logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości 
Kwiecień 2013
Na Cito Drukuj

JEDEN RÓWNA SIĘ ZERO,
czyli
„jedynkowa matematyka”
według MZ i N FZ

„Lekarz, który na podstawie dotychczasowych przepisów uzyskał specjalizację pierwszego lub drugiego stopnia w określonych dziedzinach medycyny i specjalnościach medycznych, zachowuje tytuł i uprawnienia wynikające z uzyskania tych specjalizacji”.

art. 64 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Problem specjalistów I stopnia w polskim systemie ochrony zdrowia jest kolejnym, z którym przychodzi nam się zmierzyć. To nie nowa sprawa, bo jej historia trwa już kilkanaście lat. W ostatnim czasie nabrała ona jednak szczególnego znaczenia. Rządzący usiłują udowodnić, że jeden równa się zero, czyli, że lekarz bez specjalizacji to to samo, co lekarz z „jedynką”. Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich – „samorząd działa na rzecz ochrony zawodu lekarza, występuje w obronie godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych jego członków”. Staramy się więc owo zadanie w stosunku do „jedynkowiczów” realizować. Niestety, jak dotąd z mizernym skutkiem.

 
Problemy lekarzy z I stopniem specjalizacji: „Jedynkowicze” na celowniku Drukuj
Ocena użytkowników: / 21
SłabyŚwietny 

„Jedynkowicze” na celowniku

TYTUŁEM WSTĘPU

Ze względu na powagę tematu niniejsze opracowanie jest wyjątkowo obszerne. Z tego też powodu rodzą się we mnie obawy, że nie każdy czytelnik zdoła dotrwać do końca lektury. Gwoli wyjaśnienia muszę zatem zaznaczyć, iż moim zadaniem jest przedstawienie faktycznego stanu prawnego oraz wskazanie zagrożeń co do możliwości wykonywania zawodu przez lekarzy posiadających I stopień specjalizacji. Przygotowując materiały do artykułu, spotkałam się z zarzutami, że Izba chce bronić „jedynkowiczów” niejako kosztem „dwójkowiczów”, lub lekarzy specjalistów, którzy uzyskali swój tytuł w nowym trybie. Oskarżenia tego typu nie mają jednak logicznego uzasadnienia, nie znajdują również potwierdzenia w działaniach dolnośląskiego samorządu lekarskiego. Mam nadzieję, że uda mi się w wystarczającym stopniu przedstawić przyczyny oraz intencje wystąpień Dolnośląskiej Izby Lekarskiej do ministra zdrowia, prezesa NFZ i Rzecznika Praw Obywatelskich w tej kwestii. Postaram się także wykazać, że Izba słusznie sprzeciwiała się pomijaniu przez NFZ lekarzy z I stopniem specjalizacji w trakcie postępowań konkursowych, zrównując ich kwalifikacje z kwalifikacjami lekarzy bez lub w trakcie specjalizacji, tym samym uzurpując sobie prawo do odbierania tytułu i uprawnień nabytych przez lekarzy z I stopniem
specjalizacji.

 
Apel nr 1/13/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Apel nr 1/13/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 lutego 2013 r.
do Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie zasad kontraktowania świadczeń specjalistycznych

Naczelna Rada Lekarska zwraca się z apelem do Narodowego Funduszu Zdrowia o wprowadzenie na dziesięcioletni okres przejściowy zmian warunków kontraktowych świadczeń zdrowotnych, umożliwiających wykonywanie świadczeń specjalistycznych lekarzom i lekarzom dentystom posiadającym pierwszy stopień specjalizacji.

Naczelna Rada Lekarska stoi na stanowisku, że jednym z najważniejszych aspektów prawidłowego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, jest zapewnienie im pełnego dostępu do tych świadczeń. Problemem wymagającym szczególnej uwagi jest występowanie ograniczeń w dostępie do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, niezbędnych dla sprawowania prawidłowej opieki lekarskiej.

