Nasi stomatolodzy - Technik dentystyczny nie może zastąpić dentysty Drukuj
Ocena użytkowników: / 14
SłabyŚwietny 

Technik dentystyczny nie może zastąpić dentysty
O interpelacji poselskiej Z. Girzyńskiego słów kilka

Koleżanki i Koledzy!
Ostatnimi czasy środowisko lekarzy stomatologów zbulwersowała interpelacja posła Zbigniewa Girzyńskiego (nr 8245) skierowana do ministra sprawiedliwości i ministra zdrowia ws. zezwolenia technikom dentystycznym na samodzielne wykonywanie ruchomych protez dentystycznych, bez pośrednictwa lekarza dentysty. Pełną treść tej interpelacji znajdziecie Państwo na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/i08245/$File/i08245.pdf Chciałabym omówić zawarte w niej treści, które budzą nasz zdecydowany sprzeciw.

 

 

Pan poseł uważa, że „lekarz dentysta w zakresie wykonywania ruchomych protez dentystycznych jest głównie pośrednikiem, jego praca skupia się przede wszystkim na pobraniu wycisków, ustaleniu zwarcia, przymiarce woskowej protezy i oddaniu już gotowej pracy. Są to etapy, które jest w stanie całkowicie samodzielnie wykonać każdy technik dentystyczny pracujący w zawodzie przynajmniej rok czasu”. Utrzymuje również, iż „większość lekarzy dentystów, szacuje się ich na ok. 80 proc., mimo swojego medycznego wykształcenia, programu nauczania i pracy w gabinecie nie powinno wykonywać protez bez specjalizacji pierwszego czy drugiego stopnia z protetyki stomatologicznej. Zdarzają się jednak sytuacje, że nawet ci ze specjalizacją nie potrafią posługiwać się łukiem twarzowym, profesjonalnie pobrać wycisków czy ustalać zwarcia. Natomiast technicy dentystyczni są tego uczeni przez cały okres nauki, która trwa od 2,5 roku w szkołach policealnych do 3 lat na wyższych uczelniach medycznych, oraz dokształcają się w tym zakresie, lekarze dentyści również, na profesjonalnych kursach dentystycznych, notabene prowadzonych w większości przez techników dentystycznych. Poseł Girzyński stwierdza również, że za wdrożeniem takiego rozwiązania przemawiają kwestie finansowe (tańsza usługa, ponieważ pomija się wynagrodzenie dla lekarza dentysty, szczególnie przy pracach gwarantowanych przez NFZ, które jest bardzo nieuczciwe i godzi w techników dentystycznych oraz zmniejszenie okresu oczekiwania na protezę dentystyczną przez ubezpieczonych).

Samorząd lekarski nie pozostał obojętny na treści zawarte w tej interpelacji i dlatego wiceprezes NRL i przewodnicząca Komisji Stomatologicznej NRL dr Anna Lella skierowała pisma do obydwu ministrów, w których wskazała na parę istotnych faktów, a mianowicie:

  • świadczenia zdrowotne nie mogą być traktowane jako zwykły przedmiot na rynku usług, a kwestia uprawnień do ich wykonywania nie może być rozpatrywana przez pryzmat oszczędności ekonomicznej,
  • stomatologia jest kompleksowym działem medycyny, a do udzielania świadczeń zdrowotnych z tego zakresu konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji,
  • wykonywane przez techników dentystycznych wyroby nie stanowią wytworu artystycznego czy towaru konsumpcyjnego produkowanego na życzenie pacjenta, lecz są elementem ściśle zaplanowanego leczenia stomatologicznego,
  • nieporozumieniem jest bagatelizowanie udziału lekarza dentysty na etapie pobierania wycisków, ustalania zwarcia, przymiarki woskowej protezy i oddania gotowej pracy, wszystkie wyżej wymienione czynności są ściśle związane z procesem leczniczym.

Oprócz argumentów o charakterze medycznym pismo (dr Lelli) odnosi się także do obowiązujących przepisów prawnych (m.in. ustawy o wyrobach medycznych, która wdraża postanowienia dyrektywy unijnej), z których wynika, że technik dentystyczny nie może samodzielnie decydować o wykonaniu wyrobu potrzebnego w leczeniu protetycznym.

Dr Anna Lella zwróciła się również do prof. Stanisława Majewskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie protetyki stomatologicznej z prośbą o poparcie stanowiska i argumentacji samorządu. 28 września 2012 r. na posiedzeniu Komisji Stomatologicznej NRL zaprezentowane zostało stanowisko Europejskiej Organizacji Regionalnej, Światowej Federacji Dentystycznej, (przyjęte 30 sierpnia br.) sprzeciwiające się przyznawaniu technikom dentystycznym prawa do prowadzenia niezależnej praktyki zawodowej obejmującej bezpośrednie udzielanie opieki pacjentom bez nadzoru ze strony lekarza. Stanowisko to jest potwierdzeniem, że lekarze stomatolodzy w całej Europie są przeciwni poszerzaniu uprawnień techników i popierają to odpowiednimi argumentami. Dr Anna Lella podkreśliła, że nie jest to kwestia stricte ekonomiczna, lecz bezpośrednio wiąże się z jakością i właściwym przebiegiem leczenia, czyli bezpieczeństwem pacjenta. Na stronie Naczelnej Rady Lekarskiej znajdziecie Państwo pełną treść listów wystosowanych przez dr Annę Lellę. W następnym „Medium” postaram się przywołać akty prawne regulujące zasady wykonywania zawodu technika dentystycznego w Polsce.

Alicja Felba