logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 
Wydarzyło się – spotkanie w Oleśnicy Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Prezydent lekarzy Europy w Oleśnicy

28 września 2012 r. gościliśmy na Dolnym Śląsku dr. n. med. Konstantego Radziwiłła – prezydenta Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich z siedzibą w Brukseli, a zarazem wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Spotkanie, zorganizowane przez Zarząd Koła Ziemi Oleśnickiej DIL, któremu przewodniczy dr Andrzej Banaszak, odbyło się w hotelu „Perła” w Oleśnicy. Dr n med. Andrzej Wojnar – członek Zarządu Koła DIL i wiceprezes DRL powitał zaproszonych gości: Jana Bronsia – burmistrza Oleśnicy, mec. Piotra Migaja – przewodniczącego Zespołu Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu ds. kontaktów z samorządami, mgr. Stanisława Ptaka – dyrektora naczelnego Zespołu Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.

„Dziś i jutro izb lekarskich w Polsce i w Europie” – tak brzmiał temat prelekcji. Wykładowca – dr Radziwiłł wymienił na wstępie uchybienia, jakie pojawiły się w Ustawie z 22 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, przedstawił także aktualne dane liczbowe. W chwili obecnej – nas lekarzy – jest w Polsce 174 385, z czego 37 843 stanowią lekarze dentyści, a 603 medycy z dwoma dyplomami. W naszym kraju istnieją 23 okręgowe izby lekarskie oraz jedna wojskowa. Dolnośląska Izba Lekarska liczy 14 291 lekarzy, w tym 3 349 lekarzy dentystów i 28 medyków z dwoma dyplomami.

Omawiając ustawę, dr Radziwiłł przypomniał nam o głównych zadaniach samorządu lekarskiego i sposobach ich realizacji. Następnie przedstawił zakres działania 7 europejskich organizacji lekarskich takich jak: CPME (Standing Comitee of European Doctors), FEMS (European Federation of Salaried Doctors), EANA (European Working Group of Practitioners and Specialists in Private Practice), AEMH (European Association of Senior Hospital Physicians), EJD (European Junior Doctors), UEMS (European Union of Medical Specialists) oraz UEMO (European Union of General Practitioners). Dwiema najważniejszymi z nich zawiadują Polacy. Stałym Komitetem Lekarzy Europejskich kieruje nasz oleśnicki gość dr Radziwiłł, a Europejską Unią Specjalistów zarządza drugi wiceprezes NRL prof. Romuald Krajewski. Samorząd lekarski w Europie to 1,7 mln lekarzy – z tego 1,5 mln skupionych jest w organizacjach samorządowych. Samorząd lekarski istnieje w 17 państwach europejskich. W każdym z nich ma swoją specyfikę i różne problemy. Dr Radziwiłł omówił je m.in. na przykładzie Węgier, gdzie zlikwidowano obligatoryjność samorządu, a następnie ją przywrócono. Nasz gość – zajmujący się na co dzień ideą samorządności zawodowej w Europie – przybliżył zebranym temat związany z miejscem samorządu lekarskiego w państwie demokratycznym. Stwierdził m.in., że samorząd lekarski pełni swoją społeczną i polityczną rolę jako podmiot prawa publicznego, jego kompetencje określa parlament państwowy, a dla wypełniania swoich funkcji musi być organizacją zrzeszającą wszystkich lekarzy z możliwie największą niezależnością. Izba lekarska powinna być zaś postrzegana: przez lekarzy – jako ich samorząd, przez obywateli – jako najlepsza gwarancja dobrej jakości opieki lekarskiej, przez krajowe, regionalne i lokalne władze – jako najlepszy partner do publicznej współpracy w obszarze ochrony zdrowia. Następnie dr Radziwiłł zwrócił uwagę na fakt, iż w środowisku polskich lekarzy idea samorządności nie jest powszechnie akceptowana, wskazywał przy tej okazji mechanizmy zaradcze.

Dwa dni przed wizytą dr. Radziwiłła zakończyły się w Oleśnicy XV Dni Europy. Wizyta gościa takiej rangi i tematyka prelekcji wpisały się doskonale w klimat „europejskości” naszego miasta. Dr Radziwiłł jest właścicielem, a zarazem pracownikiem NZOZ w zakresie POZ. Problematyczne kwestie ochrony zdrowia zna od podszewki, mówiąc kolokwialnie od „samego dołu”, czyli kontaktu z pacjentem aż do administracyjnych tzw. szczytów warszawskich czy brukselskich. Fakt ten potwierdza żywa dyskusja, która, przy smakowitym poczęstunku przygotowanym przez gościnny hotel „Perła”, wywiązała się tuż po zakończeniu prelekcji. Poruszyliśmy naprawdę wiele tematów, nie unikaliśmy tych aktualnych, trudnych, w rodzaju – co zrobiła Izba w sprawie kontraktowania AOS?

Andrzej Wojnar

Dr n. med. Konstanty Radziwiłł – prezydent Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich i wiceprezes NRL tuż przed wygłoszeniem prelekcji. (Zdjęcie z archiwum autora)

 

Zaloguj się aby komentować.