 

 
Problemy lekarzy z I stopniem specjalizacji: I stopień specjalizacji to też specjalizacja Drukuj
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

I stopień specjalizacji to też specjalizacja

Ograniczenia dostępu polskiego pacjenta do opieki zdrowotnej, finansowanej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, są coraz bardziej dotkliwe. Przyczyn tej sytuacji doszukujemy się od zawsze w niedofinansowanym systemie ochrony zdrowia. Zwracamy również uwagę na trudności wynikające z niewystarczającej liczby lekarzy specjalistów. „Na papierze” może jest ich dość, natomiast w codziennej praktyce dostęp do specjalistów staje się coraz trudniejszy. Przyczyną tego stanu rzeczy są również wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia, który bez należytego rozmysłu sprowadza coraz to nowych lekarzy specjalistów do statusu osób nieposiadających kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych. Obostrzenia te – zawsze tłumaczone dobrem pacjenta i wprowadzane z zaskoczenia – mają dwie konsekwencje: oprócz wspomnianego wyżej ograniczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych również i taką, że de facto pozbawiają w nieoczekiwany sposób sporą grupę naszych koleżanek i kolegów możliwości wykonywania zawodu zgodnie z posiadaną specjalizacją. Stanowczo stwierdzić należy, że I stopień specjalizacji to jest specjalizacja. Uzyskana zgodnie z obowiązującym prawem.

 
Problemy lekarzy z I stopniem specjalizacji: ELIMINOWANI, ale ZDETERMINOWANI Drukuj
Ocena użytkowników: / 12
SłabyŚwietny 

ELIMINOWANI,
ale
ZDETERMINOWANI

Głos Stowarzyszenia Lekarzy Polskich ws. medyków z I stopniem specjalizacji

Od półtora roku jesteśmy świadkami historycznych dokonań NFZ w zakresie reorganizacji ochrony zdrowia. Płatnik za świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych (Fundusz), reprezentujący interesy ubezpieczonych obywateli RP, jednym zarządzeniem prezesa pozbawia z jednej strony miliony Polaków dostępu do świadczeń realizowanych przez lekarzy z I stopniem specjalizacji, z drugiej zaś eliminuje tych medyków z rynku usług zdrowotnych finansowanych przez NFZ. Skala problemu jest duża, bo lekarzy z I stopniem specjalizacji mamy w Polsce ponad 48 tysięcy, a leczonych przez nich pacjentów – miliony.

 
Wybory korespondencyjne 2013: ROZPOCZYNA SIĘ... KAMPANIA WYBORCZA Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

ROZPOCZYNA SIĘ... KAMPANIA WYBORCZA

Wiosna za pasem. Na niebie coraz częściej gości słońce, a za oknem robi się cieplej. W gabinetach, przychodniach, szpitalach oraz w naszym biurze przy al. Matejki 6 we Wrocławiu atmosfera przedwyborcza także coraz gorętsza.

Czytacie te słowa Drodzy Czytelnicy już w kwietniu, a ja pisałem je jeszcze w marcu, pierwszego dnia kalendarzowej wiosny.Uwzględniając termin dystrybucji gazety, celowo formułuję następne zdania w czasie przeszłym.

Do 27 marca szefowie delegatur zgłaszali, spośród delegatów obecnej kadencji, kandydatów na przedstawicieli Okręgowej Komisji Wyborczej. Ci pełnić mają funkcję przewodniczących komisji skrutacyjnych w rejonach wyborczych. 28 marca OKW podjęła uchwałę, na mocy której „wyborczymi” reprezentantami zostali członkowie Dolnośląskiej Rady Lekarskiej oraz osoby wytypowane przez delegatury.

