logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 
Komentarz aktualny Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Komentarz aktualny

Wielkimi krokami zbliża się kolejny zjazd sprawozdawczo-budżetowy. Decyzją Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, i wzorem innych izb, z oficjalnymi sprawozdaniami z jej działalności, skarbnika DRL oraz opiniami Komisji Rewizyjnej najpierw zapoznają się delegaci, a po ich zatwierdzeniu – wszyscy członkowie Izby. Ale przy tej okazji warto przypomnieć parę istotnych faktów na temat funkcjonowania naszego samorządu. Działalność administracyjna Izby prowadzona jest w 4 Delegaturach: Wrocławskiej, Wałbrzyskiej, Legnickiej i Jeleniogórskiej. Na terenie Dolnego Śląska ogółem zarejestrowanych jest 14 927 lekarzy, w tym 11 455 lekarzy oraz 3499 lekarzy dentystów, najwięcej we Wrocławiu: 10 418 (lekarzy – 8019, lekarzy dentystów – 2420), następnie w Delegaturze Wałbrzyskiej: 1871 (lekarzy – 1432, lekarzy dentystów – 441), w Delegaturze Legnickiej: 1338 (lekarzy – 1 006, lekarzy dentystów – 333) i Delegaturze Jeleniogórskiej: 1300 (lekarzy – 998, lekarzy dentystów – 305). Ostatni zjazd wyborczy Dolnośląskiej Izby Lekarskiej miał miejsce 23 listopada 2013 roku we Wrocławiu. Ponadto odbyły się dwa zjazdy zatwierdzające budżet: w 2014 i w 2015 roku. W okresie sprawozdawczym od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. odbyło się 10 posiedzeń Rady DIL, na których podjęto 150 uchwał, oraz 11 posiedzeń Prezydium DRL, które zaowocowały podjęciem 42 uchwał. Dotyczyły one szerokiego wachlarzu spraw, którymi zajmujemy się z racji kompetencji i obowiązków ustawowych: wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, opinii dotyczących kandydatów na konsultantów wojewódzkich, udzielania różnego rodzaju dotacji, zapomóg i dofinansowań dla naszych Koleżanek i Kolegów oraz decyzji organizacyjnych, finansowych, w zakresie działań inwestycyjnych i wszelkich innych ważnych dla naszego samorządu spraw.

Dolnośląska Rada Lekarska realizuje swoje zadania, opierając się na działalności komisji problemowych: Komisji Etyki, Finansowej, Kształcenia, Legislacyjnej, Młodych Lekarzy, ds. Rejestracji Lekarzy i Stażu Podyplomowego, Socjalnej i ds. Lekarzy Seniorów, Sportu, Historycznej i Kultury, Stomatologicznej, Współpracy z Zagranicą i ds. Lekarzy Cudzoziemców, Wyborczej, Specjalnej oraz kolegium redakcyjnego „Medium”. Ale oczywiście zjazd budżetowy zajmie się głównie kwestiami finansowymi, więc kluczowym sprawozdaniem będzie relacja skarbnika DRL z wykonania ubiegłorocznego budżetu, opinia Komisji Rewizyjnej, a potem projekt budżetu na rok 2016. Już teraz można stwierdzić, że mimo wielkich nakładów inwestycyjnych poniesionych w poprzedniej kadencji sytuacja finansowa Izby jest bardzo dobra. Dzięki zwrotowi VAT z inwestycji w nową siedzibę DIL, podniesieniu składki członkowskiej oraz czujności skarbnika DRL dr Małgorzaty Niemiec, z inicjatywy której w porę zmieniono bank obsługujący nasz kredyt, sytuacja finansowa Izby jest stabilna i pozwala na planowanie kolejnych przedsięwzięć. Zmiany kadrowe, szczególnie w pionie finansowym, spowodowane negatywną opinią biegłych w sprawie funkcjonowania naszej księgowości, o którą na początku ubiegłego roku, również po sygnałach skarbnika, zwróciła się czuwająca nad naszą działalnością Komisja Rewizyjna pod kierownictwem dr. Piotra Laski, przynoszą owoce – w tej chwili trwa audyt, który oceni, co udało się już zrobić, a co wymaga dalszych prac. Powrót do koncepcji zatrudniania na etatach osób odpowiedzialnych za istotne elementy naszej działalności, miejmy nadzieję, przyniesie pozytywne rezultaty także w przypadku funkcjonowania naszej strony internetowej. Prawidłowo prowadzona gospodarka finansowa i dobrze zarządzane kadry, których audytem zajęła się w sposób niezwykle profesjonalny dr Małgorzata Nakraszewicz, wiceprezes DRL to podstawa naszego funkcjonowania, dzięki której możemy swobodnie prowadzić działalność korporacyjną, ale o tym wszystkim będzie okazja porozmawiać szerzej na zjeździe. Należy podkreślić, że zaangażowanie wszystkich Koleżanek i Kolegów z Dolnośląskiej Rady Lekarskiej zasługuje na najwyższe uznanie, ale wymienianie każdego z nich i zadań, których się podejmują, przekroczyłoby znacznie łamy komentarza, więc dziękuję im za nie in gremio. Na zjeździe dokonamy też wyboru prezesa DRL, który dokończy obecną kadencję samorządową, ale o tym zdecydują już delegaci.

Niezależnie od przygotowań zjazdowych trwa codzienna praca. Zgodnie z koncepcją nowego otwarcia, mającego na celu spopularyzowanie nie tylko wśród Koleżanek i Kolegów, ale i wrocławian, a nawet Dolnoślązaków naszej nowej siedziby, Rada Klubu Lekarza podejmuje konkretne działania. Z inicjatywy jej członka dr. Piotra Knasta rozpoczynamy cykl imprez w naszym Klubie: pierwsza z nich odbędzie się już 22 kwietnia – szczegóły w dalszej części numeru (vide s. 19). Serdecznie wszystkich, wraz z rodzinami i znajomymi, zapraszam już dziś.

Pracujemy intensywnie nad rozwiązaniem problemów, jaki zrodził „protest receptowy”. NFZ wystąpi z roszczeniami jeszcze w stosunku do 97 Koleżanek i Kolegów. Wszystkie procesy przegraliśmy. Jak skutecznie wesprzeć pozwanych, zdecydujemy, mam nadzieję, na najbliższej Radzie.

Oczywiście nieprzerwanie przyglądamy się poczynaniom ministra zdrowia. Ponieważ stawia on na informatyzację, nieco w cień odeszły problemy z elektroniczną formą druków L4, projektem niedopracowanym i rodzącym wiele problemów dla użytkowników. Pozostaje więc cierpliwie czekać na decyzje ministerialne, a potem je rzetelnie ocenić.

Paweł Wróblewski

 

Zaloguj się aby komentować.