logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 106 gości 
Sprawozdanie - Komisja Historyczna i Kultury Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Komisja Historyczna i Kultury

Komisja Historyczna i Kultury DRL zajmuje się gromadzeniem i publikacją w gazecie DIL „Medium” i innych czasopismach faktów historycznych dotyczących samorządu lekarskiego i jego członków. Bierze udział w upamiętnianiu ważnych zdarzeń, a także zbiera „pamiątki po lekarzach” i eksponaty do „Izby Pamięci” DIL.

W ciągu czterech ostatnich lat organizowano średnio 8 spotkań Komisji rocznie. Komisja Historyczna i Kultury DRL liczyła 17 członków. Pracowali w niej: Teresa Bujko, Urszula Chojnacka, Andrzej Gładysz, śp. Roman Hajzik, Zofia Kaczmarska, Andrzej Kierzek, Wacław Kornaszewski, Jerzy Bogdan Kos, Bogusław Makuch, Gerwazy Świderski, Renata Wąsik, Andrzej Wojnar, Krzysztof Wronecki oraz sympatycy: Irma Kasprzak-Bergman, Paweł Bergman, Piotr Dzięgiel i Jerzy Kołodziej, Tadeusz Kukiz a także Magdalena Mazurak.

Pod auspicjami Komisji i w ramach biblioteki Komisji Historycznej i Kultury DRL ukazał się III i IV tom „Rymowanek” autorstwa śp. prof. Stanisława Iwankiewicza. Ponadto Komisja Historyczna i Kultury DRL dofinansowała wydanie książki pt. „Pogranicza. Medycyna, historia, literatura”, której autorem jest dr Jerzy Bogdan Kos. Z inicjatywy przewodniczącej Komisji Historycznej i Kultury DRL zakupiono w antykwariacie 2 polichromowane statuetki św. Apolonii z XVII i XVIII wieku – patronki lekarzy dentystów wykonane z drewna bukszpanowego i lipowego dla Komisji Stomatologicznej DRL oraz z okazji 65-lecia Polskiej Stomatologii na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich dla wydziału Lekarsko-Stomatologicznego ufundowanego przez Koło Stomatologów DIL UM we Wrocławiu.

Członkowie komisji regularnie biorą udział w spotkaniach Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej oraz Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, którego prezesem jest prof. Krzysztof Wronecki; a także w czwartkowych, comiesięcznych spotkaniach Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego – Sekcji Medycznej, której przewodniczącym jest prof. dr hab. n. med. Tadeusz Bross, a sekretarzem prof. dr hab. n. med. Maria Kotschy. Komisja Historyczna i Kultury DRL od lat współpracuje z Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich. 20 maja 2012 r. współorganizowaliśmy XII Świeradowe Spotkanie Lekarzy Dolnośląskich w Sulistrowiczkach. Poświęcona rok wcześniej (29 maja 2011 r.) granitowa tablica, ufundowana przez prof. dr. hab. n. med. Gerwazego Świderskiego ku czci św. Andrzeja Świerada, została na trwale wkomponowana w piramidę z głazów. Pani dr Krystyna Świderska przepięknie zaaranżowała ją w zieleń, skalniaki, kwiaty i entourage kaplicy Matki Boskiej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach pod Ślężą. Proboszcz parafii w Sulistrowicach ks. Ryszard Staszak zaakceptował życzliwie naszą inicjatywę. Na wniosek Komisji Historycznej i Kultury DRL zlecono wykonanie statuetki „Piramida Asklepiona”, wręczanej zasłużonym lekarzom i lekarzom dentystom, członkom DIL z okazji 90-lecia urodzin. W 2010 roku wręczono je dwóm profesorom: Gerwazemu Świderskiemu i Stanisławowi Iwankiewiczowi. W 2011 roku dr Romanowi Hajzikowi, a w 2012 roku dr Wandzie Dylewskiej-Ratajskiej i prof. Zbigniewowi Domosławskiemu. Ponadto członkowie Komisji uczestniczyli w 2010 roku w obchodach 60-lecia Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz 10-lecia Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego AM we Wrocławiu.