 
Lekarz też człowiek, swoje prawa ma… Drukuj
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

Lekarz też człowiek, swoje prawa ma…

O nieprzyjemnym zdarzeniu, często niebezpiecznym, pokrzywdzony lekarz woli po prostu zapomnieć.
Niewielu naszych kolegów walczy o swoje dobre imię. Efektem tego jest upadek autorytetu naszego zawodu.
W żadnym kraju UE nie lekceważy się lekarzy tak, jak w Polsce.

Wszystkie niedostatki związane z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia – zarówno organizacyjne, finansowe, jak i biurokratyczne – budzą frustrację i agresję wśród pacjentów oraz ich rodzin. Jest ona ukierunkowana na pracowników sektora medycznego. Z napaścią, nie tylko słowną, mamy do czynienia coraz częściej. Od lat zabiegamy o ochronę prawną oraz możliwość bezpiecznego wykonywania zawodu – bez znieważania, z należytym poszanowaniem naszej pracy, wiedzy i osoby.

 
O lekarzach rezydentach raz jeszcze – pokłosie styczniowego spotkania Drukuj

Post scriptum: po spotkaniu „Rezydent, czyli kto?”

10 stycznia 2013 r. w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie zatytułowane „Rezydent, czyli kto?” (czyt. Medium 2/2013, s. 3-10). Poza młodymi medykami w dwugodzinnej debacie wzięli udział ordynatorzy szpitali, władze UM we Wrocławiu, członkowie DRL, przedstawiciele Śląskiej Izby Lekarskiej oraz reprezentantka Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poniżej publikujemy apel obu Izb skierowany do ministra zdrowia oraz odpowiedź resortu.

 

 
List do redakcji „Medium” Drukuj
Ocena użytkowników: / 10
SłabyŚwietny 

Kiedy w Polsce jest się w końcu lekarzem?

Po wydaniu lutowego numeru „Medium”, poświęconego lekarzom rezydentom, na redakcyjny e-mail przyszła wiadomość od dr. Jana Czajkowskiego. List Pana Doktora, traktujący o rezydenturze, publikujemy poniżej.

Dzień dobry!

Nazywam się Jan Czajkowski. Od momentu ukończenia studiów we Wrocławiu jestem członkiem DIL, mimo iż aktualnie pracuję i kończę specjalizację w Niemczech. Z obowiązku korporacyjnego przynależę również do Izby Lekarskiej w Brandenburgii. Ostatni artykuł w „Medium” o rezydentach bardzo mnie zaciekawił, a jednocześnie rozbawił i skłonił do twórczego działania, ponieważ od początku studiów drażniła mnie ta cała polska nomenklatura funkcji medycznych. Chciałbym poruszyć temat z trochę innej perspektywy, pomijając prawno-organizacyjny i ustawodawczy zgiełk.

 
Listy do Izby Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

„My seniorzy nie chcemy być traktowani jako gorsza kategoria lekarzy”.
lek. med. Elżbieta Kuklińska
lek. dent. Aleksandra Wojciechowska-Kubasik

Na łamach styczniowego „Medium” ukazał się wywiad zatytułowany „Medicus Novus, czyli dać szansę” (s. 26-27). Po jego publikacji do Komisji Socjalnej i ds. Lekarzy Seniorów DRL wpłynęło pismo sygnowane przez lek. dent. Aleksandrę  Wojciechowską-Kubasik i lek. Elżbietę Kuklińską nawiązujące do treści zawartych we wspomnianym wyżej tekście. List Pań Doktor wraz z odpowiedzią dr Bożeny Kaniak – przewodniczącej KS i ds. LS DRL zamieszczamy poniżej.

