logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 
Nasi stomatolodzy - STRATEGIA DZIAŁANIA KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ NRL A WAŻKIE PROBLEMY LEKARZY DENTYSTÓW Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

STRATEGIA DZIAŁANIA KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ NRL
A WAŻKIE PROBLEMY LEKARZY DENTYSTÓW

Koleżanki i Koledzy, lista problemów, z jakimi borykamy się na co dzień, jest długa… Większością z nich zajmują się obecnie poszczególne zespoły działające w ramach Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej. Jak już wspominałam w sprawozdaniu rocznym, przewodniczę Zespołowi ds. kształcenia, który za priorytet uznał polepszenie sytuacji lekarzy stomatologów w zakresie dostępu do specjalizacji. Z zapewnień Ministerstwa Zdrowia wynika, że możemy liczyć na większą ilość rezydentur. Te nie są jednak zasadniczym problemem. Największy niepokój budzi zbyt mała liczba jednostek posiadających akredytację do prowadzenia specjalizacji. Nasze działania ukierunkowane są w związku z tym na: maksymalne uproszczenie zasad akredytacji, zmianę zapisów dotyczących wymogów wyposażenia jednostek akredytacyjnych, jak również dokonanie pewnych zmian organizacyjnych w programach specjalizacji (np. zastąpienie staży ogólnomedycznych kursami). W ten sposób chcemy polepszyć warunki prowadzenia specjalizacji, również w  indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktykach lekarskim, a także podmiotach leczniczych.

Od wielu lat Komisja Stomatologiczna NRL zabiega o zmniejszenie częstotliwości wykonywania testów specjalistycznych RTG (nie co 12, ale co 24 miesiące). Popiera nas w tym zakresie konsultant krajowy ds. radiologii. Nasze starania napotykają jednak na liczne przeszkody ze względu na skuteczne lobby środowisk wykonujących testy za odpłatnością. Zabiegamy również o zniesienie obowiązku odbywania cyklicznych szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej, kończących się egzaminem co 5 lat. Proponujemy system punktowy w ramach szkolenia ustawicznego.

Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej NRL dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler zwróciła się niedawno do wszystkich okręgowych komisji stomatologicznych z prośbą o przeprowadzenie szerokiej dyskusji na temat obowiązującego koszyka świadczeń gwarantowanych i wskazanie propozycji ewentualnych zmian w tym koszyku. KS DRL omówiła to zagadnienie 25 marca podczas swego posiedzenia. W sformułowaniu ostatecznego stanowiska w tej sprawie, które zostanie przesłane do KS NRL, bez wątpienia pomogą nam Państwa opinie. Lekarzy dentystów, pracujących w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, prosimy zatem o przekazywanie wszelkich uwag dot. koszyka świadczeń gwarantowanych na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
(p. Agnieszka Jamroziak).

Podczas ostatniego spotkania Komisji Stomatologicznej NRL, na którym gościł szef NRL dr n. med. Maciej Hamankiewicz, poruszona została sprawa realizacji uchwały XII Krajowego Zjazdu Lekarzy, która obliguje Naczelną Radę Lekarską do podjęcia działań zmierzających do zmiany art. 53 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie możliwości zatrudniania lekarza przez lekarza w indywidulnej specjalistycznej i grupowej praktyce lekarskiej. Wniosek ws. powiadomienia okręgowych izb lekarskich o powziętych w tym zakresie działaniach zgłosiła na XXXIV Zjeździe Delegatów DIL (7 marca 2015 r.) lek. dent. Małgorzata Nakraszewicz.

KOMISJA STOMATOLOGICZNA DRL TEŻ NIE PRÓŻNUJE

Komisja Stomatologiczna DRL stara się, aby przynajmniej raz w miesiącu odbyło się szkolenie dla lekarzy stomatologów. Spotykamy się zarówno w sali wykładowej przy al. Matejki 6, jak i przy ul. Kazimierza Wielkiego 45. Miło mi Państwu zakomunikować, że decyzją Dolnośląskiej Rady Lekarskiej zostanie zainstalowane na stałe połączenie multimedialne między dwiema salami wykładowymi w naszej nowej siedzibie, co zapewne ułatwi nam dogodne korzystanie ze szkoleń, zwłaszcza że to właśnie lekarze stomatolodzy najliczniej uczestniczą w tych spotkaniach.

