logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 
Sprawozdanie - Komisja Legislacyjna Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Komisja Legislacyjna

W okresie od 3.12.2009 r. do 21.10.2010 r. funkcję przewodniczącej pełniła dr Halina Nawrocka. Z Jej incjatywy X Krajowy Zjazd Lekarzy 30 stycznia 2010 r. podjął apel skierowany do władz państwowych o utrzymanie istniejącego stanu prawnego w zakresie zasad powoływania oraz wymaganych kwalifikacji niezbędnych do pełnienia funkcji ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem.

W okresie sprawozdawczym nasza działalność miała dwie prędkości. Do kwietnia 2012 roku, działalność była w zasadzie zawieszona. W obecnym składzie Komisja rozpoczęła pracę w kwietniu 2012 roku. Obecnie Komisja liczy 5 członków, z których na spotkaniach zawsze są obecni dr Halina Nawrocka, dr Wanda Poradowska-Jeszke, mgr Monika Huber-Lisowska – radca prawny DIL oraz Leszek Pałka, pełniący funkcję przewodniczącego Komisji.

Posiedzenia odbywały się mniej więcej co 2 tygodnie z przerwą wakacyjną. Ta nadzwyczajna częstotliwość spotkań, w stosunku do innych Komisji Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, wymuszona była ilością napływających projektów nowych lub nowelizowanych aktów prawnych, a także zakreślonymi, bardzo krótkimi terminami na wyrażenie opinii przez środowisko lekarskie.

Dużym osiągnięciem Komisji, w stosunku do lat poprzednich, było wcześniejsze dostarczanie projektów aktów prawnych pocztą elektroniczną, do domu każdego z członków Komisji. To znacznie zmniejszyło czas i koszty pracy sekretariatu biura DIL oraz wydatki i zasady procedowania samej Komisji.

W okresie sprawozdawczym Komisja Legislacyjna opiniowała i przygotowała poprawki do ponad 200 projektów aktów prawnych przedstawionych do konsultacji społecznych przez Sejm RP, Rząd, Narodowy Fundusz Zdrowia, Naczelną Radę Lekarską, a  także Unię Europejską. Jednym z najważniejszych opiniowanych aktów prawnych był senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich, który miał na celu wprowadzenie apelacji od orzeczeń sądów dyscyplinarnych II instancji, czyli zwyczajnego środka odwoławczego, w miejsce dotychczasowego nadzwyczajnego środka zaskarżenia tj. kasacji do Sądu Najwyższego. Postulowana w projekcie zmiana podważała zasadę samorządności przez faktyczne ograniczenie mocy prawnej orzeczeń sądów lekarskich II instancji, z czym samorząd się nie zgadzał. W tej kwestii bardzo aktywne działania, zwieńczone sukcesem, podjęła dr Halina Nawrocka, która dzielnie walczyła o nasze postulaty zarówno w Naczelnej Izbie Lekarskiej, jak i w czasie posiedzeń Sejmowej Komisji Zdrowia, przekonując posłów do przyjęcia rozwiązania proponowanego przez środowisko lekarskie. Osiągnęliśmy SUKCES i w ustawie o izbach lekarskich pozostawiono dotychczasowe rozwiązanie.

Wielokrotnie opiniowaliśmy i występowaliśmy z postulatami zmiany przepisów regulujących zasady wypisywania recept lekarskich, uważając obowiązujące w tym zakresie akty prawne za niezgodne z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz Kodeksem etyki lekarskiej. Naszym zdaniem obowiązujące w tej materii przepisy służą tylko dwóm celom, nieuzasadnionemu wzrostowi kosztów zakupu leków, przerzuconemu na pacjenta oraz próbie znalezienia sposobu karania lekarzy karami pieniężnymi. Jednak, jak wiemy z prawomocnych wyroków sądów powszechnych, karanie lekarzy przez NFZ najczęściej jest nieuzasadnione.

Opiniowaliśmy kontrowersyjną propozycję Rządu dotyczącą decentralizacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Ta „nowość” stawia czytającym włosy na głowie. To kolejna, w ocenie Komisji prowokacja przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia, mająca na celu odwrócenie uwagi publicznej od złego systemu zarządzania i finansowania ochrony zdrowia, od utrapień pacjentów i lekarzy, których rządzący nie umieją lub co gorsza nie chcą zmienić. Jednak póki co, przedłożona propozycja zawisła, gdzieś na gwoździu ministerialnych korytarzy.

Niestety zaangażowanie członków Komisji, wysiłek wkładany w czytanie i analizę projektów aktów prawnych, zakończony wyrażaniem opinii popartej rzetelną oceną Zespołu radców prawnych DIL często nie przynosi oczekiwanego rezultatu. Nasze uwagi i postulaty nie zawsze są uwzględniane przez Naczelną Izbę Lekarską oraz wybrańców obradujących przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Mam nadzieję, że każdy z lekarzy weźmie to pod uwagę w nadchodzących wyborach. To smutna konstatacja, ale my mamy odczucie dobrze spełnionego obowiązku, że przeczytaliśmy i wyraziliśmy zdanie naszego środowiska.

Stale zabiegamy o ściślejszy kontakt i współpracę z Dolnośląską Izbą Aptekarską, konsultantami wojewódzkimi czy sanepidem, czasem udaje się nam uzgodnić wspólne stanowisko, czasem zasięgamy tylko opinii.

Nadal podejmujemy działania zmierzające do prawnego uregulowania zasad odpłatności dla lekarzy za wypisywanie druków ZLA, za które to czynności ZUS nie chce płacić, choć zgodnie z prawami człowieka powinien. To samo dotyczy kwestii wynagrodzeń dla opiekunów lekarzy stażystów, kierowników specjalizacji oraz opiekunów praktyk wakacyjnych studentów.

Apelowaliśmy i nadal podtrzymujemy naszą prośbę, o zgłaszanie się do pracy w Komisji Legislacyjnej DRL wszystkich zainteresowanych legislacją lekarzy, członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, a ponadto prosimy o nadsyłanie nam swoich uwag, związanych ze złym funkcjonowaniem systemu prawnego.

Lek. Leszek Pałka
przewodniczący Komisji Legislacyjnej DRL

 

Zaloguj się aby komentować.