logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 
Sprawozdanie - Komisja Specjalna Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Komisja Specjalna
powołana dla oceny zdolności lekarza do wykonywania zawodu w 2012 roku

Komisja Specjalna Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.11.2011 r. w sprawie trybu powoływania i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych i jest powołana dla oceny zdolności do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty.

Przewodniczącą Komisji Specjalnej została lek. Krystyna Kochman powołana uchwałą nr 253/2009 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 03.12.2009 r. W roku 2012 dokonano zmiany przewodniczącego, którym został lek. Jacek Chodorski powołany uchwałą Dolnośląskiej Rady Lekarskiej nr 273/2012 z dnia 15.03.2012 r. Każdorazowo – w zależności od charakteru rozpatrywanej sprawy – wybierani są członkowie Komisji. Komisja zbiera dokumentację, przeprowadza wywiady środowiskowe, bada lekarza skierowanego do Komisji oraz wypracowuje orzeczenie będące podstawą uchwał Dolnośląskiej Rady Lekarskiej dotyczących możliwości wykonywania zawodu.

W okresie od 01.01.2010 r. do 30.09.2013 r. członkami Komisji byli następujący lekarze: lek. Józefa Janowska, dr n. med. Mirosława Kasiak, prof. dr hab. Tomasz Konopka, lek. Anna Krupa, dr n. med. Stefan Malcewicz, lek. dent. Alicja Marczyk-Felba, prof. dr hab. n. med. Jan Wnukiewicz, dr n. med. Lech Żynda. W okresie od 01.01.2010 r. do 30.09.2013 r. Komisja rozpatrywała sprawy 6 lekarzy i 2 lekarzy dentystów.

Komisja Specjalna złożyła do Dolnośląskiej Rady Lekarskiej następujące wnioski:

  • o zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza,
  • o umorzenie postępowania,
  • o przeszkolenie,
  • o ograniczenie prawa wykonywania zawodu,
  • o powołanie komisji w celu oceny stanu zdrowia.

Lek. Jacek Chodorski
przewodniczący Komisji Specjalnej DRL

 

Zaloguj się aby komentować.