Wystąpienie dr. n. med. Pawła Witka (Fot. Wiktor Wołodkowicz)

„Postępowanie w trudnych sytuacjach klinicznych w stomatologii” – pod takim hasłem odbyła się 14 marca br. wspólna konferencja Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Komisji Stomatologicznej DRL. Gościliśmy na niej dwoje wykładowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy zaprezentowali nam bardzo interesujące wykłady. Dr n. med. Paweł Witek, specjalista protetyk, podzielił się z uczestnikami konferencji doświadczeniami z własnej praktyki lekarskiej. Zaprezentował nam spektrum procedur stosowanych w leczeniu protetycznym, począwszy od pobrania wycisków, poprzez planowanie pracy protetycznej, a następnie jej wykonanie, zarówno od strony lekarskiej, jak i technicznej. Dr P. Witek przypomniał zasady planowania rehabilitacji protetycznej, zwrócił uwagę na wiele istotnych szczegółów, których nie można pominąć w tym typie leczenia. Opisał bardzo szczegółowo etapy poszczególnych prac protetycznych. Wiele uwagi poświęcił też leczeniu implantologicznemu. Zaprezentował masy wyciskowe, systemy wiążące, elementy retencyjne w protezach i różnorodne instrumentarium, które sam stosuje. Szczególnie ciekawa była jednak część wykładu poświęcona sytuacjom nietypowym i sposobom radzenia sobie z nimi.

Wystąpienie dr n. med. Magdaleny Kocot-Kępskiej

Wykład dr n. med. Magdaleny Kocot-Kępskiej dotyczył zagadnienia bólu. Jest on definiowany jako stan psychologiczny powstały w świadomości człowieka w wyniku nieprzyjemnych odczuć, zawsze subiektywnych, na które wpływa wiele czynników. Prelegentka omówiła rodzaje bólów, ze szczególnym uwzględnieniem tego w obrębie twarzy i głowy, metody stosowane w ocenie bólu, sposób badania fizykalnego, skalę, jaką stosuje się do oceny natężenia bólu. W odniesieniu do naszej profesji dr M. Kocot-Kępska przypomniała, że ból jest naturalną konsekwencją zabiegu, ale istnieją metody jego skutecznego uśmierzania. Rodzaj postępowania przeciwbólowego powinien być dobierany indywidualnie i zależeć od nasilenia dolegliwości bólowych. Zaznaczyła też, że skuteczne leczenie farmakologiczne bólu opiera się na dwóch zasadach, tzn. doborze optymalnej dawki i podawaniu leku/ów o stałych godzinach. Decyzje dotyczące doboru leków przeciwbólowych nie mogą zapadać bez uwzględnienia następujących czynników: innych schorzeń pacjenta, niekorzystnych interakcji środków farmakologicznych oraz ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych. Dr M. Kocot-Kępska przypomniała, że NLPZ są obecnie powszechnie stosowane przez pacjentów, a trzeba pamiętać, że wywołują one szereg objawów niepożądanych i dlatego zanim je zastosujemy, musimy zebrać bardzo dokładny wywiad u pacjenta. Uczuliła nas również na fakt, że leki te stosowane drogą parenteralną wcale nie wpływają istotnie na zmniejszenie częstości powikłań ze strony przewodu pokarmowego. Jako stosunkowo najbezpieczniejszy lek z tej grupy wymieniła Naproxen. Znaczna część wykładu poświęcona była bolesnej, pourazowej neuropatii nerwu trójdzielnego. Pani doktor uświadomiła nam, że nawet niewielki uraz może spowodować olbrzymie dolegliwości bólowe. Omówiła też zasady łączenia ze sobą leków o różnych mechanizmach działania i poruszyła temat ich dawkowania. Z przyczyn technicznych konferencja skończyła się znacznie później niż planowaliśmy. Wykład był jednak na tyle interesujący, że nie zabrakło chętnych do wysłuchania go w całości.

Lek. dent. Alicja Marczyk-Felba – przewodnicząca Komisji Stomatologicznej DRL

W konferencji wzięło udział prawie 200 lekarzy stomatologów.

 

Zaloguj się aby komentować.