logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 66 gości 
Sprawozdanie - Komisja Finansowa Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Komisja Finansowa

Dolnośląska Rada Lekarska, wybrana w 2009 roku, na początku swojej kadencji powołała Komisję Finansową w składzie: przewodniczący – dr n. med. Piotr Knast, członkowie: dr Krystyna Gniatkowska-Gładysz, dr Marek Skoczylas i dr n. med. Andrzej Stawarski. W niezmienionym składzie Komisja pracowała przez cztery lata.

Zgodnie z założeniami statutowymi Komisja Finansowa uczestniczyła w tym czasie we wszystkich działaniach związanych z planami finansowymi oraz inwestycjami prowadzonymi przez Dolnośląską Izbę Lekarską.

W trakcie 4-letniej kadencji Komisja zebrała się 37 razy, na posiedzeniach własnych lub wspólnie z powołanym przez DRL Zespołem ds. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu. To właśnie kwestie dotyczące budowy naszej nowej siedziby całkowicie zdominowały działalność Komisji Finansowej w mijającej kadencji. Komisja Finansowa od początku realizacji inwestycji aktywnie uczestniczyła w podejmowaniu wszystkich decyzji inwestorskich. Budowa szczęśliwie dobiegła końca i od kilku miesięcy pracujemy w nowych pomieszczeniach. Postęp prac budowlanych, towarzyszące temu trudności i sukces, jaki udało się osiągnąć, były już szeroko opisywane na łamach „Medium”.

Wśród ważniejszych zagadnień, którymi również zajmowała się Komisja Finansowa wymienić należy:

  • remont piwnic i ich adaptacja na pomieszczenia biurowe oraz remont schodów i konserwacja dachu w budynku przy al. Matejki 6,
  • budowa własnego węzła cieplnego w budynku przy al. Matejki 6, co znacząco obniżyło koszty funkcjonowania tego obiektu,
  • opiniowanie bieżących wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez DIL (np. wymiana zużytego sprzętu komputerowego, mebli),
  • sprawowanie nadzoru finansowego nad organizowanymi przez Izbę imprezami i sympozjami (np. V Polsko-Niemieckie Sympozjum „Przeszłość zrozumieć – przyszłość kształtować” w 2011 r. w Zamku Książ),
  • przeprowadzenie analizy wydatków i przedstawienie propozycji wprowadzenia oszczędności w funkcjonowaniu biura DIL dotyczących opłat za media oraz oszczędności w zakupach sprzętu i materiałów biurowych,
  • współtworzenie regulaminu stanowisk i wynagrodzeń etatowych pracowników DIL,
  • przeprowadzanie konkursów i wybór świadczeniodawców usług dla potrzeb DIL (np. telekomunikacyjnych, informatycznych, porządkowych),
  • udział w tworzeniu regulaminów dotyczących działalności finansowej DIL (wynajem sal konferencyjnych i klubowych, dofinansowanie stażu specjalizacyjnego oraz przewodów doktorskich i habilitacyjnych),
  • coroczna ocena realizacji budżetu Dolnośląskiej Izby Lekarskiej oraz opiniowanie i pomoc w opracowaniu preliminarza budżetowego na kolejny rok.

Kończąc to krótkie sprawozdanie, obejmujące jedynie najważniejsze punkty naszej działalności, pragnę podziękować dr Krystynie Gniatkowskiej-Gładysz, dr. Markowi Skoczylasowi oraz dr. Andrzejowi Stawarskiemu za współpracę podczas VI kadencji Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.

Dr n. med. Piotr Knast
przewodniczący Komisji Finansowej DRL

 

Zaloguj się aby komentować.