logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 
Wydarzyło się – II Międzynarodowa Konferencja Okulistyczna Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

„Okulistyka-kontrowersje”
20-22 września 2012 r., Karpacz

Za nami Konferencja „Okulistyka – kontrowersje”, która, pomimo że odbyła się dopiero po raz drugi, już stała się tradycją i na stałe zagościła w umysłach oraz sercach uczestników. Tym razem spotkanie, na które przyjechało ponad 1500 osób, zorganizowane zostało w dniach 20-22 września w górskiej stolicy Dolnego Śląska, Karpaczu.

W czwartek, pierwszego dnia konferencji odbywały się cieszące się dużym zainteresowaniem kursy. Wielu uczestników zgromadził pierwszy z nich, prowadzony przez dr Iwonę Helemejko z Kliniki Okulistycznej z Wrocławia, podczas którego omawiana była kanaloplastyka, czyli nowa metoda leczenia jaskry otwartego kąta. Jak zawsze, aktualny okazał się temat dotyczący współczesnych metod leczenia retinopatii wcześniaczej, a dr Agnieszka Kowal–Lange z wrocławskiego Szpitala Specjalistycznego umiała swoją wiedzę przekazać w sposób zajmujący i praktyczny. Z aprobatą spotkały się także pozostałe kursy: „Postępowanie w dużych naczyniakach powiek u dzieci” (dr Renata Bieniek z Wrocławia), „Autofluorescencja – nowa metoda diagnostyczna w schorzeniach siatkówki (dr Anna Błońska z Nowego Jorku) oraz „Nowe możliwości zastosowania laserów w okulistyce – laser femtosekundowy” opracowany przez dr. Dariusza Dobrowolskiego. Ostatni kurs dotyczył najnowszych osiągnięć kontaktologii, a to interesujące wiele osób zagadnienie omawiała dr Anna Ambroziak z Warszawy.

Konferencję zainaugurowała prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło – kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki UM we Wrocławiu. (Zdjęcia z archiwum autorki)Konferencję otworzyła oficjalnie przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, a jednocześnie kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Marta Misiuk- Hojło, która powitała wszystkich uczestników oraz podziękowała za patronat honorowy rektorowi wrocławskiego UM prof. Markowi Ziętkowi, a za gościnność burmistrzowi miasta Karpacza. Po części oficjalnej nastąpiła oczekiwana część artystyczna, bowiem wystąpili znani z programu „Taniec z gwiazdami” Anna Głogowska oraz Jan Kliment. Zaproszeni goście szybko nawiązali kontakt z publicznością, która z zachwytem oglądała nie tylko ich popisy, ale także pokazy młodych, towarzyszących im tancerzy.

Następnego dnia od rana rozpoczęły się prezentacje. Sesję I poprowadziły dr Anna Błońska z Nowego Jorku oraz prof. Marta Misiuk-Hojło, które przedstawiły odmienne poglądy na temat komórek macierzystych. Początkowo większość okulistów była przekonana, że komórki macierzyste znajdą wkrótce zastosowanie w terapii okulistycznej, ale po wykładzie pani profesor spore grono zmieniło zdanie. To się nazywa siła perswazji! Wykład drugi dotyczył małoinwazyjnej chirurgii jaskry. Pan prof. Zagórski nie zdołał przekonać uczestników do wyższości zabiegów operacyjnych nad farmakoterapią, pomimo delikatnej sugestii moderatora, pani prof. Wandy Romaniuk o celowości leczenia chirurgicznego. Sesję I zakończyła debata pomiędzy dr. hab. Jackiem Szaflikiem, a dr. Zbigniewem Dydą, z którego, po ożywionej dyskusji, wyszedł zwycięsko ten ostatni, udowadniając, że chirurgia przy pomocy lasera femtosekundowego nie będzie wkrótce światowym standardem. Magiczne słowo – wkrótce…

W pierwszym wystąpieniu sesji II skonfrontowali swoje poglądy prof. Wagih Aclimandos i prof. Marek Prost. Obaj przedstawili dane z piśmiennictwa, posiłkowali się przy tym własnym doświadczeniem na temat celowości wszczepiania soczewek wewnątrzgałkowych u dzieci z zaćmą w pierwszym roku życia. Zwyciężył pogląd prof. Aclimandosa, pomimo argumentów profesora Prosta, który wskazywał na ryzyko związane z implantacją soczewek (te są produkowane z myślą o osobach dorosłych). Następna polemika tej sesji była następstwem pytania: „Czy przeszczep warstwowy rogówki jest skuteczniejszą metodą operacyjną niż przeszczep drążący?”. Przeciwstawne poglądy reprezentowali w tym zakresie doc. Dorota Tarnawska z Katowic i dr Marek Szaliński, reprezentujący Katedrę i Klinikę Okulistyczną we Wrocławiu. Zgromadzeni na sali okuliści głosowali za przeszczepem warstwowym. Sesję II zakończyły prezentacje dotyczące witrektomii jako najlepszej opcji w leczeniu obrzęku plamki. Po przeciwnych stronach stanęli dr Jolanta Oficjalska, która opowiadała się za metodą chirurgiczną oraz profesor Jerzy Nawrocki, wskazujący na efektywność i bezpieczeństwo terapii doszklistkowych. Zgromadzona publiczność poparła prof. Nawrockiego, chociaż po prezentacji dr Oficjalska zdołała zmniejszyć przewagę adwersarza o parę procent. W ciekawej dyskusji wzięli udział prof. Andrzej Stankiewicz, przedstawiający cukrzycowy obrzęk plamki jako istotny problem u osób czynnych zawodowo oraz dr Hanna Zając-Pytrus i doc. Jerzy Mackiewicz.

