logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 
Sprawozdanie - Komisja Bioetyczna Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Komisja Bioetyczna

Komisja Bioetyczna przy Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej w okresie od grudnia 2009 do października 2013 odbyła 44 posiedzenia.

W okresie sprawozdawczym Komisja Bioetyczna wydała pozytywnie 1677 uchwał, w tym:

 • 84 uchwały dotyczące nowych projektów badań klinicznych,
 • 331 uchwał dotyczących poprawek do prowadzonych projektów badań klinicznych,
 • 825 uchwał – opinie akceptujące możliwość prowadzenia badania klinicznego w ośrodkach badawczych na terenie jurysdykcji Komisji Bioetycznej przy DIL zgłoszonych przez inne Komisje Bioetyczne,
 • 400 uchwał – opinie akceptujące możliwość prowadzenia badania klinicznego w ośrodkach badawczych zgłoszonych przez wnioskodawcę przy rozpoczynających się nowych projektach badań,
 • 12 uchwał dotyczących badań nieinterwencyjnych,
 • 9 uchwał dotyczących projektu badawczego,
 • 12 uchwał dotyczących przewodu doktorskiego,
 • 1 uchwałę dotyczącą badania obserwacyjnego,
 • 2 uchwały dotyczące kuracji niestandardowej,
 • 1 uchwałę dotyczącą diagnostyki niestandardowej.

Komisja Bioetyczna dokonywała regularnej analizy dokumentacji wszystkich eksperymentów medycznych kierowanych do Komisji, wraz z raportami o niespodziewanych ciężkich zdarzeniach niepożądanych u pacjentów biorących udział w badaniu. Komisja zaopiniowała negatywnie 3 ośrodki zgłoszone do prowadzenia badania klinicznego. Opracowano regulamin działania Komisji Bioetycznej. Komisja Bioetyczna zaopiniowała negatywnie 3 wnioski dotyczące nowych projektów badań klinicznych. Wszystkie te wnioski, w wyniku odwołania przez sponsora, zostały przesłane do Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministerstwie Zdrowia. W dwóch przypadkach Odwoławcza Komisja Bioetyczna utrzymała naszą decyzję, w jednym decyzja naszej Komisji została uchylona pod warunkiem spełnienia dodatkowych zaleceń.

W trakcie VI kadencji Komisja Bioetyczna uzyskała, poprzez swoją działalność, znaczne przychody, które stanowiły wsparcie finansowe dla Izby. Członkowie Komisji Bioetycznej, dzięki bezpośredniej transmisji na Medycznej Platformie Edukacyjnej (www.medycyna.org.pl), mieli możliwość uczestniczenia w Konferencji pt. „Polskie Komisje Bioetyczne na tle europejskiego systemu oceny badań klinicznych” organizowanej przez Odwoławczą Komisję Bioetyczną i Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia. Konferencja odbyła się 19 listopada 2010 roku.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Bioetycznej wzięli udział w Konferencji Komisji Bioetycznych organizowanej przez Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie, która odbyła się 24 listopada 2012 roku. Podjęto wówczas dyskusję nad:

 • planowaną przez Parlament Europejski nowelizacją przepisów dotyczących badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi,
 • odpowiedzialnością prawną członków Komisji Bioetycznych w związku z oceną projektów badań naukowych na ludziach,
 • próbą zharmonizowania współpracy Komisji Bioetycznych w Polsce, głównie zasad dotyczących opłat za opiniowanie rejonowych ośrodków i badaczy w wieloośrodkowych badaniach klinicznych.

14 września 2013 roku odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli Komisji Bioetycznych, którego celem było powołanie Stowarzyszenia Komisji Bioetycznych w Polsce wynikające z potrzeby zacieśnienia współpracy pomiędzy Komisjami, ustalania wspólnych stanowisk oraz planowania dalszych działań na rzecz podnoszenia jakości wspólnej pracy i coraz lepszej ochrony interesów i praw osób uczestniczących w realizacji badań naukowych.

Poza tym bardzo istotną sprawą jest posiadanie przez Komisje Bioetyczne oficjalnego reprezentanta w środowisku międzynarodowym a przede wszystkim na arenie Unii Europejskiej, gdzie od wielu lat działa Europejska Sieć Komisji Bioetycznych (EURECNET). Do tego międzynarodowego stowarzyszenia może należeć jeden przedstawiciel z każdego kraju. Podczas posiedzenia zapoznano się z projektem statutu Stowarzyszenia, przeprowadzono dyskusję nad projektem statutu (z cenną pomocą przybyłych prawników reprezentujących Komisje Bioetyczne), podjęto uchwałę o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia KB w Polsce, wybrano Komitet Założycielski, podjęto również uchwałę o powołaniu Komitetu Założycielskiego i upoważniono go do czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia. Z ramienia naszej Komisji w spotkaniu udział wzięła mgr Aneta Walulik.

Kadencja Komisji Bioetycznej przy DIL nie pokrywa się z kadencją władz samorządu, trwa 3 lata. Z tego też powodu w przedstawionych wynikach okresu sprawozdawczego miały swój udział dwa zespoły Komisji – z kadencji poprzedniej w okresie 2008-2011 i obecnej na lata 2011-2014.

Dr n. med. Lech Żynda
przewodniczący Komisji Bioetycznej przy DIL

 

Zaloguj się aby komentować.