logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 111 gości 
Sprawozdanie - Komisja Kształcenia Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Komisja Kształcenia

W okresie 21.11.2009-31.09.2013 Komisji przewodniczyły dwie osoby: do 15.03.2012 r. dr Krystyna Kochman, a zgodnie z uchwałą nr 274/2012 DRL z dnia 15.03.2012 r. dr Andrzej Wojnar, pełniący jednocześnie funkcję wiceprezesa DRL ds. organizacyjnych i kształcenia. W okresie do 15.03.2012 r. odbyło się 10 posiedzeń Komisji, a w okresie po 15.03.2012 r. 7 posiedzeń.

 

OGÓLNOLEKARSKIE KONFERENCJE NAUKOWO-SZKOLENIOWE

rok 2010

liczba konferencji – 5;
warsztaty –3 (asertywność);
tematyka – toksykologia, choroby zawodowe, choroby zakaźne, transplantologia

rok 2011

liczba konferencji – 5;
warsztaty – 3 (praktyczne nabywanie umiejętności interpersonalnych: trening komunikacji asertywnej, motywowania i wywierania wpływu oraz budowania relacji lekarz – pacjent);
tematyka – transplantologia, radiologia, genetyka, psychiatria

rok 2012

liczba konferencji – 13;
średnia liczba uczestników – 64;
liczba certyfikatów – 832;
tematyka – anestezjologia, otolaryngologia, medycyna sądowa i prawo medyczne, neurologia dziecięca, osteoporoza, nefrologia, pediatria, chirurgia naczyniowa, onkologia, ginekologia i położnictwo, hematologia, endokrynologia, profilaktyka zakażeń na oddziałach zabiegowych

rok 2013

liczba konferencji – 9;
średnia liczba uczestników – 74;
liczba certyfikatów – 662;
liczba warsztatów – 6;
liczba certyfikatów – 121;
tematyka – okulistyka, kardiologia, medycyna ratunkowa, zespół dziecka krzywdzonego, pulmonologia, intensywna terapia, tętniaki aorty, angiodiabetologia, mikrobiologia, dermatologia i wenerologia

SZKOLENIA STOMATOLOGICZNE

 

rok 2012

liczba szkoleń – 13;
średnia liczba uczestników – 156;
liczba certyfikatów – 2 028;
tematyka – periodontologia, materiały stomatologiczne, stomatologia zachowawcza, radiologia w stomatologii, chirurgia stomatologiczna, znieczulenia stomatologiczne, protetyka, stomatologia estetyczna

rok 2013

liczba szkoleń – 12;
średnia liczba uczestników – 175;
liczba certyfikatów – 2 110;
liczba warsztatów – 2;
liczba certyfikatów – 121;
tematyka – jw.

SZKOLENIA W DELEGATURACH

DELEGATURA WAŁBRZYSKA

rok 2012

liczba szkoleń – 25; średnia liczba uczestników – 22; liczba certyfikatów – 537; rodzaj szkolenia – 2 szkolenia stomatologiczne i 23 ogólnolekarskie

rok 2013

liczba szkoleń – 15; średnia liczba uczestników – 18; liczba certyfikatów – 267; rodzaj szkolenia – 2 szkolenia stomatologiczne i 13 ogólnolekarskich

DELEGATURA JELENIOGÓRSKA

rok 2012

liczba szkoleń – 9; średnia liczba uczestników – 39; liczba certyfikatów – 349; rodzaj szkolenia – szkolenia stomatologiczne

rok 2013

liczba szkoleń – 7; średnia liczba uczestników – 30; liczba certyfikatów – 210; rodzaj szkolenia – 6 szkoleń stomatologicznych (w tym 1 warsztaty) i 1 ogólnolekarskie

DELEGATURA LEGNICKA

rok 2012

liczba szkoleń – 16; średnia liczba uczestników – 27; liczba certyfikatów – 429; rodzaj szkolenia – szkolenia stomatologiczne

rok 2013

liczba szkoleń – 2; średnia liczba uczestników – 18; liczba certyfikatów – 36; rodzaj szkolenia – szkolenia stomatologiczne

PUBLIKACJE

 

2012: wydano 5 monografii: „Postęp w leczeniu onkologicznym”, „Nefrologia – zarys aktualnych problemów klinicznych”, „Przegląd problemów w hematologii”, „Anestezjologia i intensywna terapia” oraz „Aktualne problemy medycyny sądowej i prawa medycznego”.

2013: wydano 2 monografie: „Zespół Dziecka Krzywdzonego. Aspekty medyczne, prawne i psychologiczne” oraz „Dylematy medyczne i prawne. Intensywna terapia bezpieczna dla lekarza i pacjenta”.

