Wydarzyło się – spotkanie w Szczyrku Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Wspólne posiedzenie

Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, przewodniczących Sądów Okręgowych oraz prezesów Rad
Szczyrk, 28-30.09.2012 r.

W  Szczyrku, skąpanym jesiennym słońcem, ale i mocno podlanym w drugim dniu obrad deszczem, odbyło się Wspólne Posiedzenie Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, przewodniczących Sądów Okręgowych oraz prezesów Rad. Uczestniczył w nim prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr n. med. Maciej Hamankiewicz.

 

Dyskutowano na temat problemów związanych z funkcjonowaniem Sądów Lekarskich i biur Rzeczników. Wyraźnie podkreślano, że ilość spraw rozpatrywanych przez te organy znacząco wzrosła. Z niepokojem odnoszono się do faktu, że wśród rzeczników występują braki kadrowe. Zaapelowano do wszystkich lekarzy, aby uaktywnili się na tym polu. Prezesi Okręgowych Rad Lekarskich postanowili rekomendować NRL intensyfikację działań mających na celu otrzymanie należnych Izbom dotacji z Ministerstwa Zdrowia za przejęcie zadań od administracji państwowej. Niedobory Izb sięgają z tego tytułu sum rzędu nawet kilkuset tysięcy złotych rocznie.

 

Wykłady, jakich wysłuchaliśmy, pogłębiły naszą wiedzę na temat problemów samorządu lekarskiego oraz o pięknych tradycjach Śląska. Referat Marka Wójcika – sekretarza generalnego Zwiąku Powiatów Polskich, w którym przedstawił on dramatyczną sytuację finansową polskich szpitali (zadłużenie łączne sięgające 10 mld zł), uzmysłowił uczestnikom posiedzenia skalę problemu. Przedstawiciele DRL zaprosili uczestników spotkania na kolejne, przyszłoroczne, wspólne posiedzenie, które tym razem organizowane będzie na terenie Dolnego Śląska.

Głównemu organizatorowi szczyrskich obrad – Śląskiej Izbie Lekarskiej, szczególnie zaś prezesowi dr. n. med. Jackowi Kozakiewiczowi oraz całemu jego teamowi należą się zasłużone gratulacje za perfekcyjną organizację i świetną atmosferę towarzyszącą naszemu pobytowi.

ICH

W gościnnych progach Śląskiej Izby Lekarskiej. Prezes DRL w towarzystwie gospodarzy: dr. n. med. Jacka Kozakiewicza – prezesa ŚIL (III od prawej), mgr Wandy Galwas-Prasałek – dyrektor biura ŚIL (II od prawej) oraz pracownic Śląskiej Izby Lekarskiej w strojach ludowych. (Zdjęcie z archiwum „Pro Medico”, pismo ŚIL)