Po godzinnej przerwie rozpoczęła się sesja III, a jako pierwsza wystąpiła w tej części dr Anna Turno-Kręcicka z wrocławskiej Kliniki Okulistycznej, przekonując, że biodegradowalne implanty doszklistkowe stanowią realną alternatywę dla ogólnej sterydoterapii. Jej wystąpienie spotkało się z aprobatą większości głosujących, aczkolwiek po wystąpieniu dr Agnieszki Kubickiej-Trząski z Kliniki Okulistycznej z Krakowa część osób zmieniła zdanie na jej korzyść. Drugie wystąpienie w sesji III dotyczyło możliwości powiązania obniżonego ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego z rozwojem jaskry, a odmienne poglądy na ten nieczęsto poruszany temat przedstawili dr Małgorzata Piróg-Mulak z wrocławskiej Kliniki Okulistycznej oraz prof. Andrzej Grzybowski z Poznania. Aczkolwiek już na wstępie uczestnicy odnieśli się negatywnie do tej hipotezy, opowiadając się tym samym za prof. Grzybowskim, jednak po przedstawieniu obu prezentacji jego przewaga nieco się zmniejszyła.

Na początku sesji IV swoje opinie na temat wymiany soczewki własnej w celach refrakcyjnych prezentowali dr Omid Kermani z Niemiec oraz dr Agnieszka Miśkiewicz-Wójcik ze Szpitala Wojskowego we Wrocławiu. Następnie wystąpili dr Jaromir Wasyluk z Warszawy oraz dr Hill-Bator z Kliniki Okulistycznej we Wrocławiu, którzy przedstawili przeciwstawne argumenty na temat celowości 24–godzinnej kontroli ciśnienia w monitorowaniu jaskry. Równolegle do sesji na sali głównej, toczyło się 6 sesji satelitarnych. Wspomnieć należy także o sesjach pielęgniarskich, podczas których jako pierwsza wystąpiła dr Muzyka-Woźniak z prezentacją na temat jakości życia chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Następnie ciekawy referat dotyczący opieki nad pacjentem z powikłaniami ocznymi w cukrzycy wygłosiła mgr piel. Aleksandra Lisowska. Drugą sesję pielęgniarską rozpoczęła lic. piel. Sabina Rafalska. Omówiła ona rolę pielęgniarki w opiece i edukacji pacjentów chorych na jaskrę, a końcowy referat na temat pierwszej pomocy pielęgniarskiej w chorobach narządu wzroku wygłosiła dr Małgorzata Piróg-Mulak.

Program konferencji był naprawdę bogaty i tematycznie zróżnicowany. Nic więc dziwnego, że podczas każdej sesji sala główna w Hotelu Gołębiewskim była wypełniona po brzegi.

Po piątkowych zmaganiach uczestnicy konferencji spotkali się na uroczystej kolacji. W sobotniej sesji V mieliśmy okazję wysłuchać referatów na temat możliwości zahamowania postępu krótkowzroczności, w których adwersarzami byli prof. Damian Czepita ze Szczecina i dr Hanna Zając-Pytrus z Wrocławia, oraz prezentacji odnoszących się do pytania „Czy zastosowanie soczewek kontaktowych u dzieci jest potrzebne i bezpieczne?”. Odmienne poglądy prezentowały w tym zakresie dr Ewa Oleszczyńska-Prost z Warszawy i dr Maria Turska z Wrocławia. W kolejnych sesjach zajmowano się nowymi lekami anty-VEGF i zespołem suchego oka. Bardzo ciekawa okazała się kontrowersja, czy OCT jest lepsze niż USG w diagnostyce patologii witreoretinalnych (doc. Bartłomiej Kałużny kontra dr Paweł Lewandowski). W tym samym czasie, w sobotę, odbywały się dwie sesje satelitarne, na których przedstawiano aktualne możliwości korekcji nadwzroczności związanej z wiekiem oraz wykład o jaskrze w zespole pseudoeksfoliacji. Były to ostatnie wykłady. Formuła rywalizacji sprawiła, że każdy z prelegentów starał się ,aby jego wykład był jak najbardziej merytoryczny, a przy tym interesujący i ciekawy wizualnie. Żadna ocena, czy ilość głosów nie była z góry przesądzona, każdy po wysłuchaniu mógł zmienić zdanie, poglądy, wybierać odmiennie niż na początku. Konwencja konferencji, pozwalająca na przedstawienie przeciwstawnych, spolaryzowanych poglądów okazała się bardzo atrakcyjna i pozwoliła ponownie uzmysłowić sobie, jak niejednoznaczną i skomplikowaną nauką jest medycyna.

Już za rok III konferencja. Tym razem odbędzie się ona we Wrocławiu (17-19 października 2013 r.) w nowym, wspaniałym Narodowym Centrum Muzyki przy wrocławskim Rynku. Czym nas jeszcze zaskoczą organizatorzy, prelegenci, uczestnicy? Czym zaskoczymy sami siebie? Na pewno jak zwykle będzie inspirująco i ciekawie. Więc do zobaczenia!

dr n. med. Małgorzata Piróg-Mulak,
adiunkt w Katedrze i Klinice Okulistycznej UM we Wrocławiu

 

Zaloguj się aby komentować.