logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości 
Wydarzyło się - Jubileusz 20-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Podczas obchodów 40 lekarzy – czynnych działaczy KSLP – uhonorowanych zostało pamiątkowymi dyplomami. Z Oddziału Dolnośląskiego zaszczytu dostąpiły: prof. dr hab. Ludwika Sadowska (piąta od prawej) i dr n. med. Grażyna Słopecka-Borejko (czwarta od prawej). (Źródło fot.: www.kslp.pl)

Jubileusz 20-lecia
Katolickiego Stowarzyszenia
Lekarzy Polskich

15 lutego 2014 r. odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 20-lecia działalności Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich na Jasnej Górze, które powstało tamże 11 lutego 1994 r. w Dniu Chorego. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane jako organizacja społeczna, skupiająca w swych szeregach lekarzy i lekarzy stomatologów deklarujących przynależność do Kościoła Katolickiego. Realizacja obowiązków lekarza w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego to podstawowy cel KSLP. Szczególnym zadaniem jest urzeczywistnianie fundamentalnej zasady etyki i deontologii lekarskiej dotyczącej obowiązku ochrony życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.

Uroczystość rozpoczęto mszą św. przed cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej pod przewodnictwem ks. abp. Zygmunta Zimowskiego – przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. Homilię wygłosił ks. abp Wacław Depo – ordynariusz częstochowski. Pracowników służby zdrowia, których przybyło ponad 300, powitał ks. bp Zygmunt Regmunt – przewodniczący Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia. Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy spotkania udali się do budynku Seminarium Duchownego, gdzie odbyła się część oficjalna jubileuszu i sesja naukowa.

Otwarcia jubileuszowej konferencji dokonała prezes ZG KSLP dr n. med. Wanda Terlecka. Tego dnia przemawiało wielu znamienitych gości, m.in.: ks. abp Zygmunt Zimowski, wicewojewoda śląski, dr n. med. Konstanty Radziwiłł – wiceprezes NRL, Maria Ochman – przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia „Solidarność, hierarchowie Episkopatu: ks. abp Wacław Depo – ordynariusz częstochowski, ks. bp Zygmunt Regmunt – przewodniczący Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia. Sekretarz ZG KSLP dr Karol Biskupek odczytał okolicznościowe listy, które przysłali: prof. Jerzy Woy-Wojciechowski – prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, ciężko chory dr Roman Michalik – członek i założyciel KSLP, ks. abp Józef Michalik – przewodniczący Episkopatu Polski.

W sesji jubileuszowej rys historyczny KSLP nakreślił ks. dr Mariusz Terka, natomiast o dziejach archiwum i sposobie archiwizacji dokumentów stowarzyszenia mówił ks. dr Jacek Kapuściński. Oprawę muzyczną w czasie mszy św. i podczas obrad w auli Wyższego Seminarium Duchownego zapewnił chór „Basilica Cantans”. Kanclerz Kapituły Odznaczeń prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz wręczył 40 zasłużonym dla KSLP lekarzom dyplomy będące wyrazem uznania dla ich działalności. W imieniu 6 nieżyjących działaczy KSLP dyplomy odebrali członkowie rodzin, a wszyscy obecni uczcili pamięć zmarłych modlitwą. Zasłużeni odbierali dyplomy w porządku alfabetycznym, każdemu wręczono piękną różę. Z Oddziału Dolnośląskiego zaszczytu dostąpiły: prof. dr hab. Ludwika Sadowska i dr n. med. Grażyna Słopecka-Borejko. Wśród wyróżnionych znalazło się 6 duchownych, w tym. ks. Józef Jachimczak, który przez 18 lat pełnił funkcję krajowego duszpasterza służby zdrowia i współtworzył KSLP.

Po przerwie odbyła się ciekawa sesja naukowa nt. „Istoty życia”. Jej moderatorem był ks. prof. Stanisław Warzeszak z UKSW. W trakcie 3 referatów omówiono problem istnienia życia z punktu widzenia teologa, przedstawiciela nauk przyrodniczych i nauk medycznych. Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski z warszawskiego UKSW wygłosił referat pt. „Dar życia w perspektywie biblijnej”. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Józef Zon z KUL-u. Jego wystąpienie nosiło tytuł „Co współczesne nauki przyrodnicze mogą powiedzieć o istocie życia?”. Pan profesor spojrzał na zagadnienie z perspektywy naukowca oraz fizyka, odniósł się również do literatury z zakresu nauk ścisłych. Trzeci referat pt. „Początek życia – genetyczne i epigenetyczne uwarunkowania ludzkiej prokreacji” przedstawiła prof. dr hab. Alina Midro – genetyk z UM w Białymstoku. Pani profesor mówiła m.in. o tym, że współczesne procedury medyczne (in vitro, aborcja, eutanazja) zagrażają istnieniu rodzajowi ludzkiemu. W dyskusji chętnie zabierali głos uczestnicy konferencji.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy obchodów zostali zaproszeni na gorący posiłek do Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W sekretariacie można było zakupić materiały z jubileuszowej konferencji pt. „Dla życia”, zawierające wykłady i sprawozdania z działalności wszystkich prezesów ZG KSLP z ich kadencji. W przerwach między obradami firma Consonni serwowała smaczne przekąski. Wieczorem w Refektarzu Seminarium odbyła się wspólna integracyjna kolacja. W jej trakcie snuliśmy plany dotyczące przyszłej organizacji i dalszej działalności KSLP.

prof. dr hab. Ludwika Sadowska – prezes OD KSLP
dr hab. Jadwiga Nowicka – sekretarz OD KSL

 

Zaloguj się aby komentować.