logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 
Listopad 2013
Na cito Drukuj

7 STRATEGICZNYCH CELÓW DZIAŁANIA NASZEJ IZBY

23.11.2013

wybieramy władze VII kadencji

Październik i listopad 2013 r. nie są w moim odczuciu, jak co roku, zwykłymi, jesiennymi miesiącami. Powodów jest co najmniej trzy. Decydują o tym wydarzenia z 16 października, 19 października i 23 listopada. Pierwsza data to dzień 90. urodzin księdza kardynała Henryka Gulbinowicza. Kardynał to postać charyzmatyczna, osoba o niekwestionowanym autorytecie i wybitnych zasługach, w tym dla naszej korporacji. Przypomnę, że to Jego Eminencja poświęcił nasz izbowy sztandar 10 marca 2010 r. w kościele św. Franciszka z Asyżu. Kardynał zawsze o nas pamięta, co roku przesyła do Izby życzenia świąteczne. Z wielką satysfakcją i radością przekazałem dostojnemu Jubilatowi, w imieniu niemal 15 tys. dolnośląskich lekarzy, życzenia zdrowia i pomyślności. Podziękowałem jednocześnie za modlitwę w intencji lekarzy i naszych pacjentów. Plurimos annos księże Kardynale!

 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ VI KADENCJI „Ex fructibus eorum cognoscetis eos” Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ VI KADENCJI
„Ex fructibus eorum cognoscetis eos”

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Zjazd wyborczy jest właściwym momentem, aby przedstawić efekty działań Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, której pracami kieruję z Waszej woli. Od dłuższego czasu zastanawiałem się, jaka forma sprawozdania będzie najlepsza. Pisanie o wydarzeniach obejmujących okres 4 lat nie jest łatwe, bo to przedział czasu długi, w którym bardzo wiele się działo. Aby uchronić czytelników przed postępującym w trakcie lektury znużeniem, wybrałem formę syntetycznego kalendarium – swoistego kalejdoskopu najważniejszych wydarzeń lat 2009-2013.

Gwoli wprowadzenia – małe przypomnienie sprzed 4 lat. Hasło mojego wystąpienia na zjeździe wyborczym w listopadzie 2009 r. brzmiało: „Spróbujmy razem zbudować więcej”. Obdarzyliście mnie zaufaniem, wybierając na szefa naszej dolnośląskiej korporacji lekarskiej. O przywództwo rywalizowałem z zacnymi kandydatami – dr. Jackiem Chodorskim i dr. Pawłem Wróblewskim. Radość wynikającą z sukcesu wyborczego przyćmił komentarz, który przeczytałem w internetowym wydaniu „Gazety Wyborczej”. Był on zamieszczony pod artykułem „Lekarze wybrali na szefa specjalistę od ratownictwa”. Internauta o nicku KKlement napisał, cytuję: „Izba lekarska to paskudny relikt średniowiecza. Nic innego niż cech. Pobiera haracz w wysokości 480 zł rocznie. Za co, co miesiąc wydają badziewiastą gazetkę, która nierozpakowana trafia do kosza, bo nie jestem fanem relacji ze zjazdów lekarzy emerytów z Pierdzielaw, odwiecznego bicia piany na temat niskich kontraktów z NFZ czy sprawozdań z cechowych imprez, na które wydawane są moje pieniądze”. Tyle internauta… W jednym z pierwszych moich felietonów „Na cito” poprosiłem owego internautę, by dał mi trochę czasu, abym mógł wraz z moją Radą powalczyć o zmianę tej, w moje ocenie niesprawiedliwej, opinii.

 

 
Sprawozdanie - Delegatura Wrocławska Drukuj
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Delegatura Wrocławska

W latach 2009-2011 wiceprezesem ds. Delegatury Wrocławskiej była dr Krystyna Kochman, w latach 2012-2013 obowiązki te przejął dr n med. Jakub Trnka.

