logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 85 gości 
Wydarzyło się - XVII ECCN w Warszawie Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Fot. z archiwum autorek

XVII ECCN w Warszawie

17. Europejski Kongres Neurofizjologii Klinicznej (XVIIth European Congress of Clinical Neurophysiology, ECCN) odbył się w dniach 5-8.06.2019 r. w hotelu „Marriott” w Warszawie. Organizatorami tego prestiżowego spotkania byli: European, Middle East& African (EMEA) Chapter of International Federation of Clinical Neurophysiology (IFCN) oraz Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej (PTNK).

Honorowy patronat nad 17. ECCN objęli: JM rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr hab. Marek Ziętek, JM rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Mirosław Wielgoś oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. European Congress of Clinical Neurophysiology 2019 był współfinansowany (w ramach umowy nr 768/P-DUN/2019) ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Kongres objęła patronatem medialnym „Gazeta Lekarska”.

W Kongresie uczestniczyło 656. neurofizjologów z 48. krajów. Najliczniej reprezentowana była Polska – 60. uczestników, a dalej: Dania (45. uczestników), Wielka Brytania (45.), Hiszpania (41.), Turcja i Włochy (po 31. uczestników).

Spotkanie odbywało się pod hasłem: „Shaping the presence and the future of clinical neurophysiology” i obejmowało najnowsze doniesienia dotyczące czynnościowej oceny ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, z wykorzystaniem nowoczesnych technik EEG, EMG, multimodalnych potencjałów wywołanych (w tym stymulacji magnetycznej), w połączeniu z ultrasonografią i innymi badaniami neuroobrazowymi. Obok prac czysto teoretycznych i eksperymentalnych o dużej wartości poznawczej, szczególną uwagę poświęcono zastosowaniu klinicznemu powyższych metod. Położono nacisk na stymulowanie rozwoju badań nad czynnością układu nerwowego, stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji neurofizjologów klinicznych oraz stworzenie platformy dla międzynarodowej wymiany doświadczeń i współpracy.

Program naukowy obejmował 10 wykładów plenarnych, 18 sympozjów, 14 kursów szkoleniowych, 16 warsztatów dla » lekarzy i 4 dla techników. Spośród nadesłanych streszczeń do prezentacji podczas kongresu zakwalifikowano 306 prac, z tego 47 jako doniesienia ustne, 259 – plakatowe. Na uwagę zasługuje bogata oferta kursów szkoleniowych, w których wzięło udział aż 453 uczestników.

Na Kongres zaproszeni zostali wybitni naukowcy z całego świata, w tym także Australii, Stanów Zjednoczonych i Afryki. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wykłady prof. Erika Stalberga (Szwecja), prof. Davida Burke (Australia), prof. Waltera Paulusa (Niemcy), prof. Claudio Babiloni (Włochy), prof. Piotra Olejniczaka (USA), prof. Anny Kostery-Pruszczyk (Polska) i wielu innych.

Z inicjatywy Zarządu PTNK do uczestnictwa w Kongresie zaproszono honorowych gości, szczególnie zasłużonych dla rozwoju neuroelektrofizjologii w Polsce, m.in. prof. Barbarę Emeryk-Szajewską, prof. Danutę Wochnik-Dyjas, prof. Jerzego Majkowskiego, prof. Tadeusza Bacię, prof. Ryszarda Podemskiego, prof. Jerzego Kotowicza, dr. Bohdana Darwaja, dr Krystynę Niedzielską. Równocześnie dzięki ofercie stypendialnej umożliwiono liczny udział w Kongresie oraz zaprezentowanie własnego dorobku naukowego młodym neurofizjologom (poniżej 35 r.ż.), a autorów najlepszej prezentacji ustnej i 3 prezentacji plakatowych nagrodzono podczas uroczystego zakończenia Kongresu. Dodatkowo m.in. do młodych uczestników Zjazdu adresowane było integracyjne spotkanie towarzyskie „Young Night Event”. Okazją do nawiązywania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń były również spotkania w przerwach między sesjami w przestronnych wnętrzach hotelu „Marriott”.

W ramach Kongresu odbyło się także spotkanie zespołu ds. kształcenia w zakresie neuroelektrofizjologii pod kierunkiem prof. Anity Kamondi (Węgry). Przedstawiono aktualne standardy w tej dziedzinie w krajach członkowskich EMEA Chapter IFCN oraz perspektywy szkoleniowej współpracy międzynarodowej. W Polsce, pomimo braku odrębnej specjalizacji z neurofizjologii klinicznej, zostały już ustalone wytyczne kształcenia oraz egzaminu końcowego w poszczególnych modułach neuroelektrofizjologii (EEG, EMG, PW, biofeedback).

Złotym sponsorem Kongresu była firma Philips, srebrnym – Cadwell, brązowym – Natus. Poza tym w Kongresie uczestniczyło 17. wystawców, głównie producentów sprzętu do badań elektrofizjologicznych oraz wydawnictwo Elsevier Urban & Partner.

Uczestnicy Kongresu pozytywnie ocenili zarówno poziom naukowy i dydaktyczny, jak i organizację wydarzenia, za której stronę techniczną odpowiadała firma BCO Congressos Barcelo (Hiszpania).

dr hab. Anna Pokryszko-Dragan, dr hab. Magdalena Koszewicz,
dr hab. Maria Ejma, prof. nadzw.