logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 
Wybory korespondencyjne 2013 Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Ostatnie dni na wybór rejonu!

Przyszłość taką będzie, jaką ją czynami namalujesz...

Już za sześć miesięcy wybierzemy tych, którzy przez następne cztery lata będą kierować naszą dolnośląską korporacją. Jedno z kluczowych pytań, jakie musimy sobie zadać, brzmi – kogo spośród moich koleżanek i kolegów widzę jako delegata na zjazd okręgowy, a następnie we władzach Dolnośląskiej Izby Lekarskiej?

Tym razem mamy niepowtarzalną okazję, by o przyszłości Izby decydować, nie wychodząc z domu. W jaki sposób? – wypełniając i odsyłając drogą korespondencyjną nadesłaną wcześniej przez pocztę kartę do głosowania. A może po przemyśleniach, rozmowie z rodziną widzicie siebie w roli delegata i jesteście w stanie, bez uszczerbku dla podstawowego miejsca pracy i obowiązków zawodowych, wygospodarować jeszcze nieco czasu na działalność dla szeroko pojętej społeczności lekarskiej? Jeśli tak, to zwróćcie proszę uwagę na zmiany, jakie nastąpiły w tym zakresie. Swoją kandydaturę zgłosić możecie osobiście w Okręgowej Komisji Wyborczej, wypełniając uprzednio odpowiedni druk. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 1 kwietnia 2013 roku. Jednak przed podjęciem jakichkolwiek czynności musimy sprawdzić (maksymalnie do 20 listopada br., sugeruję jak najszybsze działanie w tym zakresie) w delegaturach bądź bezpośrednio w biurze DIL we Wrocławiu, czy nasze dane adresowe ( w szczególności adres do korespondencji) są aktualne. Jest to bowiem warunek dostarczenia do naszych domów koperty zawierającej: zawiadomienie o miejscu i terminie, okresie oraz sposobie głosowania w rejonie wyborczym, listę kandydatów, kartę do głosowania z wydrukowanymi nazwiskami kandydatów (wcześniej zgłoszonych), dwie koperty do przesłania głosu drogą korespondencyjną, instrukcję wyjaśniającą, jak należy głosować drogą korespondencyjną oraz adres strony internetowej zawierającej dodatkowe informacje o kandydatach. Po ogłoszeniu, do 19 stycznia 2013 r., przez OKW we Wrocławiu list członków rejonów wyborczych w Biuletynie Informacji Publicznej DIL winniśmy sprawdzić, czy i w jakim rejonie wyborczym figurujemy, albowiem do 18 lutego 2013 r. istnieje możliwość zmiany rejonu. Do 28 lutego 2013 roku dowiemy się ostatecznie (również z BIP DIL) do jakiego rejonu przynależymy i gdzie znajduje się lokal wyborczy tego rejonu. Jeśli, szanowne Koleżanki i Koledzy, chcecie osobiście wrzucić swój głos do urny (a nie skorzystać z pośrednictwa poczty), to oczywiście istnieje taka możliwość.

Nowy regulamin wyborczy stwarza możliwość utworzenia rejonu wyborczego na podstawie pisemnego wniosku grupy lekarzy lub lekarzy dentystów liczącej co najmniej tylu członków, ile wynosi ustalona przez DRL we Wrocławiu na posiedzeniu 25.10.2012 r. minimalna liczba członków rejonu. Takie nowe rejony wyborcze możemy zgłaszać do OKW do 20 listopada. Również szefowie delegatur muszą do tego terminu zgłosić rejony wyborcze do OKW, bo 29 listopada na posiedzeniu Rady chcemy odpowiednią uchwałą ustalić rejony wyborcze DIL.

Pamiętajmy, że nie będzie już zebrań wyborczych, podczas których istniała możliwość zgłoszenia kandydata tuż przed głosowaniem. Obecnie, jak wcześniej wspomniałem, zgłoszenie musi nastąpić do 1 kwietnia 2013 roku. Lokale wyborcze posłużą jedynie do oddania głosu.

Zmiany w ordynacji wyborczej siłą rzeczy sprawią, że pracownikom delegatur oraz biura DIL przybędzie sporo zadań do wykonania. Większy nakład pracy związany z poszerzeniem jej zakresu czeka także zwiększony (odpowiednią uchwałą zjazdu) skład Okręgowej Komisji Wyborczej oraz członków licznych Komisji Skrutacyjnych w lokalach wyborczych. Podczas ostatnich wyborów utworzono łącznie 185 rejonów wyborczych. Tym razem może być ich więcej, jako że każdy rejon może mieć kilka lokali wyborczych, w których dyżurować musi 3-osobowa Komisja Skrutacyjna w czasie od 1 do 12 godzin.

Wszystko to, o czym piszę powyżej, spowoduje bez wątpienia, że koszty przeprowadzenia wyborów 2013, w porównaniu z 2009 r., znacząco wzrosną. Koszty te – w odpowiedniej wysokości – ująć należy w preliminarzu wydatków DIL na przyszły rok. Zapreliminowaną kwotę zatwierdzić musi Okręgowy Zjazd Lekarzy naszej Izby. I tak dla porównania – koszt zjazdu wyborczego w 2009 roku wraz z: zebraniami wyborczymi w rejonach z poczęstunkiem, obsługą administracyjną i pracą OKW wyniósł łącznie 122 600 zł. Szacujemy, że na akcję „Wybory 2013” wydamy dwa razy więcej tj. 245 tys. zł. Przewidujemy, iż zjazd kosztować będzie – 30 tys. zł, wysyłka kopert – 28 tys. zł, obsługa 200 lokali wyborczych (czyli 600 diet, koszty przejazdu, wynajem) – 100 tys. zł (liczymy na to, że większość lokali będzie udostępnionych bezpłatnie), poza tym 6 zebrań OKW, koszty przygotowania administracyjnego, nadgodziny pracowników i ich szkolenia (w Warszawie oraz na miejscu), materiały biurowe itd. Być może lokali wyborczych będzie mniej, wtedy i koszty będą mniejsze. Niemniej kwota 245 tys. zł jest kwotą, choć na jednego członka DIL wypada tylko czy aż 17,50 zł, bardzo poważną. Wszyscy musimy mieć świadomość, że nowa formuła wyborów uchwalona przez Krajowy Zjazd Lekarzy generuje koszty… Wszyscy też musimy się postarać, by tych pieniędzy nie zmarnować, by działanie nowych, wybranych przez nas, władz DIL satysfakcjonowało, jeśli nie wszystkich, to przynajmniej zdecydowaną większość z nas.

Andrzej Wojnar

 

Zaloguj się aby komentować.