Spotkania odbywały się nieregularnie, co wynikało z uzgodnień, jakie poczyniono z delegatami. Organizowano je z chwilą pojawienia się problemów dotyczących samorządu lekarskiego. Na spotkaniach przedstawiane i omawiane były uchwały podjęte w danym okresie przez Dolnośląską Radę Lekarską oraz niektóre uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej.

W okresie sprawozdawczym organizowano spotkania przewodniczących kół DIL i delegatów funkcjonujących w ramach Delegatury Wrocławskiej. Uczestniczyło w nich około 30-50 delegatów. Program spotkań uzależniony był od aktualnych problemów środowiska lekarskiego Dolnego Śląska.

 
Sprawozdanie - Delegatura Jeleniogórska Drukuj
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Delegatura Jeleniogórska

Na terenie działania delegatury, która obejmuje 1314 lekarzy i 313 lekarzy dentystów, pracuje 19 delegatów wybranych na zjeździe w roku 2009. Ponadto działa 7 kół lekarzy, w tym jedno Koło Lekarzy Dentystów. Delegatura podzielona jest na 17 rejonów wyborczych.

 
Sprawozdanie - Delegatura Wałbrzyska Drukuj
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Delegatura Wałbrzyska

To była bardzo trudna kadencja dla działaczy i lekarzy z terenu wałbrzyskiego. Coraz bardziej doskwiera nam niedobór lekarzy, zarówno w pracy, jak w działalności samorządowej. Wielu naszych kolegów zmarło, wielu wyjechało. Coraz bardziej widoczna staje się „luka pokoleniowa”.

 
Sprawozdanie przewodniczącego Zespołu d s. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy nieruchomości prz y ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Sprawozdanie przewodniczącego Zespołu d s. rozbudowy, nadbudowy
i przebudowy nieruchomości prz y ul. Kazimierza Wielkiego 45
we Wrocławiu

Zespół kierujący procesem inwestycyjnym, związanym z rozbudową i remontem nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 45, powołany został 3 grudnia 2009 r. uchwałą Dolnośląskiej Rady Lekarskiej nr 250/2009 i po kilku technicznych zmianach, usankcjonowanych kolejnymi uchwałami Rady, ostatecznie ukształtował się jako Zespół ds. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu w składzie: koordynator – Paweł Wróblewski, członkowie: Jacek Chodorski, Bożena Kaniak, Piotr Knast, Stefan Malcewicz, Alicja Marczyk-Felba, Małgorzata Nakraszewicz, Małgorzata Niemiec, Wiesław Prastowski, Andrzej Wojnar i mgr Maria Danuta Jarosz.

 
Sprawozdanie - Komisja Stomatologiczna Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Komisja Stomatologiczna

W trakcie 4-letniej kadencji Komisja obradowała zwykle siedem razy w ciągu roku, a średnia frekwencja na spotkaniach wynosiła 30 osób. Na wszystkich posiedzeniach poruszano sprawy wynikające z naszej bieżącej działalności oraz będące skutkiem uchwał przyjętych przez Komisję Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej.

 
Sprawozdanie - Delegatura Legnicka – stomatolodzy Drukuj
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Delegatura Legnicka – stomatolodzy

Kolejna 4-letnia kadencja dobiega końca. Przez ten czas działaliśmy dość aktywnie, jak zwykle. Czasem było miło, czasem smutno.

 
Sprawozdanie - Komisja Kształcenia Drukuj
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Komisja Kształcenia

W okresie 21.11.2009-31.09.2013 Komisji przewodniczyły dwie osoby: do 15.03.2012 r. dr Krystyna Kochman, a zgodnie z uchwałą nr 274/2012 DRL z dnia 15.03.2012 r. dr Andrzej Wojnar, pełniący jednocześnie funkcję wiceprezesa DRL ds. organizacyjnych i kształcenia. W okresie do 15.03.2012 r. odbyło się 10 posiedzeń Komisji, a w okresie po 15.03.2012 r. 7 posiedzeń.

