logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości 
O lekarzach rezydentach raz jeszcze – pokłosie styczniowego spotkania Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Post scriptum: po spotkaniu „Rezydent, czyli kto?”

10 stycznia 2013 r. w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie zatytułowane „Rezydent, czyli kto?” (czyt. Medium 2/2013, s. 3-10). Poza młodymi medykami w dwugodzinnej debacie wzięli udział ordynatorzy szpitali, władze UM we Wrocławiu, członkowie DRL, przedstawiciele Śląskiej Izby Lekarskiej oraz reprezentantka Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poniżej publikujemy apel obu Izb skierowany do ministra zdrowia oraz odpowiedź resortu.

 

 

 

APEL DO MINISTRA ZDROWIA WS. REZYDENTÓW

Wrocław, 10.01.2013 r.

Szanowny Pan
Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia
Szanowny Panie Ministrze,

Uczestnicy spotkania lekarzy rezydentów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, zebrani z naszym udziałem we Wrocławiu w dniu 10.01.2013 r., zwracają się z apelem do Pana Ministra o podjęcie niezbędnych działań prowadzących do zaprzestania zwolnień, a także zapewnienie przez Ministerstwo Zdrowia stabilnych warunków umożliwiających rozwój młodych kadr, w szczególności zapewnienie dostatecznej ilości miejsc rezydenckich wraz z ich pełnym finansowaniem. Zdaniem uczestników konieczne jest zapewnienie stabilnych warunków umożliwiających realizację szkolenia podyplomowego w trybie rezydenckim.

dr n. med Igor Chęciński
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

dr n. med. Jacek Kozakiewicz
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

 


 

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA

Warszawa, 20.02.2013 r.

Ministerstwo Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Krzysztof Chlebus
MZ-NSR-842-33834-19/LT/13

Pan
Dr n. med. Jacek Kozakiewicz
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Szanowny Panie Prezesie

Odnosząc się do przekazanego nam 10 stycznia 2013 r. apelu o zapewnienie dostatecznej ilości miejsc rezydenckich z ich pełnym finansowaniem, uprzejmie informuję, że jednym z działań mających na celu utrzymanie corocznie uruchamianych nowych rezydentur na zbliżonym do obecnego poziomie jest rezygnacja z finansowania przez Ministra Zdrowia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony od zatrudnianych przez podmioty szkolące lekarzy rezydentów. Działanie to podyktowane jest wyjątkowo trudną sytuacją finansową budżetu państwa i Funduszu Pracy, która powoduje konieczność poszukiwania zmian zarówno w strukturze jak i zakresie wydatków ponoszonych przez Ministra Zdrowia na kształcenie lekarzy w trybie rezydentury. Należy podkreślić, iż wysokość środków zarezerwowanych w Funduszu Pracy na kształcenie lekarzy w trybie rezydentury jest w tym roku o ponad 100 mln zł wyższa niż przydzielona w roku 2012, a to i tak nie gwarantuje, że uda się uruchomić tyle samo rezydentur co w roku ubiegłym.

Zdaję sobie sprawę, że część jednostek szkoleniowych może odczytywać ten krok jako pogorszenie ich sytuacji finansowej i w związku z tym ograniczyć liczbę posiadanych miejsc szkoleniowych, jednak należy pamiętać, że obciążenie z tego tytułu stanowi zaledwie od 2 do 2,5% ponoszonych przez szpital wydatków związanych z zatrudnieniem rezydentów, które w chwili obecnej finansuje Minister Zdrowia. Dlatego żywię głęboką nadzieję, że to stosunkowo niewielkie obciążenie nie wpłynie na zerwanie współpracy w zakresie realizacji szkoleń specjalizacyjnych lekarzy rezydentów.

Poza tym mam podstawy by sądzić, że utrzymamy realizację szkoleń we wszystkich ośrodkach, ponieważ na dzień dzisiejszy zasadniczo wszystkie podmioty szkolące podpisały aneksy do umów zmieniające zakres finansowania.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Chlebus

 

Zaloguj się aby komentować.