. Apolonii. Ponadto organizowano spotkania informacyjne dot. postępowania z odpadami medycznymi, ofertowaniem świadczeń z NFZ, kas fiskalnych, dokumentacji medycznej, wymogów sanepidu.

PS: Kończąc tę kadencję, pragnę podziękować Koleżankom i Kolegom delegatom, przewodniczącym kół oraz wszystkim, którzy z olbrzymim zaangażowaniem działali na rzecz naszego samorządu. Podziękowania kieruję także do p. Eugenii Serby za olbrzymie zaangażowanie, cierpliwość i wzorowe prowadzenie biura delegatury.

Lek. dent. Barbara Polek
wiceprezes DRL ds. Delegatury Jeleniogórskiej

 

Zaloguj się aby komentować.