logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości 
Sprawozdanie - Komisja ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego

Uchwałą nr 255/2009 z dnia 03.12.2009 r. Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu zatwierdzono skład Komisji ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego. Na przewodniczącego Komisji został wybrany dr n. med. Andrzej Wojnar. Członkowie Komisji to: lek. Jacek Chodorski, lek. Ryszard Kępa, lek. dent. Alicja Marczyk-Felba, lek. dent. Barbara Polek, lek. Dorota Radziszewska.

W okresie od 01.01.2010 do 30.09.2013 Komisja ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego zaopiniowała:

 • 1419 wniosków w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty;
 • 1015 wniosków w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty po stażu podyplomowym;
 • 36 wniosków w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty cudzoziemcom;
 • 42 wnioski w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty cudzoziemcom;
 • 29 wniosków w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, po uzyskaniu obywatelstwa polskiego;
 • 20 wniosków w sprawie wpisania na listę członków DIL, wpisu do rejestru i wydania nowego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, w związku z podjęciem wykonywania zawodu na obszarze RP – przeniesienie z ewidencji lekarzy;
 • 196 wniosków lekarzy, lekarzy dentystów sprawie wpisania na listę członków DIL i wpisu do rejestru, w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej;
 • 24 wnioski w sprawie stwierdzenia odbycia przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty;
 • 82 wnioski o wydanie duplikatu prawa wykonywania zawodu lekarz, lekarza dentysty;
 • 32 wnioski o skierowanie na przeszkolenie lekarza, lekarza dentysty w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu dłuższą niż 5 lat;
 • 7 wniosków w sprawie uznania formalnych kwalifikacji i przyznanie prawa wykonywania zawodu dla lekarza, lekarza dentysty obywatela państwa członkowskiego UE.

Ogółem zaopiniowano 2902 wnioski.

W wymienionym okresie na staż podyplomowy skierowano 1448 stażystów, w tym 1099 lekarzy i 349 lekarzy dentystów. 544 lekarzy i lekarzy dentystów, członków DIL, złożyło podania o zaświadczenia niezbędne przy ubieganiu się o pracę w państwach Unii Europejskiej. Ogółem wydano 1069 zaświadczeń dla lekarzy i lekarzy dentystów takich jak: zaświadczenie o posiadaniu formalnych kwalifikacji; zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania zawodu; zaświadczenie o postawie etycznej; zaświadczenie o okresie zatrudnienia; zaświadczenie dla lekarzy, którzy ukończyli studia poza obszarem Unii Europejskiej; zaświadczenie o równorzędności tytułu lekarza stomatologa z tytułem lekarza dentysty; zaświadczenia o równorzędności specjalizacji.

Dr n. med. Andrzej Wojnar
przewodniczący Komisji ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego DRL

 

Zaloguj się aby komentować.