logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 
Kwiecień 2015
WIDZIANE Z KAZIMIERZA 45 - „Pasztet” onkologiczny Drukuj

„Pasztet” onkologiczny

Wracamy do naszej rzeczywistości. 7 marca odbył się XXXIV Okręgowy Zjazd Delegatów DIL. Poza sprawami formalnymi, którymi zajmuje się każdy zjazd (zatwierdzenie realizacji budżetu za 2014 r. i uchwalenie nowego na 2015 r.), w części merytorycznej delegaci dyskutowali oczywiście o pakiecie onkologicznym. Każdy, kto choćby pobieżnie śledzi doniesienia medialne, zauważył na pewno, że dziennikarze nieustannie informują o problemach wynikających z wdrożenia pakietu onkologicznego. Również Izba powołała swój zespół do monitorowania funkcjonowania pakietu i niestety okazuje się, że mieliśmy rację na przełomie roku. Jest źle. Przy okazji nasunęła mi się pewna refleksja: minister zdrowia usiłuje wmówić społeczeństwu, że do 1 stycznia 2015 r. nikt nie leczył chorób nowotworowych. Właściwie nie wiadomo kto, gdzie i jak leczył takich pacjentów. Dopiero on, minister zdrowia, wprowadzając „zieloną kartę” (która jest notabene biała) uratował życie tysiącom pacjentów chorym na nowotwory. Teraz wreszcie wiadomo: kto, gdzie i jak ma leczyć. A o pieniądzach nie rozmawiajmy, bo w końcu jesteśmy(-cie) lekarzami, a nie biznesmenami. A jak wyszło po dwóch miesiącach?

 
Sztuka rozmowy podstawą diagnozy - Etyczny wymiar komunikowania się z pacjentem Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Etyczny wymiar komunikowania się z pacjentem

Trzy niepokojące czynniki wpływające na niską jakość komunikowania się lekarza z pacjentem

Od kilku lat nasila się presja na lekarzy, aby podlegali efektywnemu kształceniu kompetencji interpersonalnych, z których jedną z najistotniejszych wymienia się umiejętność poprawnego komunikowania się z pacjentem. Organizowane są przeróżne szkolenia i kursy w tym zakresie; wprowadzane są przedmioty akademickie tej umiejętności poświęcone; rośnie liczba publikacji i badań podejmujących problematykę komunikacji, a tymczasem formułowana jest jednoznaczna diagnoza społeczna i medialna wypowiadająca coraz dotkliwszą utratę przez lekarzy kompetencji komunikacyjnych. Jest to kłopotliwa sprzeczność, w powierzchniowej analizie – swoisty paradoks.

 
Sztuka rozmowy podstawą diagnozy - Etyczne powinności lekarzy w aspekcie komunikacyjnym i nie tylko Drukuj

Etyczne powinności lekarzy w aspekcie komunikacyjnym i nie tylko

Nie trzeba nikogo przekonywać, że prawidłowe relacje zawodowe pomiędzy lekarzami są bardzo istotnym elementem wykonywania zawodu lekarza. W pracy spędzamy dużą część naszego życia i atmosfera, w jakiej pracujemy, ma istotny wpływ na jakość naszej pracy i nasze samopoczucie. Czy do pracy przychodzimy z przyjemnością czy też z niechęcią, a nawet poczuciem zagrożenia? Środowisko lekarskie i samorząd lekarski zawsze przywiązywały dużą wagę do kształtowania takich dobrych relacji. Znalazło to wyraz w zapisach kolejnych edycji Kodeksu etyki lekarskiej. W obowiązującym obecnie Kel znajdują się artykuły odnoszące się do tych zagadnień. Stosunkom pomiędzy lekarzami poświęcony jest rozdział III Kel, a w nim art. 52:

 
Sztuka rozmowy podstawą diagnozy - Pułapki komunikacji interpersonalnej w relacji lekarz – pacjent Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Pułapki komunikacji interpersonalnej w relacji lekarz – pacjent

Czego oczekują nasi pacjenci? Dokładna analiza skarg pacjentów prowadzi do wniosku, że częściej dotyczą one komunikacji i jakości relacji z lekarzem aniżeli nieprawidłowości leczenia farmakologicznego czy chirurgicznego. Pacjenci uważają, że nie zostali wysłuchani oraz oczekują większej ilości informacji na temat swojej choroby, przyszłości, działań ubocznych leków, złagodzenia cierpienia i stresu oraz opinii na temat tego, co mogliby zrobić sami dla swojego zdrowia. Liczne badania jednoznacznie wykazują, że lekarze i pacjenci mają zupełnie odmienne poglądy na temat dobrej komunikacji medycznej.

 
Sztuka rozmowy podstawą diagnozy - Jak rozmawiać z nieuleczalnie chorym i jego bliskimi? Drukuj

Jak rozmawiać z nieuleczalnie chorym i jego bliskimi?