DOTACJE Z NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ

W latach 2012-2013 Komisja, zgodnie z uchwałą nr 15/08/V NRL z dnia 19.09.2008 r. w sprawie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej, wystąpiła do ww. Ośrodka z wnioskiem o przyznanie dotacji na organizację doskonalenia zawodowego. Zgodnie z uchwałą NRL dotacja może stanowić do 50% kosztów szkolenia i może obejmować następujące wydatki: honoraria dla wykładowców, promocję szkolenia, materiały szkoleniowe oraz wynajem sali. W roku 2012 uzyskano dotację w wysokości 17.077,65 zł (8 zdarzeń edukacyjnych). W roku 2013 uzyskano dotację w wysokości 20.893,75 zł (11 zdarzeń edukacyjnych).

KURSY KOMPUTEROWE

We wrześniu 2012 r. Komisja zainicjowała cykl kursów komputerowych dla lekarzy w związku z planowanym od 01.08.2014 r. obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (art. 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia – Dz. U. nr 113, poz. 65 ze zm.). Kurs prowadzony był przez firmę szkoleniową IT Joanna Jaremko z Wrocławia, obejmował 3 cykle pięciogodzinne dot. obsługi pakietu MS Office i Internetu, koszt 225 zł. Udział w kursach wzięło 85 lekarzy.

KONSULTANCI WOJEWÓDZCY

Do zadań Komisji należy również wyrażanie opinii w sprawie powołania do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w poszczególnych dziedzinach medycyny. Opinie Komisji przekazywane są do rozpatrzenia przez Dolnośląską Radę Lekarską, najczęściej po wstępnych rozmowach z kandydatami zapraszanymi na posiedzenia.

2012: pozytywnie zaopiniowano 10 kandydatów w następujących dziedzinach: chorób wewnętrznych, dermatologii i wenerologii, balneologii i medycyny fizykalnej, okulistyki, chirurgii plastycznej, otolaryngologii, onkologii i hematologii dziecięcej, nefrologii, radiologii i diagnostyki obrazowej oraz chirurgii dziecięcej; negatywnie zaopiniowano 1 kandydata (w dziedzinie chirurgii stomatologicznej).

2013: pozytywnie zaopiniowano 4 kandydatów w następujących dziedzinach: medycyna rodzinna, psychiatria i dwukrotnie otolaryngologia.

Komisja opracowała projekt stanowiska DRL dotyczącego opinii konsultantów wojewódzkich Dolnego Śląska na temat systemu szkolenia rezydentów.

KURSY SPECJALIZACYJNE I DOSKONALĄCE

Corocznie Dolnośląska Izba Lekarska podpisuje umowę dot. zasad współpracy z Wydziałem Lekarskim Kształcenia Podyplomowego oraz Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego w zakresie realizacji kursów specjalizacyjnych i doskonalących z listy CMKP oraz kursów w ramach kształcenia ustawicznego. Na rok 2013 po raz pierwszy podpisano również umowę z Ośrodkiem Kształcenia Lekarzy Rodzinnych BIOGENES we Wrocławiu.

KOSZTY KOMISJI

 

2012: ogółem wydatkowano 146.000 zł (81%), w tym Delegatury:

  • Wałbrzyska 21.000 zł (105%),
  • Jeleniogórska 10.100 zł (50%),
  • Legnicka 2.100 zł (10%).

2013: ogółem wydatkowano 82.000 zł (45%, stan na koniec września!), w tym Delegatury:

  • Wałbrzyska 7.800 zł (52%),
  • Jeleniogórska 3.800 zł (25%),
  • Legnicka 2.600 zł (17%).

 

PUNKTY EDUKACYJNE

 

W latach 2009-2013 z pierwszego okresu rozliczeniowego rozliczyło się 194 osób, w tym 123 osoby uzyskały ponad 200 punktów edukacyjnych. Z drugiego okresu rozliczeniowego zostało rozliczonych 430 osób, w tym 224 uzyskało ponad 200 punktów edukacyjnych. Dotychczas (od dnia wejścia w życie przepisów dot. kształcenia ustawicznego) ogółem zostało rozliczonych 2.762 lekarzy z pierwszego okresu rozliczeniowego, z czego 2.006 dopełniło obowiązku doskonalenia zawodowego. Z drugiego okresu zostało rozliczonych 441 lekarzy, w tym 226 dopełniło obowiązku doskonalenia zawodowego.

REJESTR PODMIOTÓW SZKOLĄCYCH

W czasie VI kadencji zarejestrowano 31 nowych podmiotów szkolących. Ogólnie w rejestrze Dolnośląskiej Izby Lekarskiej zarejestrowanych jest 96 podmiotów, które organizują zdarzenia edukacyjne w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

Dr n. med. Andrzej Wojnar
przewodniczący Komisji Kształcenia DRL

 

Zaloguj się aby komentować.