logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 
Wydarzyło się – XII Krajowy Zjazd Lekarzy Drukuj
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Sprawozdanie z działalności Rady NIL przedstawił dr n. med. Maciej Hamankiewicz. (Fot. Marta Jakubiak)

XII KRAJOWY ZJAZD LEKARZY

– REMINISCENCJE

W dniach 20-22.03.2014 r. obradował w Warszawie XII Krajowy Zjazd Lekarzy. Bardzo wysoka frekwencja delegatów (ponad 90 %), jak i poruszane problemy świadczą o licznych problemach lekarzy w Polsce, zarówno w sferze wykonywania zawodu, jak i szkolenia podyplomowego. Szkoda, że nie chcieli tego usłyszeć decydenci. Jeśli mierzyć zainteresowanie problemami zdrowia Polaków obecnością rządzących naszym krajem, to było ono znikome. Mimo to odbyła się bardzo długa i burzliwa dyskusja nad wieloma projektami uchwał i apeli, tylko część z nich uzyskała aprobatę Zjazdu (kilka naszych postulatów zostało zaakceptowanych), a do ich realizacji została zobowiązana Naczelna Rada Lekarska (z ich treścią będzie można zapoznać się na stronie NIL i w „Gazecie Lekarskiej”).

Dzieląc się moją refleksją pozjazdową, stwierdzam, że lekarz w Polsce ma bardzo duże zdolności adaptacyjne do narzucanych mu warunków wykonywania zawodu, niestety niektórzy gubią się w tym, dając pożywkę do różnego rodzaju sensacyjek.

Wracam ze zjazdu trochę smutny, widząc nasze osamotnienie, ale utwierdzony w  przekonaniu, że to sami lekarze muszą zadbać o godność swojego powołania. Nie możemy oglądać się na polityków bo, „łaska pańska na pstrym koniu jeździ”.

lek. Józef Lula
redaktor naczelny „Medium”

Prof. Andrzej Kierzek (po lewej) rozmawia z lek. Grzegorzem Wroną – nowym Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej.

Na zdjęciu (od prawej): lek. Józef Lula, lek. Jacek Chodorski i dr n. med. Katarzyna Bojarowska.

Jednym z sekretarzy zjazdu był lek. Ryszard Kępa – wiceprezes ds. Delegatury Legnickiej.

W imieniu prezydenta RP sekretarz stanu Irena Wóycicka wręczyła Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dr. n. med. Andrzejowi Wojnarowi – przewodniczącemu Komisji Kształcenia DRL i OKW DIL.

Meritus Pro Medicis – najwyższe odznaczenie NRL otrzymała lek. Dorota Radziszewska – wiceprezes ds. Delegatury Wałbrzyskiej DIL

Meritus Pro Medicis – najwyższe odznaczenie NRL otrzymał dr n. med. Włodzimierz Bednorz – były przewodniczący DIL.

 

 

Zaloguj się aby komentować.