 
Wydarzyło się: WYJĄTKOWY PREZENT DLA UM WE WROCŁAWIU Drukuj

WYJĄTKOWY PREZENT DLA UM WE WROCŁAWIU

Obraz podarowany przez Gerdę Hofe – prawnuczkę prof. Jana Mikulicza-Radeckiego znalazł się w posiadaniu Uniwersytetu Medycznego. Tę drogocenną pamiątkę rodzinną – przedstawiającą wrocławski ratusz, światowej sławy naukowiec i chirurg otrzymał przed 111 laty od władz miejskich. 8 marca br. w Auli Leopoldyńskiej prezydent stolicy Dolnego Śląska dr Rafał Dutkiewicz przekazał prezent rektorowi wrocławskiej uczelni. Okolicznością temu sprzyjającą była uroczystość nadania tytułów doktora honoris causa, wręczenia dyplomów doktora habilitowanego oraz promocji doktorów nauk medycznych i farmaceutycznych UM we Wrocławiu. Wzięła w niej udział także Gerda Hofe.

 
Wydarzyło się: Spotkanie z wicemarszałkiem Jerzym Łużniakiem Drukuj

Spotkanie z wicemarszałkiem Jerzym Łużniakiem

Przedstawiciele Dolnośląskiej Rady Lekarskiej – wiceprezes dr n. med. Paweł Wróblewski i piszący te słowa – spotkali się 5 marca br. z wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego Jerzym Łużniakiem. Do Urzędu Marszałkowskiego tego dnia zawitali również: reprezentantki korporacji pielęgniarek i położnych, Hanna Trochimczuk-Fidut – przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" i dr n. med. Leszek Sokalski. Tematyka spotkania dotyczyła aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem trudnych warunków, w jakich funkcjonują obecnie szpitale – mocno zadłużone. Zasygnalizowano ponadto sprawę projektu utworzenia sieci szpitali. Żywa dyskusja wywiązała się też w związku z budową nowego szpitala na wrocławskich Maślicach.

dr n. med. Igor Chęciński

 
Wydarzyło się: Medal „Gloria Artis” dla dr. Tadeusza Kukiza Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Medal „Gloria Artis”
dla
dr. Tadeusza Kukiza

MOTTO KSIĄŻEK „MADONNY KRESOWE”
„Pamięć Kresów przetrwała w tych wizerunkach – idealnie wyraża nasze odczucia”.

6 marca 2013 r. w pięknym refektarzu wrocławskiego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich miało miejsce uroczyste wręczenie doktorowi Tadeuszowi Kukizowi Brązowego Medalu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Wcześniej, tj. 15 grudnia 2011 r. dr Kukiz uhonorowany został przez Stowarzyszenie Lekarzy Dolnośląskich i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej nagrodą im. dr. med. Stefana Kuczyńskiego. Otrzymał ją w sali konferencyjnej DIL w uznaniu zasług na rzecz upowszechniania kultury i historii Kresów Południowo-Wschodnich. Z okazji wręczenia medalu dr Kukiz własnym sumptem opublikował okolicznościowy, 10-stronicowy folder zatytułowany „Madonny Kresowe”, którego numerowany, 11 egzemplarz otrzymałam, za co bardzo dziękuję.

 
Wydarzyło się: Certyfikat akredytacyjny dla DSS im. T. Marciniaka Drukuj

Certyfikat akredytacyjny dla DSS im. T. Marciniaka

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny – Centrum Medycyny Ratunkowej po raz czwarty dołączył do grona jednostek akredytowanych. 1 marca 2013 r. dr n. med. Marek Nikiel – dyrektor placówki odebrał przyznany przez ministra zdrowia dokument potwierdzający wysoką jakość świadczonych usług medycznych. To jedyny szpital we Wrocławiu i jeden z siedmiu na Dolnym Śląsku, który może poszczycić się certyfikatem akredytacyjnym. 88% zgodności spełnienia standardów – to wynik DSS im. T. Marciniaka uzyskany podczas kontroli niezależnych ekspertów z krakowskiego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

 
LAUREACI ODZNAKI HONOROWEJ SREBRNEJ „ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO” Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

LAUREACI ODZNAKI HONOROWEJ SREBRNEJ „ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO”

 
LAUREACI ODZNAKI HONOROWEJ ZŁOTEJ „ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO” Drukuj

LAUREACI ODZNAKI HONOROWEJ ZŁOTEJ „ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO”

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2