logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 
XXXIV Okręgowy Zjazd Delegatów DIL - BUDŻET NA PLUSIE Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Głosowanie ws. udzielenia Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej absolutorium (Fot. MJ)

BUDŻET NA PLUSIE

Rok 2014, pomimo planowanego deficytu budżetowego, Dolnośląska Izba Lekarska zakończyła dodatnim wynikiem finansowym. Sięgnął on kwoty ponad 489 tys. zł. Cała suma zostanie przeznaczona na zadania statutowe. O działaniach, jakie złożyły się na ten pozytywny bilans, tegorocznej strategii finansowej i aktualnych problemach w ochronie zdrowia dolnośląscy lekarze dyskutowali 7 marca br. podczas XXXIV Okręgowego Zjazdu Delegatów DIL. Delegaci udzielili Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej absolutorium i bez poprawek przegłosowali budżet na 2015 r. Obradom towarzyszyła uroczystość wręczenia Medali im. prof. J. Mikulicza-Radeckiego, odznaczeń państwowych i resortowych.

Hymnem państwowym, uczczeniem minutą ciszy pamięci zmarłych lekarzy rozpoczął się, tradycyjnie zresztą, tegoroczny zjazd budżetowy. Wzięło w nim udział ponad stu delegatów i goście honorowi: Jolanta Krupowicz – dyrektor generalny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Jerzy Chmielarski – doradca wojewody dolnośląskiego i członek Rady DOW NFZ. Ukoronowaniem oficjalnej części spotkania była uroczystość wręczenia Medali im. J. Mikulicza-Radeckiego, odznaczeń państwowych i resortowych (lista odznaczonych znajduje się na s. 20).

Delegaci przyjęli bez zastrzeżeń sprawozdania za 2014 r. przedstawione kolejno przez: lek. Jacka Chodorskiego – prezesa DRL, lek. Małgorzatę Niemiec – skarbnika DRL, dr. n.med. Piotra Piszkę – Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, lek. Włodzimierza Wiśniewskiego – przewodniczącego Sądu Lekarskiego, dr. hab. n. med. Andrzeja Wojnara – przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej, lek. dent. Piotra Laskę – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Podczas swego wystąpienia szef dolnośląskiego samorządu lekarskiego mówił o inicjatywach, jakie w ubiegłym roku podjęła Rada DIL. – Podpisaliśmy umowę z kancelarią prawną, która w imieniu ponad 30 medyków, toczy sądowy bój z DOW NFZ o zniesienie kary zwrotu kosztów tzw. nienależnej refundacji. Naszych kolegów czeka apelacja, bo pierwsze wyroki są niestety niekorzystne. Finansowe ryzyko rozstrzygnięć sądowych Izba wzięła jednak na siebie. Zdecydowaliśmy się też na drogę sądową przeciwko Ministerstwu Zdrowia w sprawie zwrotu pieniędzy za zadania przejęte od administracji państwowej. Powołaliśmy Fundację dla Wiedzy i Mądrości, której głównym celem będzie prowadzenie szkoleń dla lekarzy i podmiotów zewnętrznych oraz pozyskiwanie środków finansowych z projektów unijnych. W sporze Porozumienia Zielonogórskiego z resortem zdrowia stanowczo opowiedzieliśmy się po stronie lekarzy rodzinnych. Zorganizowaliśmy dwie konferencje prasowe, aktywnie staraliśmy się przekazywać do mediów ich racje. Wystąpiliśmy o zwrot należnego nam podatku VAT. W efekcie do budżetu Izby wpłynęły dodatkowe pieniądze w wysokości miliona złotych trzystu tysięcy – wyliczał lek. Jacek Chodorski.

Poza sukcesami były też porażki, wśród nich prezes DRL wymienił m.in. nieudaną próbę zwiększenia czytelności strony internetowej DIL i niedokończoną informatyzację biura. Na realizację tych planów przyjdzie jeszcze czas, bo w zeszłorocznej strategii finansowej priorytetem było uregulowanie zobowiązań wobec Naczelnej Izby Lekarskiej (zaległe składki) i Śląskiej Izby Lekarskiej (pożyczka w wysokości 500 tys. zł udzielona przez ŚIL na modernizację Domu Lekarza). Ten cel udało się osiągnąć. – W tej chwili mamy tylko kredyt inwestycyjny w Plus Banku. Nie grozi nam utrata płynności finansowej. Przychody Izby w 2014 r. sięgnęły kwoty 7.591.561 zł, koszty zaś wyniosły 7.102.283 zł. Miniony rok zakończyliśmy na plusie. Zakładamy, że i ten zamkniemy dodatnim wynikiem finansowym – mówiła skarbnik DRL lek. Małgorzata Niemiec. W preliminarzu budżetowym na 2015 r., który delegaci przegłosowali jednogłośnie, pojawiła się nowa pozycja – tzw. fundusz rezerwowy opiewający na kwotę 100 tys. zł. Do 150 tys. zł wzrósł fundusz prawny, a na działalność Rzeczników Praw Lekarza przeznaczono 50 tys. zł, czyli o 20 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Większe środki przyznano m.in. Komisji Kształcenia (250 tys. zł) i Komisji Socjalnej DRL (250 tys. zł), bo, jak wyjaśniały władze DIL, szkolenie lekarzy i pomoc socjalna to zadania priorytetowe.

Choć był to zjazd budżetowy, delegaci rozmawiali nie tylko o finansach. Stanowisko Zespołu ds. pakietu onkologicznego DRL, przedstawione przez lek. Leszka Pałkę, wywołało ożywioną dyskusję na temat reformy ministra Arłukowicza (w skład zespołu wchodzą także: Katarzyna Bojarowka, Jacek Grzebieluch, Bożena Kaniak i Wojciech Sulka). To propaganda, fikcja, nieudany eksperyment – twierdzili zgodnie uczestnicy obrad. Wśród negatywnych skutków pakietu wskazywali m.in.: wydłużenie kolejek do lekarzy rodzinnych, segregowanie pacjentów na tych z kartą DiLO i pozostałych oraz iluzoryczność tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej. Ich postulaty znalazły odzwierciedlenie w przyjętym przez Zjazd stanowisku. Nie mniejsze emocje towarzyszyły dyskusji na temat wzorów nowych kart zgonu.

Magdalena Janiszewska

Swoją obecność na zjeździe odnotowuje prof. Andrzej Kierzek (na I planie).

W hołdzie zmarłym lekarzom

Od lewej (na I planie): lek. Jacek Chodorski – prezes DRL, dr n. med. Jakub Trnka – przewodniczący Komisji Etyki DRL oraz dr n. med. Włodzimierz Bednorz – były prezes DRL

 

Galeria

 

Zaloguj się aby komentować.