Członkowie Komisji interweniowali, na wniosek prof. Gerwazego Świderskiego, w sprawie cmentarza pedagogów polsko-niemieckiego Gimnazjum Sióstr Urszulanek z 1895 r. przy al. J. Kasprowicza, na którym pochowano również 150 śląskich żołnierzy. Wspólnie z Komisją Współpracy z Zagranicą i ds. Lekarzy Cudzoziemców DRL zorganizowaliśmy wyjazd do Lwowa, gdzie 3 lipca 2011 r. odsłonięto pomnik ku czci pomordowanych profesorów lwowskich na Wzgórzach Wuleckich (Medium, nr 8-9 (253-254) sierpień-wrzesień 2011, s. 4-5).

Podczas grudniowego, mikołajkowego spotkania wszyscy członkowie Komisji otrzymali egzemplarz wspomnień lwowianina prof. dr. hab. Tadeusza Ceypka pt. „Lwów w czasach trudnych”. Książki te dostaliśmy w prezencie od dr. n. med. Jacka Kozakiewicza – prezesa Śląskiej Rady Lekarskiej. Członkowie Komisji uczestniczyli w 2011 roku w obchodach 200-lecia nauczania medycyny na Uniwersytecie Wrocławskim i międzynarodowej konferencji, na której Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska wygłosiła referat pt. „Uniwersytecka stomatologia we Wrocławiu – jej rozwój i ludzie”. W Domu Śląskiego Aptekarza mieszczącym się przy ul. Kurzy Targ 4 wysłuchaliśmy prelekcji kustosza p. mgr. Andrzeja Syroki. Pani redaktor Lena Kaletowa przedstawiła wyreżyserowany przez siebie film pt. „200 lat nauczania medycyny we Wrocławiu”. 31 maja 2012 r. razem z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich zorganizowaliśmy w Oleśnicy obchody 130-lecia urodzin prof. Antoniego Cieszyńskiego (1882-1941), który przyszedł na świat w rodzinie aptekarza w tym mieście.

18 maja 2013 roku dr n. med. Magdalena Mazurak wygłosiła w języku francuskim na Sorbonie w Paryżu referat „Lekarz mimo woli – tłumacz literatury francuskiej i pisarz Tadeusz Boy-Żeleński”, znakomicie przyjęty przez członków Francuskiego Towarzystwa Historii Medycyny. Kilkoro członków Komisji Historycznej DRL towarzyszyło Jej w tej konferencji. 22 maja 2013 dr Tadeusz Kukiz został wyróżniony na Zamku Królewskim w Warszawie nagrodą i godnością Kustosza Pamięci Narodowej („Medium 10/279 październik 2013 str.29). 26 maja 2013 (niedziela) odbyło się XIII „Świeradowe” spotkanie lekarzy dolnośląskich przy źródełku (studni) św. Andrzeja Świerada w Sulistrowiczkach pod Ślężą. Honory gospodarza pełnił dr n. med. Wiesław Prastowski. Inicjatorem i organizatorem wszystkich spotkań jest od 2001 roku prof. Gerwazy Świderski. Po spotkaniu odprawiona została msza św., odbyła się też konferencja naukowa. Członkowie Komisji uczestniczyli również w pracach jury konkursu „Ocalić od zapomnienia” pod przewodnictwem prof. dr. hab. Bohdana Łazarkiewicza. Nadal nie udało się nadać nazwy bezimiennej alejce nad Odrą, która biegnie od mostu Szczytnickiego obok dawnej stołówki Akademii Medycznej do Stadionu AZS. Przed wojną była to aleja prof. Carl Partsch-Weg. Proponujemy dla niej nazwę al. Profesorów Medycyny. W 2013 r. pożegnaliśmy nieodżałowanej pamięci wieloletniego członka naszej Komisji, autora nagrodzonej pracy w konkursie „Ocalić od zapomnienia” śp. dr. Romana Hajzika.

Serdecznie dziękuję Kolegom – członkom Komisji za miłą współpracę, a także p. mgr Agnieszce Jamroziak z Biura DIL za organizację (i nie tylko) naszych spotkań.

Dr hab. n. med. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska
przewodnicząca Komisji Historycznej i Kultury DRL

 

Zaloguj się aby komentować.