logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 
Sztuka rozmowy podstawą diagnozy - Etyczne powinności lekarzy w aspekcie komunikacyjnym i nie tylko Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Etyczne powinności lekarzy w aspekcie komunikacyjnym i nie tylko

Nie trzeba nikogo przekonywać, że prawidłowe relacje zawodowe pomiędzy lekarzami są bardzo istotnym elementem wykonywania zawodu lekarza. W pracy spędzamy dużą część naszego życia i atmosfera, w jakiej pracujemy, ma istotny wpływ na jakość naszej pracy i nasze samopoczucie. Czy do pracy przychodzimy z przyjemnością czy też z niechęcią, a nawet poczuciem zagrożenia? Środowisko lekarskie i samorząd lekarski zawsze przywiązywały dużą wagę do kształtowania takich dobrych relacji. Znalazło to wyraz w zapisach kolejnych edycji Kodeksu etyki lekarskiej. W obowiązującym obecnie Kel znajdują się artykuły odnoszące się do tych zagadnień. Stosunkom pomiędzy lekarzami poświęcony jest rozdział III Kel, a w nim art. 52:

  1. Lekarze powinni okazywać sobie wzajemny szacunek. Szczególny szacunek i względy należą się lekarzom seniorom, a zwłaszcza byłym nauczycielom.
  2. Lekarz powinien zachować szczególną ostrożność w formułowaniu opinii o działalności zawodowej innego lekarza, w szczególności nie powinien publicznie dyskredytować go w jakikolwiek sposób (…).

Również w przyrzeczeniu lekarskim, które składa każdy młody lekarz odnotowano: „(…) strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich (…)”.

Obowiązkiem każdego lekarza i lekarza dentysty jest stosowanie zasad zawartych w Kodeksie etyki lekarskiej. Za ich nieprzestrzeganie grozi postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej. Do Komisji Etyki DRL wpływają skargi także na nieprawidłowe, nieetyczne zachowania w środowisku lekarskim. Spektrum tych spraw jest różne. Nieuczciwa konkurencja zawodowa, kłamliwa reklama gabinetów lekarskich, a ostatnio także niewywiązywanie się ze swoich obowiązków wobec korporacji zawodowej. Najczęściej sprawy takie dotyczą jednak wypowiedzi lekarza w obecności pacjenta na temat innego lekarza, oceniające negatywnie jego działania terapeutyczne lub diagnostyczne (słynne „a kto tak pana załatwił?”). Takie działania noszą już znamiona naruszenia artykułów Kel i podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Etyki DRL.

Komisja Etyki DRL zaprasza lekarzy biorących udział w sytuacji konfliktowej na indywidualne spotkania i w czasie rozmów próbuje ustalić stan faktyczny i przyczyny konfliktu. Badając sprawę, Komisja Etyki musi brać pod uwagę również trudne warunki, w jakich zmuszeni są pracować dzisiaj lekarze, bardzo wysoki poziom stresu zawodowego, który generuje silne, czasem z trudem kontrolowane emocje. W trakcie takich działań udaje się najczęściej sprawę wyjaśnić. Okazuje się, że przyczyną konfliktu jest często nadinterpretacja przez pacjenta wypowiedzi lekarza, silne emocje związane z konkretną sytuacją, a strony konfliktu dochodzą do porozumienia. Niestety zdarzają się również przypadki, gdy wypowiedzi lekarza na temat drugiego lekarza mają charakter złośliwy, szkalujący, a ich celem jest dyskredytacja zawodowa. Takie przypadki nie mogą być oczywiście tolerowane. W takich rzadkich przypadkach, gdy miało miejsce ewidentne naruszenie Kel, Komisja Etyki DRL może skierować sprawę do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który po przeprowadzeniu swojej procedury, ma obowiązek przekazać ją do Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL.

Jakub Trnka

 

Zaloguj się aby komentować.