logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości 
Nasi stomatolodzy - PIERWSZY KROK DO TRWAŁEJ WSPÓŁPRACY Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Delegacja z DIL podarowała przedstawicielom Saksońskiej Izby Dentystycznej znaczki pocztowe z wizerunkiem siedziby dolnośląskiego samorządu. (Fot. z archiwum SID)

PIERWSZY KROK
DO TRWAŁEJ WSPÓŁPRACY
polskich i niemieckich stomatologów

17 lutego 2016 r. w siedzibie Saksońskiej Izby Dentystycznej w Dreźnie przedstawiciele Komisji Stomatologicznej DRL we Wrocławiu spotkali się z przedstawicielami Saksońskiej Izby Dentystycznej.

Stronę polską reprezentowały: dr Alicja Marczyk-Felba, wiceprezes DRL ds. stomatologii, dr Iwona Świętkowska, wiceprzewodnicząca Komisji Stomatologicznej DRL oraz koordynator zespołu radców prawnych DIL mec. Beata Kozyra-Łukasiak. Ze strony niemieckiej w spotkaniu wzięli udział: dr Thomas Breyer, wiceprezes Saksońskiej Izby Dentystycznej i przedstawiciel zarządu ds. promocji, prof. dr Klaus Böning, członek zarządu SID i przedstawiciel zarządu ds. doskonalenia zawodowego, dr Christoph Meißner, członek zarządu SID i przedstawiciel zarządu ds. kształcenia dentystycznego personelu pomocniczego, dr Katarzyna Walczak, dentystka ze Szpitala Uniwersyteckiego w Dreźnie i tłumaczka oraz mgr inż. Sabine Dudda, dyrektor SID.

 

Głównym celem spotkania była wymiana informacji i możliwość porównania systemów kształcenia lekarzy dentystów, która w przyszłości ma zaowocować trwałą współpracą między samorządami dolnośląskim i saksońskim, obejmującą wiele aspektów działalności obu izb.

 

Tematyka pierwszego spotkania, jak uzgodniły uprzednio obydwie strony, obejmowała zagadnienia dotyczące kształcenia podyplomowego lekarza dentysty zarówno specjalizacyjnego, jak i ustawicznego oraz kształcenie w zakresie zawodów pomocniczych.

Prof. dr Klaus Böning przedstawił prezentację na temat kształcenia podyplomowego lekarza dentysty, następnie głos zabrała mecenas Beata Kozyra-Łukasiak. Jej prezentacja traktowała o stażu podyplomowym i kształceniu podyplomowym lekarza dentysty, w tym o podmiotach uprawnionych do prowadzenia kształcenia, a także kształcenia ustawicznego lekarzy dentystów i obowiązku uzyskiwania punktów edukacyjnych. Pani mecenas określiła zadania i uprawnienia izby w tym zakresie.

Dr Alicja Marczyk-Felba omówiła szczegółowo kwestie związane ze specjalizacją lekarzy dentystów w Polsce. Dr Iwona Świętkowska oraz dr Christoph Meißner przygotowali referaty na temat: „Zawodów pomocniczych w stomatologii w Polsce oraz kształcenia zawodowego personelu pomocniczego praktyki stomatologicznej (zawód asystentka stomatologiczna) w Niemczech”. Oboje zasygnalizowali jedynie wagę tego zagadnienia. Temat będzie kontynuowany na kolejnym spotkaniu we Wrocławiu. Ponadto omówiono przepisy prawne dotyczące kształcenia podyplomowego lekarza dentysty oraz podmiotów uprawnionych do prowadzenia tego kształcenia zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

W Niemczech po ukończeniu studiów otrzymuje się pełne prawo wykonywania zawodu, ale aby uzyskać możliwość prowadzenia tzw. gabinetu kontraktowego (umowa z płatnikiem środków publicznych) wymagany jest co najmniej rok pracy pod nadzorem i co najmniej rok pracy samodzielnej. Gabinety świadczące usługi wyłącznie prywatnie należą do rzadkości. Kształcenie podyplomowe wchodzi w zakres kompetencji okręgowych izb lekarskich i regulowane jest zasadami określonymi przez izby. Szkolenie ma na celu ciągłą aktualizację wiedzy i umiejętności fachowych oraz interdyscyplinarnych.

Od sierpnia 2006 r. lekarz dentysta jest zobowiązany do zdobycia 125 punktów edukacyjnych w okresie 5 lat (obowiązek doskonalenia zawodowego). Szkolenia przeprowadzane przez izbę obejmują pojedyncze kursy, testy interaktywne, sympozja i kongresy. Organizowane są również cykle szkoleń tzw. Curriculum. Od strony merytorycznej przygotowują je: Saksońska Izba Dentystyczna w Dreźnie, Niemieckie Towarzystwo Stomatologiczne oraz inne stowarzyszenia specjalistyczne, w tym Niemieckie Towarzystwo Stomatologii Zachowawczej, Niemieckie Towarzystwo Protetyki, Niemieckie Towarzystwo Periodontologiczne i Niemieckie Towarzystwo Implantologiczne. Szkolenia obejmują tematykę z zakresu periodontologii, protetyki, implantologii, chirurgii i endodoncji. W Saksonii można również uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie implantologii, periodontologii, stomatologii dziecięcej oraz endodoncji.

W Niemczech szczególnym zainteresowaniem cieszą się międzynarodowe studia podyplomowe w stomatologii, dające prawo do używania tytułu Master of Science oraz Philosophy Doctor w dziedzinie chirurgii jamy ustnej, ortodoncji, protetyki dentystycznej i endodoncji. Są to studia odpłatne kosztujące od 16 000 euro do 23 750 euro i mogą być realizowane zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych.

Sytuacja demograficzna lekarzy dentystów w Saksonii jest dalece różna od naszej. Występuje tam niedobór lekarzy, więc warunki do kształcenia oraz współpracy, z ich kasą chorych, są nieporównywalnie lepsze od naszych realiów.

Zdaniem naszych niemieckich rozmówców zdobycie 125 punktów w ramach szkolenia ustawicznego nie stanowi problemu, jednak niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje dość dotkliwą karą pieniężną, a jest ona egzekwowana przez płatnika z poborów lekarza. Spotkanie to, pierwsze od wielu lat, upłynęło w przyjaznej i twórczej atmosferze, mieliśmy do siebie tak wiele pytań, że zabrakło czasu na zwiedzanie okazałej siedziby SID. Zaprosiłyśmy naszych sąsiadów do Wrocławia. Spotkanie zamierzamy zorganizować jesienią. Dla przypomnienia, wiele lat wcześniej współpracę z Saksońską Izbą Dentystyczną zapoczątkował doktor Ryszard Łopuch, którego do dziś tam bardzo ciepło wspominają. Zostałyśmy poproszone o przekazanie mu pozdrowień, co także za pośrednictwem „Medium” z przyjemnością czynimy.

Alicja Marczyk-Felba,
mec. Beata Kozyra-Łukasiak

 

Zaloguj się aby komentować.