Ludzie nieuleczalnie chorzy, umierający, będący u schyłku życia, nie mieścili się w polu zainteresowania medycyny do połowy XX wieku. Panowało przekonanie, nie tylko wśród lekarzy, że pacjentom w nieuleczalnej, terminalnej fazie choroby, np. nowotworowej, pomóc już po prostu nie można. Punktem zwrotnym była w tym zakresie działalność dr Cicely Saunders, dzięki której w latach 60. ubiegłego wieku powstało w Anglii pierwsze hospicjum. Do upowszechnienia wiedzy na temat opieki hospicyjnej i paliatywnej (głównie w USA i Kanadzie) przyczyniły się też publikacje dr Elisabeth Kübler-Ross. Z czasem medycyna „przestała pomijać nieuleczalnie chorych”. Rozwój ruchu hospicyjnego i medycyny paliatywnej sprawił, że coraz lepiej opanowujemy ból u pacjenta i inne jego objawy somatyczne. Czy jednak nauczyliśmy się rozmawiać z nieuleczalnie chorymi? Ośmielam się stwierdzić, że mimo wielu szkoleń, konferencji, artykułów poświęconych tej tematyce – nie potrafimy prowadzić dialogu ze śmiertelnie chorymi pacjentami. Dlaczego? Bo to trudne, wymagające osobistego zaangażowania lekarza, czasu, empatii, odpowiednich warunków i wreszcie skonfrontowania się z własnymi ograniczeniami. Zagadnieniem tym zajmują się głównie psycholodzy, a przecież to lekarz jest osobą, która jako pierwsza przekazuje pacjentowi informację o niepomyślnych rokowaniach, towarzyszy mu w ciężkiej chorobie. W niniejszym artykule nie odwołuję się do literatury przedmiotu, lecz bazuję na własnym ponad 25-letnim doświadczeniu w opiece hospicyjno-paliatywnej.

 
Nasi stomatolodzy - STRATEGIA DZIAŁANIA KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ NRL A WAŻKIE PROBLEMY LEKARZY DENTYSTÓW Drukuj

STRATEGIA DZIAŁANIA KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ NRL
A WAŻKIE PROBLEMY LEKARZY DENTYSTÓW

Koleżanki i Koledzy, lista problemów, z jakimi borykamy się na co dzień, jest długa… Większością z nich zajmują się obecnie poszczególne zespoły działające w ramach Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej. Jak już wspominałam w sprawozdaniu rocznym, przewodniczę Zespołowi ds. kształcenia, który za priorytet uznał polepszenie sytuacji lekarzy stomatologów w zakresie dostępu do specjalizacji. Z zapewnień Ministerstwa Zdrowia wynika, że możemy liczyć na większą ilość rezydentur. Te nie są jednak zasadniczym problemem. Największy niepokój budzi zbyt mała liczba jednostek posiadających akredytację do prowadzenia specjalizacji. Nasze działania ukierunkowane są w związku z tym na: maksymalne uproszczenie zasad akredytacji, zmianę zapisów dotyczących wymogów wyposażenia jednostek akredytacyjnych, jak również dokonanie pewnych zmian organizacyjnych w programach specjalizacji (np. zastąpienie staży ogólnomedycznych kursami). W ten sposób chcemy polepszyć warunki prowadzenia specjalizacji, również w  indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktykach lekarskim, a także podmiotach leczniczych.

 
XXXIV Okręgowy Zjazd Delegatów DIL - BUDŻET NA PLUSIE Drukuj

Głosowanie ws. udzielenia Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej absolutorium (Fot. MJ)

BUDŻET NA PLUSIE

Rok 2014, pomimo planowanego deficytu budżetowego, Dolnośląska Izba Lekarska zakończyła dodatnim wynikiem finansowym. Sięgnął on kwoty ponad 489 tys. zł. Cała suma zostanie przeznaczona na zadania statutowe. O działaniach, jakie złożyły się na ten pozytywny bilans, tegorocznej strategii finansowej i aktualnych problemach w ochronie zdrowia dolnośląscy lekarze dyskutowali 7 marca br. podczas XXXIV Okręgowego Zjazdu Delegatów DIL. Delegaci udzielili Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej absolutorium i bez poprawek przegłosowali budżet na 2015 r. Obradom towarzyszyła uroczystość wręczenia Medali im. prof. J. Mikulicza-Radeckiego, odznaczeń państwowych i resortowych.

 
XXXIV OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW DIL W OBIEKTYWIE, 7 MARCA 2015 R. Drukuj

XXXIV OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW DIL W OBIEKTYWIE, 7 MARCA 2015 R.

W XXXIV Zjeździe Delegatów DIL wzięło udział ponad 100 lekarzy i zaproszeni goście. (Fot. MJ)

 

 
Wydarzyło się - Lekarz Jacek Krajewski Dolnoślązakiem Roku 2014 Drukuj

Lekarz Jacek Krajewski Dolnoślązakiem Roku 2014

Jacek Krajewski – prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, lekarz rodzinny, kierownik praktyki lekarza rodzinnego w Udaninie zwyciężył w plebiscycie Dolnoślązak Roku 2014, organizowanym corocznie przez Gazetę Wrocławską. Szef PZ otrzymał 12.367 głosów i wyprzedził m.in.: Cezarego Przybylskiego – marszałka Dolnego Śląska, ministra Grzegorza Schetynę i językoznawcę Jana Miodka.

 
Wydarzyło się - Prof. Salim Yusuf doktorem honoris causa UM we Wrocławiu Drukuj

Prof. Salim Yusuf doktorem
honoris causa UM we Wrocławiu

12 marca 2015 r. w pięknych barokowych wnętrzach Auli Leopoldina odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa, wręczenia dyplomów doktora habilitowanego oraz promocji doktorów. Otwarcia uroczystości dokonał JM rektor prof. dr hab. Marek Ziętek, który powitał naukowców, przedstawicieli administracji państwowej, władze i pracowników uczelni polskich i zagranicznych oraz przyjaciół i rodziny promowanych.

 
PRAWO NA CO DZIEŃ Drukuj

1 marca 2015 r. weszła w życie ustawa z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, opublikowana w Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 i 1888.

Zgodnie z art. 54 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego kartę urodzenia przekazuje się kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2