 
Sprawozdanie - Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów Drukuj
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów

W okresie sprawozdawczym (21.11.2009-31.09.2013) Komisji przewodniczyła lek. Bożena Kaniak. W pracach Komisji, odbywających się raz w miesiącu (z wyjątkiem lipca i sierpnia), brało udział średnio 8 lekarzy sumiennie wywiązujących się z powierzonych zadań.

 
Sprawozdanie - Komisja Finansowa Drukuj
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Komisja Finansowa

Dolnośląska Rada Lekarska, wybrana w 2009 roku, na początku swojej kadencji powołała Komisję Finansową w składzie: przewodniczący – dr n. med. Piotr Knast, członkowie: dr Krystyna Gniatkowska-Gładysz, dr Marek Skoczylas i dr n. med. Andrzej Stawarski. W niezmienionym składzie Komisja pracowała przez cztery lata.

 
Sprawozdanie - Komisja Etyki Drukuj
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Komisja Etyki

Komisja Etyki Dolnośląskiej Rady Lekarskiej została powołana uchwałą nr 132/2010 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. Przewodniczący Komisji – dr n. med. Jakub Trnka, zastępcy przewodniczącego – prof. dr hab. Michał Jeleń, prof. dr hab. Krzysztof Wronecki, sekretarz – lek. Małgorzata Niemiec, członkowie – dr n. med. Marta Pilak, dr n. med. Ryszard Rzeszutko, dr n. med. Franciszek Zawiślak, lek. dent. Krystyna Berdzik, lek. Elżbieta Szwarc, lek. Rafał Ślusarz.

 
Sprawozdanie - Komisja Historyczna i Kultury Drukuj
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Komisja Historyczna i Kultury

Komisja Historyczna i Kultury DRL zajmuje się gromadzeniem i publikacją w gazecie DIL „Medium” i innych czasopismach faktów historycznych dotyczących samorządu lekarskiego i jego członków. Bierze udział w upamiętnianiu ważnych zdarzeń, a także zbiera „pamiątki po lekarzach” i eksponaty do „Izby Pamięci” DIL.

 
Sprawozdanie - Komisja ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego Drukuj
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego

Uchwałą nr 255/2009 z dnia 03.12.2009 r. Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu zatwierdzono skład Komisji ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego. Na przewodniczącego Komisji został wybrany dr n. med. Andrzej Wojnar. Członkowie Komisji to: lek. Jacek Chodorski, lek. Ryszard Kępa, lek. dent. Alicja Marczyk-Felba, lek. dent. Barbara Polek, lek. Dorota Radziszewska.

 
Sprawozdanie - Komisja Współpracy z Zagranicą i ds. Lekarzy Cudzoziemców Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Komisja Współpracy z Zagranicą i ds. Lekarzy Cudzoziemców

W VI kadencji w pracach Komisji uczestniczyło 11 lekarzy. W tym czasie odbyło się 20 posiedzeń z frekwencją ok. 70%. Komisja działała w nowej strukturze organizacyjnej, która obejmowała również zagadnienia lekarzy cudzoziemców pracujących na terenie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej (ok. 50 lekarzy czynnych zawodowo). W trakcie działalności Komisji odbyły się 4 spotkania integracyjne lekarzy cudzoziemców, co zaowocowało utworzeniem Koła Lekarzy Cudzoziemców DRL 29 września 2012 r. Na przewodniczącego Koła wybrano członka Komisji. Został nim dr Subedi Bodha Raj. Do najważniejszych zadań Komisji VI kadencji należy zaliczyć:

 
Sprawozdanie - Komisja Legislacyjna Drukuj
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Komisja Legislacyjna

W okresie od 3.12.2009 r. do 21.10.2010 r. funkcję przewodniczącej pełniła dr Halina Nawrocka. Z Jej incjatywy X Krajowy Zjazd Lekarzy 30 stycznia 2010 r. podjął apel skierowany do władz państwowych o utrzymanie istniejącego stanu prawnego w zakresie zasad powoływania oraz wymaganych kwalifikacji niezbędnych do pełnienia funkcji ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem.

 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3